Skip to content

Haven Binnenring

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Haven Binnenring (Almere Haven Centrum, De Werven, De Hoven en De Wierden) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur. 

Inloopspreekuren

maandag 
10.00 - 12.00 uur 
1e etage Corrosia, Markt 43


donderdag
12.00 - 14.00 uur
1e etage Corrosia, Markt 43

Met ingang van donderdag 9 januari 2020 vindt het inloopspreekuur op donderdag plaats van 14.00 tot 16.00 uur.

Administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om informatie op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. U kunt ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Het administratief spreekuur is gratis en vindt plaats:

  • maandag 10.00 - 12.00 uur, 1e etage Corrosia, Markt 43
  • donderdag 14.00 - 16.00 uur, 1e etage Corrosia, Markt 43

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Almere Haven? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Almere Haven te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug
Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren. Kijk op  www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens het inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Praktische oplossingen, dichtbij, in de wijk, samen met u.
Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Corrosia (Markt 43)
1354 AP Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Anne-Marie van den Berg
  • Arzu Karadeniz
  • Fiona Prijor
  • Kelly Toonen
  • Stephanie Kager
  • Tamara Veenstra
  • Romario Zeegerman