Direct naar paginainhoud

Kent u het wijkteam in uw buurt? Met al uw vragen voor hulp of ondersteuning kunt u terecht bij een van de wijkwerkers. 

Ondersteuning

De wijkwerker gaat met u in gesprek over uw situatie. Hij of zij kijkt niet alleen naar uw problemen, maar vooral naar uw mogelijkheden. Samen gaat u op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld door het inschakelen van familie, buren, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers.
De wijkwerkers van het wijkteam zijn professionals uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, zoals een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE, een WMO-consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligersconsulent.

Voorzieningen in de buurt

Als het nodig is, wijst de wijkwerker u de weg naar passende zorg en ondersteuning. Er zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan de Diligence bus, de Scootmobielpool of de activiteiten in het buurtcentrum. En er zijn individuele voorzieningen, zoals zorg aan huis, dagbesteding of opvoed-ondersteuning. Het wijkteam bekijkt in overleg met u, wat u nodig heeft.

Eén aanpak

Alle betrokkenen werken samen volgens een ondersteuningsplan dat de wijkwerker samen met u maakt. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Gezinsbegeleider

In situaties waar meerdere of zwaardere problemen spelen, kan het wijkteam besluiten om een gezinsbegeleider in te schakelen. Deze begeleidt op individueel of op gezinsniveau bij de zwaardere zorg- en ondersteuningstrajecten.

Kennis van uw wijk

Het wijkteam kent uw wijk goed. De wijkwerker weet welke voorzieningen, organisaties en actieve buurtbewoners er zijn en kan u met hen in contact brengen.

Direct gesprek aanvragen

Samenstelling wijkteams

Ieder wijkteam bestaat uit professionals uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties:

  • WMO-consulent
  • Maatschappelijk werker
  • Opbouwwerker
  • Vrijwilligerscoördinator
  • Cliëntondersteuner van MEE