Buiten Zuid-West

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Buiten Zuid West (Bloemenbuurt, Faunabuurt, Landgoederenbuurt) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

dinsdag 9.30  11.00 uur
Buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11


donderdag 13.00  14.00 uur
Gezondheidscentrum De Binder, Edelhertweg 21

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur. Vanaf 4 april is de wijkagent ook tijdens het spreekuur aanwezig voor al uw vragen. 

Administratief spreekuur:
elke di
nsdag van 11.00 - 12.00 uur, 
Haasweg 11

T/m 9 januari 2018 vervalt het spreekuur met de wijkagent.

Buurtlunch

Komt u mee lunchen? Voor en door bewoners van de Landgoederenbuurt, Bloemenbuurt en de Faunabuurt. Deelname bedraagt €2,00 per keer. Wij zorgen voor gezelligheid, eten en drinken. 

Data: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april, 18 mei, 29 juni, 27 juli,  24 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november, 28 december.

Locatie: Buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11

Graag aanmelden via wijkwerker Daniëlla Payant: 06 36346427 | dcpayant@almere.nl 
of wijkwerker Gerwin Wallet: 06 46112337 | gwallet@almere.nl

Multiculturele koffie-inloop voor vrouwen

Wil jij ook andere vrouwen uit de buurt ontmoeten? En lijkt het je leuk om de culturen van andere vrouwen in de Bloemen-, Fauna- of Landgoederenbuurt te leren kennen? Vanaf 7 september is er iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur een inloop in buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11.
Aan deze wekelijkse ontmoetingen zijn geen kosten verbonden.

Ben je vrijwilliger? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst!

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in de Bloemen-, Fauna- en Landgoederenbuurt? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn? Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in de Bloemen-, Fauna- en Landgoederenbuurt te ondersteunen met vragen rond bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rugHet ‘Samen Sterk Budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtcentrum
Het Forum 
Haasweg 11
1338 AW Almere 

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Gerwin Wallet
  • Tugba Murater
  • Daniëlla Payant
  • José Treur
  • Bert van Eekeren
  • Christine Rotteveel - ter Steege