Danswijk-Parkwijk

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Danswijk-Parkwijk staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Afwijkende spreekuren tijdens feestdagen in april en mei

Vanwege de feestdagen in april komen de onderstaande spreekuren te vervallen. 

 • Inloopspreekuur op donderdag 27 april (09.30 - 11.30 uur)
 • Administratief spreekuur op donderdag 27 april (14.30 - 16.30 uur)
 • Scheidingsspreekuur op donderdag 27 april (09.00 - 10.00 uur)
 • Inloopspreekuur op donderdag 25 mei (09.30 - 11.30 uur)
 • Administratief spreekuur op donderdag 25 mei 14.30 - 16.30 uur)
 • Scheidingsspreekuur op donderdag 25 mei (09.00 - 10.00 uur)

Wij ontvangen u graag tijdens een ander spreekuur.

Inloopspreekuren

Dinsdag
14.30 - 16.30 uur
Buurtlokaal De Dop
Danslaan 66


Donderdag
9.30 - 11.30 uur
Gezondheidscentrum Parkwijk
Watercipresstraat 1

Kom langs bij de Koffietafel

Alle bewoners van Danswijk Parkwijk zijn welkom om iedere eerste dinsdagavond van de maand langs te komen voor een kopje koffie of thee. Tot ziens!

Dinsdag (eerste van de maand)

19.00 - 21.00 uur
Buurtlokaal De Dop
Danslaan 66

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Administratief spreekuur

Dag: Dinsdag
Tijdstip: 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Buurtlokaal de Dop, Danswijk, Danslaan 66

Dag: Donderdag
Tijdstip: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42

Scheidingsspreekuur

Bij scheiden komt veel kijken. Heeft u vragen op juridisch, praktisch, emotioneel of opvoedkundig gebied? Kom dan langs op het scheidingsspreekuur. Tijdens het spreekuur zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig voor uw vragen. Het spreekuur is bedoeld voor bewoners van Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk en Waterwijk.

Donderdag
9.00 – 10.00 uur
Gezondheidscentrum Parkwijk
Watercipresstraat 1

Danswijk Schoon!

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere Danswijk-Parkwijk
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtlokaal De Dop
Danslaan 66
1326 PL Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl 

Uw wijkwerkers

 • Els van der Veen
 • Marion Bestenbreur
 • Janneke Bos
 • Margriet Woortman
 • Pim Bruinzeel
 • Geert Boven
 • Mariam Aghattass