Muziekwijk

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Muziekwijk staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Afwijkende spreekuren tijdens feestdagen in april en mei

Vanwege de feestdagen in april en mei komen de onderstaande spreekuren te vervallen. 

  • Inloopspreekuur maandag 17 april (10.00 - 12.00 uur)
  • Inloopspreekuur donderdag 27 april (13.00 - 14.00 uur) 
  • Inloopspreekuur donderdag 25 mei (13.00 - 14.00 uur) 

Wij ontvangen u graag tijdens een ander spreekuur.

Inloopspreekuren

Maandag
10.00 - 12.00
Gezondheidscentrum Opmaat
Rimsky Korssakovweg 51


Dinsdag
10.00 - 12.00 Buurtcentrum de Bazuin
Luitstraat 1


Donderdag
10.00 – 12.00 uur
Gezondheidscentrum De Notekraker
Wim Kanplein 1

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Administratief spreekuur

Dag: Dinsdag
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Buurtcentrum De Bazuin (Luitstraat 1)

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum De Bazuin
Luitstraat 1
1312 LG Almere

T: 14036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Grace Pinas 
  • Linda Gruijs
  • Anneke Lettink
  • Mina de Rooij-el Mahrfoul
  • Lara Jonkers
  • Christine Schaffers
  • Klaske Holwerda