Buiten Noord-West

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Noord-West (Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt en Hoofdstedenbuurt) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

maandag 9.00 - 10.30 uur
Buurtcentrum De Wieken, Wipmolenweg 54


donderdag 9.00 – 10.30 uur
Wijkteamkantoor in voormalige school 'De Verbinding', E.F. van den Banweg 25

Samen doen: Administratief spreekuur en Computer Helpdesk

Tijdens het administratief spreekuur helpen wij u graag met het lezen en begrijpen van brieven, het invullen van formulieren, het zoeken naar informatie op het internet, uitleg over MijnOverheid of het inschrijven op Woningnet. Ook kunt u terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Gebruik van het administratief spreekuur is gratis.

dinsdag 13.00-15.00 uur

Ook kunt u kosteloos gebruik maken van onze Computer Helpdesk:
dinsdag 13.00 – 15.00 uur
donderdag 9.00 - 11.00 uur


De spreekuren worden gehouden in het wijkteam-kantoor in voormalige school ‘De Verbinding’, E.F. van den Banweg 25.

 

 

Oproep!

Opstarten nieuwe wijkkrant
Vindt u het leuk om mee te denken bij het opzetten van een nieuwe wijkkrant voor de Hoofdstedenbuurt, Molenbuurt en Bouwmeesterbuurt? Het wijkteam zoekt enthousiaste buurtbewoners die op de hoogte zijn van wat er speelt in de buurt of bewoners die het leuk vinden om stukjes te schrijven.

Actieve bewoners 
Bent u goed in klussen, tuinieren of vindt u het leuk om iets in uw eigen buurt te organiseren?
Het wijkteam is op zoek naar en actieve bewoners die zich graag willen inzetten voor de buurt en voor andere mensen.

Voor informatie en aanmelden voor deze activiteiten kunt u terecht bij het wijkteam:
Janneke van Vondel, jvanvondel@almere.nl, tel: 06 526 25 557

Samen doen activiteiten bij het wijkteam

Mama-club
Elke week ontmoeten moeders en kindjes uit Almere Buiten Noord West elkaar. Voor de moeders een leuke gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar te kletsen, voor de kindjes (tot 4 jaar) een gelegenheid om met elkaar te spelen. Interesse om ook een keer aan te schuiven? 

  • De mama-club is elke donderdag van 09.30 tot 12.00. 

Locatie: E.F. van den Banweg 26

Met vragen kunt u contact opnemen met Janneke van Vondel; jvanvondel@almere.nl tel: 06 526 25 557 

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Almere Buiten? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Almere Buiten te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug 

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. 

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Wijkteamkantoor
Almere Buiten Noord-West
E.F. van den Banweg 25
1333 JA Almere 

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Janneke van Vondel
  • Mandy Melgers
  • Mirjam van de Linde
  • Marko de Haan
  • Marianne van Eeken
  • Yolanda Benschop