Gesprek aanvragen

Direct een gesprek aanvragen via het

Meldingsformulier Wijkteams

Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u extra ondersteuning nodig. Voor hulp in de huishouding bijvoorbeeld. Of begeleiding in uw dagelijks leven. Of bij de opvoeding of de zorg voor uw kind. Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het wijkteam bij u in de buurt.

keukentafelgesprek

In gesprek met het wijkteam

Inwoners die ondersteuning zoeken, kunnen bij het wijkteam terecht. In een keukentafelgesprek bespreekt u samen uw situatie, vraag of probleem en kijkt u naar mogelijkheden en oplossingen. Wilt u dat er iemand meegaat of dat iemand het gesprek met u voorbereidt? U kunt hiervoor ook gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE inschakelen. Lees hier verder.

Wat is een wijkteam?

Een wijkteam zoekt samen met bewoners in de wijk naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën. U kunt met allerlei vragen bij het wijkteam terecht. Bijvoorbeeld over gezondheid, zorg, geldzaken, opvoeding, relaties, sociale contacten en vrijwilligerswerk.

Waarom een keukentafelgesprek?

Het keukentafelgesprek is een gesprek dat u heeft met een wijkwerker van het wijkteam in uw wijk. In het gesprek kijken jullie samen wat er aan de hand is en welke praktische oplossingen bij u passen. In uw eigen omgeving of daarbuiten. Wat kunt u zelf doen? Wat wilt u zelf doen? En welke stappen kunt u nemen, alleen of met anderen. Afhankelijk van uw vraag kan de wijkwerker u doorverwijzen of in contact brengen met anderen. Zij helpen u dan verder op weg! 

Waar vindt het keukentafelgesprek plaats?

Het keukentafelgesprek vindt bij voorkeur bij u thuis aan de keukentafel plaats, maar het kan ook ergens anders zijn. Het gaat erom dat u zich er prettig bij voelt. 

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie wordt er een afspraak gemaakt voor één gesprek, maar vaak blijkt dat er behoefte is aan meerdere gesprekken. Na het eerste gesprek maakt het wijkteam en u deze afspraken. Meestal zijn er drie tot vijf gesprekken nodig.

Hoelang duurt het gesprek?

Er is geen vaste tijdsduur voor het keukentafelgesprek. Hierover maakt u met de wijkwerker vooraf afspraken.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor het keukentafelgesprek hoeft u niks voor te bereiden. Wel kunt u iemand uit uw eigen omgeving of een cliëntondersteuner van MEE vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Zij kunnen u ook helpen bij de vervolgstappen die u wilt zetten.

Ondersteuning nodig? Daarna een plan

Als uit het gesprek blijkt dat u verdere ondersteuning nodig heeft, leggen jullie dit samen vast in en verslag of plan. Alle hulpverleners en professionals die bij uw situatie betrokken worden, werken (samen) volgens dat plan. Zo wordt volledig samengewerkt met alle betrokkenen. 

Hoe gaat het wijkteam om met uw privacy?

Het wijkteam gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen, zodat u de juiste ondersteuning krijgt. U bepaalt zelf met wie informatie gedeeld mag worden. Er wordt geen informatie opgevraagd of doorgegeven zonder uw toestemming. Tenzij er sprake is van speciale omstandigheden. U kunt altijd op verzoek uw gegevens inzien.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)