Direct naar paginainhoud

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Poort staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U kunt wijkwerkers tegen komen op straat of bij wijkactiviteiten. Het wijkteam Almere Poort is er voor Europakwartier, Columbuskwartier, Homeruskwartier en Almeerderzand.

Spreekuren

Vanwege het coronavirus houden de wijkteams telefonisch spreekuur. Het wijkteam ondersteunt u zo mogelijk graag op andere manieren, ook bij administratieve vragen.
Bel 14 036 of maak een afspraak via het online meldingsformulier.

Telefonisch spreekuur

  • dinsdag 13.00 - 14.00 uur
  • donderdag 9.00 - 10.00 uur

Administratief spreekuur op afspraak

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het lezen en begrijpen van brieven, het invullen van formulieren, het vinden van informatie op internet, uitleg over MijnOverheid of het inschrijven op Woningnet. Tijdens dit spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Het administratief spreekuur is gratis. Maak van tevoren een afspraak via 14 036.

Elke donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Coronamaatjes Almere

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjesverberg dit@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Spreekuur met wijkagent, wijkteam en de gemeente

Iedere twee weken is er een spreekuur met de wijkagent, het wijkteam en de gemeente gezamenlijk op donderdag van 11.30 tot 12.30 uur, bij Buurtcentrum de Ruimte, Nimfenplein 1, Almere Poort.  

Medewerkers van het wijkteam, de gemeente en de wijkagent zijn aanwezig om uw vragen over de buurt te beantwoorden.

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Poort? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Poort te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Kijk voor meer informatie bij wijkbudgetten.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Samen met een van van de professionals worden jouw vraag en situatie besproken. Dat kan bij je thuis of ergens anders als je dat prettig vindt. Samen met jou zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij je passen. Vaak kun je zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met je. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met jou.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Wijkteamkantoor
Almere Poort 
Nimfenplein 1 
1363 SV Almere

T: 14 036
E: infoverberg dit@almere.nl

Uw wijkwerkers

  • Lisanne Salomons
  • Robert van de Kraats
  • Liesbeth Muller
  • Jorien Stevens
  • Silvia Morren