Skip to content

Tussen de Vaarten

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Tussen de Vaarten staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Tot 1 oktober 2020 heeft wijkteam Tussen de Vaarten uitsluitend telefonisch spreekuur. Bel 14 036 of vraag een gesprek aan via het online meldingsformulier.

Vanaf 1 oktober worden de spreekuren op locatie weer hervat, volgens onderstaand schema.

Tijdens het spreekuur houden wij ons aan de coronamaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden. Heeft u verkoudheidsklachten? Blijft u dan thuis. U kunt ons bellen voor een telefonische afspraak via 14 036 of een gesprek aanvragen via het online meldingsformulier

Inloopspreekuren

Het spreekuur op woensdag is op afspraak. U kunt van tevoren bellen naar 14 036 om een afspraak te maken om tijdens het spreekuur langs te komen.

Woensdag 10.00 - 12.00 uur
Gezondheidscentrum Castrovalva
Juan Grisstraat 50

Het spreekuur op donderdag is op afspraak. U kunt bellen naar 14 036 om een afspraak te maken.

Donderdag 14.00 - 16.00 uur
Buurtcentrum Cobra
Hildo Kropstraat 6-8

Coronamaatjes Almere

Coronamaatje

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjes@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Samen doen: administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Het administratief spreekuur is gratis.

Administratief spreekuur

Vanaf 7 oktober start het administratief spreekuur weer op woensdag 10.00 - 12.00 uur in buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 6-8. Dit spreekuur is op afspraak. U kunt een afspraak maken via 14 036.

Woensdag 10.00 - 12.00 uur in buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 6-8.

Buurtmobiel 't Vaartje: voor korte ritjes in Tussen de Vaarten

‘Het Vaartje’ is er speciaal voor korte ritjes voor mensen die zelf niet mobiel zijn. Bijvoorbeeld als u naar de supermarkt wilt, naar gezondheidscentrum Castrovalva of naar buurtcentrum Cobra. Of misschien wilt u een bezoekje brengen aan een kennis in uw wijk.

‘Het Vaartje’ rijdt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur en uitsluitend in het gebied Tussen de Vaarten. Ritten met ’het Vaartje’ zijn gratis. Wel stellen wij een vrijwillige bijdrage in de kosten erg op prijs. Voor een rit op de dag zelf kunt u bellen met 06-307 785 96. Ook kunt u vooraf- tot een week van tevoren - een rit boeken via e-mail. Stuur uw bericht dan naar hetvaartje@deschoor.nl.

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Tussen de Vaarten? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Tussen de Vaarten te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Kijk voor meer informatie bij wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum Cobra
Hildo Kropstraat 6-8
1328 BC Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Lucia Fer 
  • Judith Delis
  • Angela Maters-Langedijk
  • Suze Verheij
  • Hilco Griffioen
  • Vincent ten Pierik