Wat doet een wijkteam?

Bij het wijkteam kun je terecht voor activiteiten, gezelligheid, vrijwilligerswerk en ook voor passende ondersteuning in je dagelijkse leven. Je kunt langskomen tijdens de spreekuren of een gesprek aanvragen.

Je kunt bij ons terecht als:

  • zelfstandig wonen niet zo goed meer gaat.
  • je hulp nodig hebt bij het opvoeden van je kind.
  • je voor jezelf of voor je partner op zoek bent naar ondersteuning of zorg vanwege een beperking.
  • je je alleen voelt.
  • je geldzorgen hebt.
  • je je zorgen maakt om iemand anders.
  • je iets wilt doen voor een ander in de buurt.

Goed opgeleide professionals van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA), De Schoor, MEE en gemeente Almere werken in de wijkteams nauw met elkaar samen. Daarom kun je met veel verschillende vragen bij ons terecht.  

Het wijkteam kent jouw buurt goed, we weten welke voorzieningen, organisaties en actieve buurtbewoners er zijn en kunnen je met hen in contact brengen. We hebben een groot netwerk, als het nodig is begeleiden we je op weg naar passende zorg.   

Neem contact op met het wijkteam