Poort

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Poort staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt wijkwerkers tegen op straat of bij wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur. Onder Wijkteam Poort vallen de wijken: Europakwartier, Columbuskwartier, Homeruskwartier en Almeerderzand.

Inloopspreekuren

Dinsdag 
11.30 - 12.30 uur 
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1 


Donderdag 
11.30 - 12.30 uur 
Sterrenschool 
Nimfenplein 1


Poort-Doet: activiteiten- en vrijwilligerswerkspreekuur
Dinsdag 14.30 - 15.30 uur
De Nieuwe Bibliotheek
Oostenrijkstraat 2

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Administratief spreekuur

Dag: Donderdag
Tijd: 11.30 - 12.30 uur
Locatie: De Sterrenschool (Nimfenplein 1)

Samen Sterk Budget

Wilt u met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Poort? Wilt u bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als u een idee heeft om bewoners in Poort te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan komt u misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug
Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. U kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Deadlines
U kunt meerdere keren per jaar uw idee insturen. De deadlines in 2016 zijn 22 september en 15 december. U kunt voor meer informatie en het aanmelden van uw idee contact opnemen met Marijs van Hoek via mvhoek@almere.nl. Voor actuele informatie houd www.facebook.com/wijkteam.almere.poort in de gaten.

Activiteiten in Poort

Moeder@Moeder

Bent u net moeder van uw eerste kind (0-2 jaar)? Meld u dan aan als deelnemer van Moeder@Moeder. U komt in contact met ervaren moeders waarmee u ervaringen kunt uitwisselen en elkaar wegwijs kunt maken in de buurt. Andersom zoeken we ook nog extra ervaren moeders. Lijkt het u leuk om andere moeders op weg te helpen?

Loop langs bij één van de inloopspreekuren en meld u aan via mmeulman@almere.nl.  

Poort voor elkaar
Wijkteam Poort zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar kunnen vinden, elkaar  helpen en samen activiteiten ondernemen. Denk dan aan een boodschapje meenemen voor een ander, een schilderijtje ophangen of samen wandelen. Een betrokken buurt, met buren die je kent!

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Gesprek aanvragen

Meldingsformulier Wijkteams (link naar digitaal loket)

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Wijkteamkantoor
Almere Poort 
Nimfenplein 1 
1363 SV Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw wijkwerkers

  • Bea van de Kraats
  • Marijke Prins
  • Christine Rotteveel-ter Steege
  • Marloes Meulman
  • Nafiesah Sultan
  • Marijs van Hoek
  • Chantal Petrici