Skip to content

Stedenwijk

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Stedenwijk staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Tijdens het inloopspreekuur houden wij ons aan de coronamaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden. Heeft u verkoudheidsklachten? Blijft u dan thuis. U kunt ons dan bellen voor een telefonische afspraak via 14 036 of een gesprek aanvragen via het online meldingsformulier.

Inloopspreekuur

Dinsdag 13.00 uur - 15.00 uur
Buurtcentrum de Inloop,
's Hertogenboschplein 8, Stedenwijk

Samen doen: Administratief spreekuur

Wij helpen u graag met het lezen en begrijpen van brieven, invullen van formulieren, informatie opzoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. U kunt ook terecht met uw financiële vragen of zorgen op het administratief spreekuur.

Het administratief spreekuur is op dit moment alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via 14 036 of neem contact met ons op via het online meldingsformulier.

Donderdag 13.00 - 15.00 uur
Prozastraat 121 (gele deur) (In Literatuurwijk)

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Stedenwijk? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn? Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?
Als je een idee hebt om bewoners in Stedenwijk te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug 

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren. Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Coronamaatjes Almere

Coronamaatje

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjes@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum De Inloop
's Hertogenboschplein 8
1324 WB Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Jantine de Ruiter
  • Jorieke de Bock
  • Carine Huisden
  • Bert van Eekeren
  • Marijke Heikoop
  • Jan Meijer