Direct naar paginainhoud

Vanwege het coronavirus houden de wijkteams op dit moment uitsluitend telefonisch spreekuur. Het wijkteam ondersteunt u zo mogelijk graag op andere manieren, ook bij administratieve vragen.
Bel 14 036 of vraag een gesprek aan via het online meldingsformulier.

Telefonisch spreekuur

Dinsdag 13.00 – 14.00 uur via 14 036

Donderdag 9.00 - 10.00 uur via 14 036

Administratief spreekuur

Wij helpen u graag met het lezen en begrijpen van brieven, invullen van formulieren, informatie opzoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. U kunt ook terecht met uw financiële vragen of zorgen op het administratief spreekuur.

Het administratief spreekuur is op dit moment alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via 14 036 of neem contact met ons op via het online meldingsformulier.

Dinsdag 9.30 - 11.30 uur

Coronamaatjes Almere

Heeft u behoefte aan een maatje in deze tijd of wilt u zelf een buurtbewoner helpen? Coronamaatjes Almere verbindt Almeerders met een kwetsbare gezondheid met buurtbewoners die hen op afstand willen helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonmaatje of iemand die de hond voor u uitlaat of boodschappen voor u doet (volgens de RIVM hygiënevoorschriften).

Aanmelden kan via https://www.facebook.com/groups/coronamaatjesalmere/ (vraag om lid te worden). U kunt ook mailen naar coronamaatjesverberg dit@deschoor.nl of contact zoeken met uw eigen wijkteam.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Computer Helpdesk Inloop

U kunt op het spreekuur terecht met uw laptop, mobiele telefoon of tablet. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig en u wordt bijvoorbeeld geholpen met vragen over:

 • Uw laptop is traag
 • Uw laptop is niet goed beveiligd
 • U wilt uw adresboek overzetten van uw oude naar uw nieuwe telefoon
 • Informatie opzoeken op het internet
 • Gebruik van Word of Excel
 • Handige apps op uw telefoon of tablet downloaden
 • Uw laptop resetten

U blijft zelf aanwezig als er aan uw laptop, tablet of telefoon gewerkt wordt, zodat u het de volgende keer eventueel zelf kunt. Is er meer dan twee uur nodig dan kunt u de volgende keer terugkomen.

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur in het Buurtlokaal in de Polygoonschool, ingang busbaanzijde schoolgebouw Polygoon, Hollywoodlaan 109. 

Dit is een initiatief van Computer Helpdesk Almere en Wijkteam Filmwijk in samenwerking met Platform Filmwijk.

Tuinteam

Voor mensen die het werk in de eigen tuin korte of lange tijd niet aankunnen is er een tuinteam. Wijkvrijwilligers helpen bewoners die geen eigen familie- of vriendennetwerk (meer) hebben bij het tuinonderhoud. Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het opruimen van uw tuin, het snoeien van de heg of het plaatsen van een schutting? Neem dan contact op met het Wijkteam. Bij u thuis bespreken we vervolgens welke hulp u precies nodig heeft en wat het team voor u kan betekenen.

Activiteitenoverzicht Filmwijk

Wijkteam Filmwijk ondersteunt allerlei activiteiten en bewonersinitiatieven in de wijk om buurtnetwerken te versterken en om ontmoeting, sociale contacten, creativiteit, muziek, dans en beweging te bevorderen. Een aantal activiteiten wordt mede mogelijk gemaakt door het Filmwijkcentrum en het Buurtlokaal. Een overzicht van activiteiten in het Filmwijkcentrum vindt u op de website van De Schoor Welzijn Almere deschoor.nl. Activiteiten in het Buurtlokaal staan op de website van Platform Filmwijk filmwijkalmere.nl.

Wilt u meer weten over activiteiten of bewonersinitiatieven in de wijk of heeft u zelf een idee, behoefte of wens om iets organiseren, eenmalig of structureel? Neem dan contact op met het Wijkteam.

Het activiteitenboekje met het overzicht van de activiteiten in Filmwijk kunt u ook downloaden.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76
1325 SX Almere

T: 14 036
E: infoverberg dit@almere.nl

Uw Wijkwerkers

 • Cle Burgers 
 • Malika Jabir
 • Sheryn Koster
 • Shera lee Postumus
 • Hamide Baringan-Okur
 • Janneke van Vondel