Direct naar paginainhoud

Spreekuur

Vanwege het coronavirus houden de wijkteams op dit moment telefonisch spreekuur. Het wijkteam ondersteunt u zo mogelijk graag op andere manieren, ook bij administratieve vragen.
Bel 14 036 of maak een afspraak via het online meldingsformulier.

Telefonisch spreekuur

 • dinsdag 9.00 - 10.00 uur
 • donderdag 9.00 - 10.00 uur

Administratief spreekuur op afspraak

Onze vrijwilligers ondersteunen u onder andere graag bij:

 • Het invullen van formulieren (ook via internet) 
 • Het lezen, begrijpen en beantwoorden van brieven 
 • Overzicht krijgen in uw administratie en brieven en papieren op orde brengen 
 • Informatie opzoeken via internet (bijv. Woningnet) 
 • Vragen over DigiD 

Het administratief spreekuur is gratis. Maak vantevoren een afspraak, bel 14036

Het spreekuur is elke week op donderdagochtend van 9.00 - 10.00 uur.

Coronamaatjes Almere

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjesverberg dit@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Samen doen: administratief spreekuur

Onze vrijwilligers ondersteunen u onder andere graag bij:

 • Het invullen van formulieren (ook via internet) 
 • Het lezen, begrijpen en beantwoorden van brieven 
 • Overzicht krijgen in uw administratie en brieven en papieren op orde brengen 
 • Informatie opzoeken via internet (bijv. Woningnet) 
 • Vragen over DigiD 

Het administratief spreekuur is gratis. U kunt op afspraak langskomen. 
Het maken van een afspraak loopt via het wijkteam. 

Het spreekuur is elke week op dinsdagochtend van 9.00 - 10.00 en van 10.00 - 11.00 in het Huis van de Waterwijk (Slufterplantsoen 10).

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Waterwijk/Verzetswijk? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Waterwijk/Verzetswijk te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals van het wijkteam bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, zij doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Voormalige basisschool
't Kofschip
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere

T: 14 036
E: infoverberg dit@almere.nl

Uw Wijkwerkers

 • Anna van Oorschot
 • Annelies Rietkerk
 • Gabriel Fintelman
 • Marcel Dhondt
 • Sanne v/d Velde
 • Jorim Friso