Tussen de Vaarten

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Tussen de Vaarten staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

dinsdag
10.00 - 12.00 uur
Buurtcentrum Cobra
Hildo Kropstraat 6-8


woensdag
10.00 - 12.00 uur
Gezondheidscentrum Castrovalva
Juan Grisstraat 50


donderdag
14.00 - 16.00 uur
Buurtcentrum Cobra
Hildo Kropstraat 6-8 

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Gebruik van het administratief spreekuur is gratis.

Administratief spreekuur:

woensdag 10.00 - 12.00 uur
buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 6-8

Activiteiten bij Wijkteam Tussen de Vaarten

Spreekuur met wooncorporatie

Elke eerste donderdag van de maand is er van 14.00 tot 15.00 uur een speciaal spreekuur met de Alliantie. Roy Schrijnders is beheerder van Wonen in Almere Stad-Oost. "Namens de Alliantie ben ik voor u het aanspreekpunt voor zaken die er spelen in uw woongebouw en in uw buurt. Ook ben ik betrokken bij de nieuwe verhuringen in deze buurt. Als huurder van de Alliantie kunt u mij bereiken als u vragen heeft over bijvoorbeeld de schoonmaak, problemen in de portiek, of de buurt. Ik probeer uw vragen te beantwoorden of uw vraag bij de juiste persoon of afdeling neer te leggen."

Scheidingsspreekuur
Bij scheiden komt veel kijken. Heeft u vragen op juridisch, praktisch, emotioneel of opvoedkundig gebied? Kom dan langs op het scheidingsspreekuur. Tijdens het spreekuur zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig voor uw vragen. Het spreekuur is bedoeld voor bewoners van Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk en Waterwijk.  Het is iedere donderdag van 9.00 – 10.00 uur in Gezondheidscentrum Parkwijk, Watercipresstraat 1.

Conversatielessen
Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Enthousiaste wijkvrijwilligers helpen u op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal te spreken. De conversatielessen in de Cobra zijn elke maandag en woensdag van 13.30 tot 15.00 uur.

Naailessen
Wilt u zelf uw kleding maken of wilt u leren hoe u leuke kinderkleertjes maakt? Wilt u uw eigen kleding herstellen en die van gezinsleden? neem dan uw eigen naai-materiaal mee en kom naar de naailes! U leert hier de basisbeginselen. De lessen zijn elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur in buurtcentrum Cobra.

Scheidingsspreekuur

Bij scheiden komt veel kijken. Heeft u vragen op juridisch, praktisch, emotioneel of opvoedkundig gebied? Kom dan langs op het scheidingsspreekuur. Tijdens het spreekuur zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig voor uw vragen. Het spreekuur is bedoeld voor bewoners van Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk & Waterwijk en Almere Poort.

Dag: Donderdag
Tijd: 9.00 – 10.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Parkwijk (Watercipresstraat 1).

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Tussen de Vaarten? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Tussen de Vaarten te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug 

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum Cobra
Hildo Kropstraat 6-8
1328 BC Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Lucia Dam-Fer 
  • Judith Delis
  • Angela Maters-Langedijk
  • Suze Verheij
  • Hilco Griffioen
  • Vincent ten Pierik
  • Peter Brekelmans