Skip to content

Muziekwijk

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Muziekwijk staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Tijdens het inloopspreekuur houden wij ons aan de coronamaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden. Heeft u verkoudheidsklachten? Blijft u dan thuis. U kunt ons bellen voor een telefonische afspraak via 14 036 of een gesprek aanvragen via het online meldingsformulier.

Inloopspreekuren

maandag 10.00 - 11.00 uur
Buurtcentrum de Bazuin, Luitstraat 1

donderdag 10.00 – 11.00 uur
Buurtcentrum de Bazuin, Luitstraat 1

Administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wijkvrijwilligers helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om informatie op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Het administratiespreekuur is gratis.

Het administratief spreekuur is op dit moment op afspraak. U kunt een afspraak maken voor onderstaand tijdstip via 14 036 of neem contact met ons op via het online meldingsformulier.

Elke dinsdag 10.00 - 12.00 uur Buurtcentrum De Bazuin, Luitstraat 1.

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Muziekwijk? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn. Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Muziekwijk te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Kijk voor meer informatie bij de wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Coronamaatjes Almere

Coronamaatje

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjes@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Buurtkoffie

Heeft u zin in een kopje koffie met buurtbewoners? Houdt u van een gezellig praatje? Kom dan eens naar de buurtkoffie. Alleen of met uw (buur)man of (buur) vrouw, onze gastheer en gastvrouw heten u van harte welkom. Wilt u meer informatie of is het lastig voor u om hier te komen? Neem dan contact met ons op.

Elke dinsdag en donderdag 10.00 -12.00 uur in Buurtcentrum De Bazuin, Luitstraat 1.

Naald & draad

Heeft u thuis ‘onbruikbare’ kleding liggen die u met een kleine aanpassing weer aan zou kunnen? Kom dan een keer langs bij Naald & Draad. Onze vrijwillige kledingmakers helpen u ter plaatse met al uw lichte verstelwerkzaamheden. Per kledingstuk een bijdrage van €1,00,- plus eventuele kosten voor benodigde materialen.

Elke donderdag 10.00-12.00 uur in Buurtcentrum de Bazuin, Luitstraat 1.

Klets & Koek

Wilt u de Nederlandse taal (beter) spreken en buurtbewoners van verschillende culturen ontmoeten? Iedere vrijdagmiddag kunt u aansluiten bij een gezellige groep buurtbewoners en vrijwilligers van het wijkteam. Elkaar ontmoeten, samen genieten van een kop koffie of thee en kletsen in de Nederlandse taal. Ook als u goed Nederlands spreekt bent u van harte welkom.

Elke vrijdagmiddag 12.30–14.00 uur in Buurtcentrum de Bazuin, Luitstraat 1.

Samen sterk in Taal

Nederlandse taalles voor volwassenen die de Engelse taal goed beheersen, maar de Nederlandse taal nog niet. Kinderen tot 4 jaar zijn ook welkom. Graag vooraf aanmelden bij het wijkteam.

Elke maandag en donderdag 9.00–10.00 uur in Buurtcentrum de Bazuin, Luitstraat 1.

Nederlandse taalondersteuning

Onze vrijwilligers geven eenvoudige taaloefeningen en ondersteunen bijvoorbeeld bij huiswerk voor inburgering. Graag aanmelden bij het wijkteam. Deelname is gratis.

Elke dinsdag en woensdag 10.00-11.00 uur in Buurtcentrum de Bazuin, Luitstraat 1.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum De Bazuin
Luitstraat 1
1312 LG Almere

T: 14036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Lara Jonkers
  • Laurine Peeters
  • Linda Gruijs
  • Anneke Lettink
  • Christine Schäffers
  • Jolanda Homans