Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf jouw ondersteuning regelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert jouw budget en voert betalingen namens jou uit. Via het digitale systeem MijnPGB zie je hoeveel budget je nog hebt.

Hoe werkt het?

Heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het wijkteam. Met een wijkwerker bespreek je jouw situatie en wat er nodig is om je te ondersteunen. 

De volgende stap is het zoeken van ondersteuning die geschikt is voor jouw situatie. In Almere is er een groot aanbod van ondersteuning direct ingekocht bij instellingen (zorg in natura). Wanneer je vindt dat dit aanbod niet geschikt voor je is, dan kom je eventueel in aanmerking voor een pgb. Daarmee kunt je zelf  inkopen wat je nodig hebt.

Pgb-vaardigheid

Op pgb-test kun je nagaan of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om de taken die aan een pgb verbonden zijn op een verantwoorde manier uit te voeren. Deze test is ontwikkeld door Per Saldo, de belangenorganisatie van pgb-budgethouders. Op de website is ook allerlei algemene pgb-informatie te vinden.

Op de pagina Infographic met toelichting - Checken 10 punten pgb-vaardigheid | Rijksoverheid.nl wordt aangegeven wat er van je verwacht wordt als pgb-budgethouder. Hier vind je ook een duidelijke uitleg over wat er bijgehouden dient te worden als je een pgb beheert.

Uitvoeringsplan en zorgovereenkomsten

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een pgb is dat je een uitvoeringsplan maakt. Het uitvoeringsplan is een plan waarin je omschrijft waarom je kiest voor een pgb, welke ondersteuning je wilt inkopen en bij wie. Het plan beschrijft ook de kwaliteit van de ondersteuning, hoe lang het duurt en wat de kosten zijn. Als jouw pgb door het wijkteam is goedgekeurd, dan maak je afspraken met jouw zorgverleners en stel je zorgovereenkomsten op.

Veelgestelde vragen pgb

Mag ik bemiddelings-, administratie- of reiskosten uit mijn pgb betalen?

Nee, bemiddelingskosten, administratiekosten of reiskosten kun je niet met jouw pgb betalen. Ook mag je geen vakantie- of feestdagenuitkering of geschenken met jouw pgb betalen. Jouw pgb is namelijk alleen bedoeld om zorg en ondersteuning mee in te kopen.

Mag ik een vakantie- of feestdagenuitkering aan mijn hulp geven uit mijn pgb?

Nee, uit jouw pgb mag je geen vakantie- of feestdagenuitkering voor jouw hulp betalen. Ook bemiddelingskosten, administratiekosten, reiskosten of geschenken kun je niet met jouw pgb betalen. Jouw pgb is namelijk alleen bedoeld om zorg en ondersteuning mee in te kopen. 

Is er een vrij besteedbaar bedrag binnen mijn pgb?

Nee, er is geen vrij besteedbaar bedrag. Uit het pgb mag je ook geen bemiddelingskosten, administratiekosten, vakantie- of feestdagenuitkering, reiskosten of geschenken betalen.

Hoe zet in mijn pgb om naar zorg in natura en omgekeerd?

Vul hiervoor het formulier in voor het wijzigen/verlengen van jouw ondersteuning. Dit formulier vind je op de pagina 'Folders en formulieren'.

Hoe kan ik wisselen van zorgaanbieder als ik een pgb heb?

Als je wilt wisselen van zorgaanbieder, geef je dit door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB lees je hier meer over.

Hoe wordt het uurtarief voor mijn pgb bepaald?

De gemeente stelt de pgb-tarieven voor de verschillende soorten hulp en ondersteuning elk jaar opnieuw vast. Het kan zijn dat de tarieven hetzelfde blijven als het jaar ervoor.

Je maakt zelf afspraken met jouw zorgverleners over de kosten die zij in rekening brengen. Het is aan jou om wel of niet akkoord te gaan met de kosten die jouw zorgverleners in rekening willen brengen.