Skip to content

Noorderplassen

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Noorderplassen staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk dus u kunt ze tegen komen op straat of bij wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Tijdens het inloopspreekuur houden wij ons aan de coronamaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden. Heeft u verkoudheidsklachten? Blijft u dan thuis. U kunt ons bellen voor een telefonische afspraak via 14 036 of een gesprek aanvragen via het online meldingsformulier.

Inloopspreekuren

Om de week op dinsdag (even weken) 14.00 - 15.00 uur
Gezondheidscentrum Noorderdok, Razeil 29.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Samen doen / Administatief spreekuur Noorderplassen op afspraak.

Heeft u hulp nodig bij het lezen en begrijpen van brieven, het invullen van formulieren of bij het zoeken naar informatie op internet? Of wilt u hulp bij het ordenen van uw financiële administratie? Tijdens het inloopspreekuur van wijkteam Noorderplassen kunt u daarvoor een aanvraag doen. Daarna brengen wij u in contact met een deskundige vrijwilliger.

Coronamaatjes Almere

Coronamaatje

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjes@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Prozastraat 121A
1321 GZ Almere  

Uw Wijkwerkers

  • Peter Kerstholt
  • Ciska Hemminga