Skip to content

Noorderplassen

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Noorderplassen staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk dus u kunt ze tegen komen op straat of bij wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

dinsdag
14.00 – 15.00 uur
Gezondheidscentrum Het Noorderdok
Razeil 29

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Samen doen / Administatief spreekuur Noorderplassen op afspraak.

Heeft u hulp nodig bij het lezen en begrijpen van brieven, het invullen van formulieren of bij het zoeken naar informatie op internet? Of wilt u hulp bij het ordenen van uw financiële administratie? Tijdens het inloopspreekuur van wijkteam Noorderplassen kunt u daarvoor een aanvraag doen. Daarna brengen wij u in contact met een deskundige vrijwilliger.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Prozastraat 121A
1321 GZ Almere  

Uw Wijkwerkers

  • Peter Kerstholt
  • Kristel van der Bijl
  • Yiskah Hofman
  • Isara Louisville
  • Ciska Hemminga