Direct naar paginainhoud

Spreekuren

Vanwege het coronavirus houden de wijkteams op dit moment uitsluitend telefonisch spreekuur. Bel 14 036 of vraag een gesprek aan via het meldingsformulier.

Telefonische spreekuren

maandag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur 

Samen doen: administratief spreekuur

Op het administratief spreekuur helpen vrijwilligers u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om informatie op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid, inschrijven op Woningnet e.d. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Het administratief spreekuur is gratis.

Bel tijdens het telefonisch spreekuur met 14 036.  Er zal daarna met u een afspraak worden gemaakt voor het administratief spreekuur.

Wij houden ons aan de voorschriften van het RIVM.

Coronamaatjes Almere

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjesverberg dit@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Almere Haven? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Almere Haven te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug
Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren. Kijk op  www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens het inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Praktische oplossingen, dichtbij, in de wijk, samen met u.
Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Corrosia (Markt 43)
1354 AP Almere

T: 14 036
E: infoverberg dit@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Arzu Karadeniz
  • Brian Schonewille
  • Fiona Prijor
  • Stephanie Kager
  • Tamara Veenstra
  • Thea Schuijren