Direct naar paginainhoud

Wijkteams in Almere

Het wijkteam is er voor jou wanneer je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uit komt. Ook als je goede ideeën hebt voor jouw wijk of als je anderen in jouw buurt graag wilt helpen, kun je contact opnemen met het wijkteam. Dat kan altijd telefonisch via 14 036 of via het online meldingsformulier.

Telefonisch spreekuur

Voorlopig houden alle wijkteams uitsluitend telefonisch spreekuur. Dit vanwege de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Het administratief spreekuur is alleen op afspraak - mits de situatie en ruimte dit toelaten. 

Bel 14 036. Of vraag een gesprek aan via het online meldingsformulier.

Wil je afspreken met een wijkwerker? Dan kun je dit telefonisch of in het meldingsformulier aangeven bij het wijkteam. Een wijkwerker neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Hij of zij kijkt of de afspraak telefonisch of via beeldbellen kan. Zo niet, dan bepaalt de wijkwerker samen met jou of er een afspraak op locatie nodig is. 

Coronamaatregelen

Als er (weer) inloopspreekuren zijn, houden wij ons aan de coronamaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand. Op de locatie zijn, indien dat nodig was, aanpassingen gedaan. Toiletbezoek is niet altijd mogelijk en bij drukte kan je gevraagd worden op een later moment terug te komen. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Je kunt ons bellen voor een telefonische afspraak via 14 036 of een gesprek aanvragen via het online meldingsformulier.

Waarmee kun je bij het wijkteam terecht 

Enkele voorbeelden waarmee je bij het wijkteam terecht kunt:

 • Heb je hulp nodig omdat je door ziekte niet meer zelf jouw boodschappen kunt doen? 
 • Heb je steeds meer moeite met dagelijkse dingen, zoals het huishouden doen, fietsen, traplopen of autorijden?
 • Heb je geldzorgen? 
 • Of problemen in jouw relatie? 
 • Vragen over de opvoeding van jouw kind? 
 • Voelt je jezelf alleen en wil je andere mensen ontmoeten? 
 • Zorg je langdurig voor iemand en wil je informatie over regelingen en ondersteuning? 
 • Wil je vrijwilligerswerk doen?

Het wijkteam in de buurt

De wijkwerkers van het wijkteam vertegenwoordigen diverse zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk, zoals een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE, een WMO-consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligerscoördinator. Samen met jou zoeken zij naar praktische oplossingen en wijzen je, als dat nodig is, de weg naar professionele hulp.

Voorzieningen in de buurt

Als het nodig is, wijst de wijkwerker je de weg naar passende zorg en ondersteuning. Er zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan de leen-scootmobiel of de activiteiten in het buurtcentrum. En er zijn individuele voorzieningen, zoals zorg aan huis, dagbesteding of opvoed-ondersteuning. Het wijkteam bekijkt in overleg met jou, wat je nodig hebt.

Eén aanpak

Alle betrokkenen werken samen volgens een ondersteuningsplan dat de wijkwerker samen met je maakt. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Gezinsbegeleider

In situaties waar meerdere of complexe problemen spelen, kan het wijkteam besluiten om een gezinsbegeleider in te schakelen. Deze begeleidt op individueel of op gezinsniveau bij de zwaardere zorg- en ondersteuningstrajecten.

Kennis van jouw wijk

Het wijkteam kent jouw wijk goed. De wijkwerker weet welke voorzieningen, organisaties en actieve buurtbewoners er zijn en kan jou met hen in contact brengen.

Indeling wijkteams

Wijkteam Almere Centrum, Staatslieden- en Kruidenwijk

Wijkteam Stedenwijk & Literatuurwijk

Wijkteam Muziekwijk & Noorderplassen

Wijkteam Almere Poort

Wijkteam Waterwijk, Verzetswijk & Tussen de Vaarten

Wijkteam Filmwijk, Danswijk & Parkwijk

Wijkteam Almere Buiten West
Hoofdstedenbuurt, Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt, Faunabuurt, Bloemenbuurt

Wijkteam Almere Buiten Oost
Oostvaardersbuurt, Eilandenbuurt, Stripheldenbuurt, Sieradenbuurt, Seizoenenbuurt, Regenboogbuurt, Indische Buurt en Buitenvaart

Wijkteam Almere Haven en Almere Hout
Stadsdeel Almere Haven incl. Overgooi en Vogelhorst, Nobelhorst, Oosterwold

Samenstelling wijkteams

Ieder wijkteam bestaat uit professionals uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties:

 • WMO-consulent
 • Maatschappelijk werker
 • Opbouwwerker
 • Vrijwilligerscoördinator
 • Cliëntondersteuner van MEE