Direct naar paginainhoud

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf uw ondersteuning regelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget en voert betalingen namens u uit. Via het digitale systeem MijnPGB ziet u hoeveel budget u nog heeft.

Hoe werkt het?

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het wijkteam. Met een wijkwerker bespreekt u uw situatie en wat er nodig is om u te ondersteunen. 

De volgende stap is het zoeken van ondersteuning die geschikt is voor uw situatie. In Almere is er een groot aanbod van ondersteuning direct ingekocht bij instellingen (zorg in natura). Wanneer u vindt dat dit aanbod niet geschikt voor u is, dan komt u eventueel in aanmerking voor een pgb. Daarmee kunt u zelf  inkopen wat u nodig hebt.

Op www.pgb-test.nl kunt u nagaan of u over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om de taken die aan een pgb verbonden zijn op een verantwoorde manier uit te voeren. Deze test is ontwikkeld door Per Saldo, de belangenorganisatie van pgb-budgethouders. Op de website is ook allerlei algemene pgb-informatie te vinden.

Uitvoeringsplan en zorgovereenkomsten

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een pgb is dat u een uitvoeringsplan maakt. Het uitvoeringsplan is een plan waarin u omschrijft waarom u kiest voor een pgb, welke ondersteuning u wilt inkopen en bij wie. Het plan beschrijft ook de kwaliteit van de ondersteuning, hoe lang het duurt en wat de kosten zijn. Als uw pgb door het wijkteam is goedgekeurd, dan maakt u afspraken met uw zorgverleners en stelt u zorgovereenkomsten op.

Veelgestelde vragen pgb

Welke pgb-tarieven gelden er voor jeugdhulp?

Alleen onderstaande vormen van jeugdhulp kunnen via een pgb worden geboden door formele aanbieders.

Tarieven formele zorgverleners
Type jeugdhulpEenheidTarief
Begeleiding groep basisDagdeel€ 55,32
Begeleiding individueel basisUur€ 53,09
Persoonlijke verzorging basisUur€ 48,44
Kortdurend verblijf basisEtmaal€ 163,73
Vervoer met rolstoel vanaf 12 jaarDag€ 21,72
Vervoer zonder rolstoel vanaf 12 jaarDag€ 8,72

Onderstaande tarieven gelden voor niet-professionele ondersteuners (bijvoorbeeld studenten, ervaringsdeskundigen, buren). 

Tarieven niet-professionele zorgverleners
Type jeugdhulpEenheidTarief
Kortdurend verblijfEtmaal€ 22,21
Individuele begeleiding basisUur€ 20,00
Persoonlijke verzorging basisUur€ 20,00

Onderstaande tarieven gelden voor eerste- en tweedegraads familieleden en huisgenoten. De tarieven zijn leeftijdsafhankelijk en gelden alleen voor individuele begeleiding.

Tarieven familie en huisgenoten
Leeftijd familielid/huisgenootEenheidTarief
15 jaarUur€ 4,56
16 jaarUur€ 5,23
17 jaarUur€ 6,00
18 jaarUur€ 7,58
19 jaarUur€ 9,11
20 jaarUur€ 12,12
21 jaar en ouderUur€ 15,17

Welke pgb-tarieven gelden er voor ondersteuning aan volwassenen?

Alleen onderstaande vormen van Wmo-ondersteuning kunnen via een pgb worden geboden door formele aanbieders.

Tarieven formele zorgverleners
Type Wmo-ondersteuningEenheidTarief
Arbeidsmatige dagbestedingDagdeel€ 27,66
Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 1Dagdeel€ 35,21
Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 2Dagdeel€ 55,33
Kortdurend verblijfEtmaal€ 104,63
Individuele begeleiding, zwaarte 1Uur€ 53,30
Individuele begeleiding, zwaarte 2Uur€ 61,45
Huishoudelijke hulpUur€ 18,00
Vervoer zonder rolstoelDag€ 13,26
Vervoer met rolstoelDag€ 33,14

Onderstaande tarieven gelden voor niet-professionele ondersteuners (bijvoorbeeld studenten, ervaringsdeskundigen, buren). 

Tarieven niet-professionele zorgverleners
Type Wmo-ondersteuningEenheidTarief
Kortdurend verblijfEtmaal€ 22,21
Individuele begeleiding, zwaarte 1Uur€ 20,00
Individuele begeleiding, zwaarte 2Uur€ 20,00

Onderstaande tarieven gelden voor eerste- en tweedegraads familieleden en huisgenoten. De tarieven zijn leeftijdsafhankelijk en gelden alleen voor individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp.

Tarieven familie en huisgenoten
Leeftijd familielid/huisgenootEenheidTarief
15 jaarUur€ 4,56
16 jaarUur€ 5,23
17 jaarUur€ 6,00
18 jaarUur€ 7,58
19 jaarUur€ 9,11
20 jaarUur€ 12,12
21 jaar en ouderUur€ 15,17

Mag ik bemiddelings-, administratie- of reiskosten uit mijn pgb betalen?

Nee, bemiddelingskosten, administratiekosten of reiskosten kunt u niet met uw pgb betalen. Ook mag u geen vakantie- of feestdagenuitkering of geschenken met uw pgb betalen. Uw pgb is namelijk alleen bedoeld om zorg en ondersteuning mee in te kopen.

Mag ik een vakantie- of feestdagenuitkering aan mijn hulp geven uit mijn pgb?

Nee, uit uw pgb mag u geen vakantie- of feestdagenuitkering voor uw hulp betalen. Ook bemiddelingskosten, administratiekosten, reiskosten of geschenken kunt u niet met uw pgb betalen. Uw pgb is namelijk alleen bedoeld om zorg en ondersteuning mee in te kopen. 

Is er een vrij besteedbaar bedrag binnen mijn pgb?

Nee, er is geen vrij besteedbaar bedrag. Uit het pgb mag u ook geen bemiddelingskosten, administratiekosten, vakantie- of feestdagenuitkering, reiskosten of geschenken betalen.

Hoe zet in mijn pgb om naar zorg in natura en omgekeerd?

Vul hiervoor het formulier in voor het wijzigen/verlengen van uw ondersteuning. Dit formulier vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'.

Hoe kan ik wisselen van zorgaanbieder als ik een pgb heb?

Als u wilt wisselen van zorgaanbieder, geeft u dit door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB leest u hier meer over.

Hoe wordt het uurtarief voor mijn pgb bepaald?

De gemeente stelt de pgb-tarieven voor de verschillende soorten hulp en ondersteuning elk jaar opnieuw vast. Het kan zijn dat de tarieven hetzelfde blijven als het jaar ervoor.

U maakt zelf afspraken met u zorgverleners over de kosten die zij in rekening brengen. Het is aan u om wel of niet akkoord te gaan met de kosten die uw zorgverleners in rekening willen brengen.