Buiten Zuid-West

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Buiten Zuid West (Bloemenbuurt, Faunabuurt, Landgoederenbuurt) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Afwijkende spreekuren tijdens feestdagen in april en mei

Vanwege de feestdagen in april en mei komen de onderstaande spreekuren te vervallen. 

  • Inloopspreekuur op donderdag 27 april (13.00 - 14.00 uur) 
  • Inloopspreekuur op donderdag 25 mei (13.00 - 14.00 uur) 

Wij ontvangen u graag tijdens een ander spreekuur.

Inloopspreekuren

Dinsdag 
09.30  11.00 uur 
Het Forum
Haasweg 11


Donderdag
13.00  14.00 uur
Gezondheidscentrum De Binder
Edelhertweg 21

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Administratief spreekuur

Dag: Dinsdag
Tijdstip: van 11.00 - 12.00 uur 
Locatie: Haasweg 11

Buurtlunch

Komt u mee lunchen? Voor en door bewoners van de Landgoederenbuurt, Bloemenbuurt en de Faunabuurt. Deelname bedraagt €2,00 per keer. Wij zorgen voor gezelligheid, eten en drinken. 

Data: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april, 18 mei, 29 juni, 27 juli,  24 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november, 28 december.

Locatie: Buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11

Graag aanmelden via wijkwerker Daniëlla Payant: 06 36346427 | dcpayant@almere.nl 
of wijkwerker Gerwin Wallet: 06 46112337 | gwallet@almere.nl

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum
Het Forum 
Haasweg 11
1338 AW Almere 

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Gerwin Wallet
  • Tugba Murater
  • Daniëlla Payant
  • José Treur
  • Bert van Eekeren
  • Irene Doornbos
  • Anneke Folkert