Haven Buitenring - Almere Hout - Nobelhorst

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Haven Buitenring - Almere Hout - Nobelhorst staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur. Onder het wijkteam vallen de wijken: De Meenten, Grienden, Marken, Gouwen, Velden, Overgooi, Vogelhorst en overig Hout.

Inloopspreekuren

maandag 10.00 - 12.00 uur
1e etage Corrosia, Markt 43


dinsdag 9.00 - 11.00 uur 
Gezondheidscentrum Oost, Kolkgriend 50


donderdag 14.30 - 16.30 uur
Gezondheidscentrum West, Leemwierde 130

Administratief spreekuur 'Regelpunt'

Het administratief spreekuur of Regelpunt is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om informatie op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het Regelpunt kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Het administratief spreekuur (Regelpunt) is gratis. 

  • maandag 10.00 - 12.00 uur, 1e etage Corrosia, Markt 43
  • donderdag 12.00 - 14.00 uur, 1e etage Corrosia, Markt 43

Opvoedspreekuur

Wilt u meer weten over opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 0-19 jaar? Het Oke-Punt is iedere maandag van 13:30 uur tot 15:00 uur aanwezig in Corossia om u hierbij te ondersteunen. Aanmelden kan via een aanmeldformulier (verkrijgbaar bij Wijkteam Haven) of telefonisch via Gezondheidscentrum West 036-545467.

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Almere Haven? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn? Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?Als je een idee hebt om bewoners in Almere Haven te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug
Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren. Kijk op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens het inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Praktische oplossingen, dichtbij, in de wijk, samen met u.
Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Corrosia
Markt 43
1354 AP Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Ria Jacobs
  • Laura van Hemert
  • Marcella Wever
  • Jacqueline Kankam
  • Sefanja van der Veer
  • Nikki Segers