Skip to content

Buiten Noordwest

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Noordwest (Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt en Hoofdstedenbuurt) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Tijdens het inloopspreekuur houden wij ons aan de coronamaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden. Heeft u verkoudheidsklachten? Blijft u dan thuis. U kunt ons bellen voor een telefonische afspraak via 14 036 of een gesprek aanvragen via het online meldingsformulier.

Reguliere spreekuren

 • maandag 9.00 - 10.30 uur
  Buurtcentrum De Wieken, Wipmolenweg 54
 • donderdag 9.00 - 10.30 uur
  Wijkgebouw 'De Verbinding', E.F. van den Banweg 25
 • donderdag 16.00 - 17.00 uur (elke eerste donderdag van de maand)
  Bij Bosshardt, Moskoustraat 18

Administratief spreekuur

Tijdens het administratief spreekuur helpen wij u graag met het lezen en begrijpen van brieven, het invullen van formulieren, het zoeken naar informatie op het internet, uitleg over MijnOverheid of het inschrijven op Woningnet. Ook kunt u terecht met uw financiële vragen of zorgen. Gebruik van het administratief spreekuur is gratis.

Elke dinsdag 13.00-15.00 uur, in het wijkgebouw ‘De Verbinding’ E.F. van den Banweg 25. 

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Almere Buiten? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Almere Buiten te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’. 

Steuntje in de rug

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. 

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Wijkteamkantoor
Almere Buiten Noord-West
E.F. van den Banweg 25
1333 JA Almere 

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

 • Janneke van Vondel
 • Mandy Mendeszoon
 • Mirjam van de Linde
 • Marko de Haan
 • Zjakila Mardanbigi
 • Yolanda Benschop
 • Erik Overvliet