Skip to content

Buiten Zuidwest

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Buiten Zuidwest (Bloemenbuurt, Faunabuurt, Landgoederenbuurt) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt leden van het wijkteam tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

dinsdag 9.30 – 11.00 uur
Buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11


donderdag 13.00 – 14.00 uur
Gezondheidscentrum De Binder, Edelhertweg 21

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Ook is er een Arabisch sprekende vrijwilliger aanwezig die u kan helpen vertalen of voor u kan tolken.

Het administratief spreekuur is gratis.

Administratief spreekuur:
elke dinsdag van 11.00 - 12.00 uur, Haasweg 11

Buurtkoffie & Meer

Wilt u  mensen uit de wijk ontmoeten? Lijkt het u leuk om gezellig een spelletje te doen met bewoners uit Bloemen-, Fauna- of Landgoederenbuurt? Buurtkoffie & Meer vindt elke dinsdag tussen 13.00 en 14.30 uur plaats in buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11.  Aan deze wekelijkse ontmoetingen zijn geen kosten verbonden. Tot 14.00 uur is de wijkagent aanwezig bij de buurtkoffie, zodat u kennis kunt maken en vragen kunt stellen.

Klets & Koek

Anderen ontmoeten en beter Nederlands leren spreken?
U kunt aansluiten bij een gezellige groep buurtbewoners en twee vrijwilligers van het wijkteam. Elkaar ontmoeten, samen genieten van een kop koffie of thee en kletsen in de Nederlandse taal. Ook als u (al) goed Nederlands spreekt bent u van harte welkom!

Wilt u iets lekkers bakken of klaarmaken? Graag! We eten dit dan gezellig samen op.

Data en tijd: Elke donderdag van 10.45 uur tot 12.15 uur
Locatie: Buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11
Aanmelden is niet nodig.

Buurtlunch

Luncht u mee? Voor en door bewoners in de Landgoederen-, Fauna- en Bloemenbuurt. De kosten zijn 2 euro per keer. Wij zorgen voor eten, drinken e gezelligheid! Eens per maand op donderdag van 12.00 tot 13.00 uur. De kosten zijn 2 euro per keer.

Donderdag 27 juni, 25 juli, 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december 2019
Van 12.00 tot 13.00 uur, inloop vanaf 11.30 uur
Buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11
Graag aanmelden bij Daniëlla Payant: 06 3634 6427 | dcpayant@almere.nl 
of Gerwin Wallet: 06 4611 2337 | gwallet@almere.nl

Spel & Contact

Houdt u ook zo van spelletjes?
Sjoelen, Rummikub, Yahtzee of een spelletje kaarten, het staat allemaal klaar. Kom samen met bewoners uit de buurt genieten van een klassieke spelletjes middag. Bewoners van alle leeftijden zijn welkom, u hoeft zich niet aan te melden.

De koffie staat klaar!
Wekelijks op donderdag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniella Payant, tel 06 36346427, e-mail dcpayant@almere.nl of Gerwin Wallet, tel 06 46112337, e-mail gwallet@almere.nl.

Computerhulp voor ouderen

Voor hulp bij computer vragen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Leren e-mailen;
  • Foto's downloaden/ opslaan;
  • Gebruik maken van het internet;
  • Leren omgaan met Google (zoekmachine)

Er start iedere 7 weken een nieuwe groep. U kunt zich aanmelden via gwallet@almere.nl 06 46112337.

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in de Landgoederen-, Fauna- en Bloemenbuurt? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn? Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in de Landgoederen-, Fauna- en Bloemenbuurt te ondersteunen met vragen rond bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug Het ‘Samen Sterk Budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum
Het Forum 
Haasweg 11
1338 AW Almere 

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Gerwin Wallet
  • Tugba Murater
  • Didi van Catz
  • Lea Lulic
  • Christine Rotteveel-ter Steege
  • Joyce Storm-Braaksma