Direct naar paginainhoud

Direct een gesprek aanvragen via het

Meldingsformulier wijkteams

Bij uw melding kunt u een persoonlijk plan meesturen. Dit is niet verplicht.

Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u extra ondersteuning nodig. Voor hulp in de huishouding bijvoorbeeld. Of begeleiding in uw dagelijks leven. Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het wijkteam.

Als u contact zoekt met het wijkteam en om ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Deze melding kan leiden tot een persoonlijk gesprek. Dit heet het keukentafelgesprek.

We voeren het gesprek het liefst bij u thuis. Vandaar de naam keukentafelgesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden. Het gaat erom dat het gesprek plaatsvindt op een plek die u prettig vindt.

Tijdens het keukentafelgesprek praat u met een medewerker van wijkteam: een wijkwerker. Het gesprek gaat over uw ondersteuningsvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Bij het gesprek mag er iemand uit uw omgeving (bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger) aanwezig zijn. Een onafhankelijke cliëntondersteuner is ook van harte welkom.

Vragen tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek komt een aantal belangrijke vragen aan bod:

  • Wat kunt en wilt u zelf doen?
  • Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?
  • Is er een dienst of activiteit in Almere waar u uw vraag mee kunt oplossen? De medewerker van het wijkteam kijkt of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening. Het is ook mogelijk dat u tijdelijk ondersteuning krijgt vanuit het maatschappelijk werk of MEE. Afhankelijk van uw vraag kan de wijkwerker u doorverwijzen of in contact brengen met de juiste persoon die u verder kan helpen. Het kan ook zijn dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening. 

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie wordt er een afspraak gemaakt voor één gesprek, maar het is mogelijk dat er meerdere gesprekken volgen. Hiervoor worden na het eerste gesprek afspraken gemaakt.

Hoelang duurt het gesprek?

Er is geen vaste tijdsduur voor het keukentafelgesprek, maar meestal duurt het gesprek 1 à 1,5 uur. Hierover maakt u met de wijkwerker vooraf afspraken.

Hoe bereidt u zich voor?

U kunt zich voorbereiden op het keukentafelgesprek door uw vraag en uw persoonlijke situatie voor uzelf op een rijtje te zetten. Bijvoorbeeld door een persoonlijk plan in te vullen. Mogelijk kan iemand uit uw eigen omgeving u hierbij helpen. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om met u mee te denken. Hij of zij kan u ook helpen bij de vervolgstappen die u wilt zetten.

Wilt u tijdens het gesprek uw eigen bijdrage bekijken? Dan is het belangrijk dat u uw verzamelinkomen beschikbaar heeft. Is er ook andere (aanvullende)informatie van belang voor het gesprek? Neem dat dan mee naar het keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld oude en/of nog lopende indicaties.

Ondersteuning nodig? Daarna een plan

Als uit het gesprek blijkt dat u verdere ondersteuning nodig heeft, legt de wijkwerker dit samen met u vast in een verslag of plan. Alle hulpverleners die bij uw situatie worden betrokken, werken (samen) volgens dat plan. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Hoe gaat het wijkteam om met uw privacy?

Het wijkteam gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen, zodat u de juiste ondersteuning krijgt. U bepaalt zelf met wie informatie gedeeld mag worden. Er wordt geen informatie opgevraagd of doorgegeven zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van speciale omstandigheden. U kunt altijd op verzoek uw gegevens inzien.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)