Haven Binnenring

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Haven Binnenring (Almere Haven Centrum, De Werven, De Hoven en De Wierden) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur. 

Inloopspreekuren

Maandag 
10.00 - 12.00 uur 
Corrosia (Markt 43)


Dinsdag
09.00 - 11.00 uur
Gezondheidscentrum Oost
Kolkgriend 50


Donderdag 
14.30 - 16.30 uur
Gezondheidscentrum West
Leemwierde 130 

Kom langs op het administratief spreekuur 'Regelpunt'

Het Regelpunt is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het Regelpunt kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het Regelpunt.

Administartief spreekuur 'Regelpunt'

Dag: Maandag
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Markt 43

Dag: Donderdag
Tijd: 12.00 - 14.00 uur
Locatie: Markt 43

Opvoedspreekuur

Wilt u meer weten over opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 0-19 jaar? Het Oke-Punt is iedere maandag van 13:30 uur tot 15:00 uur aanwezig in Corossia om u hierbij te ondersteunen. Aanmelden kan via een aanmeldformulier (verkrijgbaar bij Wijkteam Haven) of telefonisch via Gezondheidscentrum West 036-545467.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Gesprek aanvragen

Meldingsformulier Wijkteams (link naar digitaal loket)

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Corrosia (Markt 43)
1354 AP Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

 • Anouk Dame
 • Laura van Hemert
 • Nathalia López
 • Marieke van de Poel
 • Veruschka Kortijn
 • Sabine Seijerlin
 • Eefje Schinkelshoek
 • Melissa Mulder
 • Nikki Willemsen
 • Arzu Karadeniz
 • Marcel Krombos