Buiten Oost

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Buiten Oost (Oostvaardersbuurt, Eilandenbuurt, Stripheldenbuurt en Sieradenbuurt) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Afwijkende spreekuren tijdens feestdagen in april

Vanwege de feestdagen in april komt het onderstaande spreekuur te vervallen. 

 • Administratief spreekuur op dinsdag 25 april (10.00 - 12.00 uur)
 • Scheidingsspreekuur op dinsdag 25 april (9.00 - 10.00 uur)

Wij zien u graag tijdens een ander spreekuur.

Inloopspreekuren

Per 1 maart is het spreekuur op maandag in de Cartoon komen te vervallen. U bent van harte welkom op woensdag in Gezondheidscentrum De Compagnie.


Woensdag
9.00 – 11.00 uur
Gezondheidscentrum De Compagnie
Balistraat 1

Wandelen in Buiten

Wilt u meer gezond bewegen? Iedere maandagochtend kunt u mee gaan wandelen met buren uit Buiten Midden- en Oost. Om 10.30 uur vertrekt de wandelgroep vanaf het Wijkteamkantoor Almere Buiten Midden en Oost, Regenboogweg 45 (naast supermarkt DEEN).

Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee en na afloop (rond 11.30 uur) is er koffie/thee. Deelname aan de wandelgroep is gratis.

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Administratief spreekuur

Dag: Dinsdag
Tijdstip: van 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Regenboogweg 45 (Laag noodgebouw op schoolplein 'Het Spectrum').

Echtscheiding? Kom langs op het spreekuur

Voor praktische vragen kunt u terecht op het Scheidingsspreekuur. Elke week op dinsdagochtend tussen 9.00 uur tot 10.00 uur.

U bent welkom op de Regenboogweg 45 (laag noodgebouw op schoolplein
'het Spectrum').

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Wijkteamkantoor
Almere Buiten Oost
Regenboogweg 45
1339 ET Almere 

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

 • Faroek Tangali
 • Rita Hartmans
 • Rabia Ben Mesaoud
 • Bea Westdijk
 • Sevgi Karakoyun
 • Annemieke van der Post
 • Gayetrie Mohabir
 • Minke van 't Hoff
 • Brigitte de Bies - Briel
 • Laura Letteboer
 • Samira el Alami