Gesprek aanvragen

Direct een gesprek aanvragen via het

Meldingsformulier wijkteams

Bij jouw melding kun je een persoonlijk plan meesturen. Dit is niet verplicht.

Meestal kun je met hulp van familie of buren jouw leven prima organiseren. Maar soms heb je extra ondersteuning nodig. Voor hulp in de huishouding bijvoorbeeld. Of begeleiding in je dagelijks leven. Voor dit soort vragen kun je terecht bij het wijkteam.

Als je contact zoekt met het wijkteam en om ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Deze melding kan leiden tot een persoonlijk gesprek: het keukentafelgesprek.

We voeren het gesprek het liefst bij jou thuis. Vandaar de naam keukentafelgesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden. Het gaat erom dat het gesprek plaatsvindt op een plek die jij prettig vindt.

Tijdens het keukentafelgesprek praat je met een medewerker van wijkteam: een wijkwerker. Het gesprek gaat over jouw ondersteuningsvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Bij het gesprek mag er iemand uit jouw omgeving (bijvoorbeeld jouw partner, een familielid of een mantelzorger) aanwezig zijn. Een onafhankelijke cliëntondersteuner is ook van harte welkom.

Vragen tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek komen een aantal belangrijke vragen aan bod:

  • Wat kun en wil je zelf doen?
  • Wat kun je doen met behulp van de mensen om je heen? Zijn er al mensen die voor jou zorgen? Of die jou helpen? Zijn er misschien andere mensen die je daarvoor kunt vragen?
  • Is er een dienst of activiteit in Almere waar je jouw vraag mee kunt oplossen? De medewerker van het wijkteam kijkt of er een bestaande dienst is waar je gebruik van kunt maken: een algemene voorziening. Het is ook mogelijk dat je tijdelijk ondersteuning krijgt vanuit het maatschappelijk werk of MEE. Afhankelijk van jouw vraag kan de wijkwerker je doorverwijzen of in contact brengen met de juiste persoon die je verder kan helpen. Het kan ook zijn dat er een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening. 

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie maken we met jou een afspraak voor één gesprek, maar er kunnen meerdere gesprekken volgen. Hiervoor maken we na het eerste gesprek afspraken.

Hoelang duurt het gesprek?

Er is geen vaste tijdsduur voor het keukentafelgesprek. Meestal duurt het 1 tot 1,5 uur. Dit overleg je vooraf met de wijkwerker.

Hoe bereid je je voor?

Je kunt je voorbereiden op het keukentafelgesprek door je vraag en jouw persoonlijke situatie voor jezelf op een rijtje te zetten. Bijvoorbeeld door een persoonlijk plan in te vullen. Misschien kan iemand uit je eigen omgeving jou hierbij helpen. Je kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om met je mee te denken. Hij of zij kan je ook helpen bij de vervolgstappen die jij wilt zetten.

Wil je tijdens het gesprek je eigen bijdrage bekijken? Zorg dan dat je jouw verzamelinkomen beschikbaar hebt. Is er ook andere (aanvullende)informatie van belang voor het gesprek? Neem dat dan mee naar het keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld oude en/of nog lopende indicaties.

Ondersteuning nodig? Daarna een plan

Als uit het gesprek blijkt dat je verdere ondersteuning nodig hebt, legt de wijkwerker dit samen met je vast in een verslag of plan. Alle hulpverleners die bij jouw situatie worden betrokken, werken (samen) volgens dat plan. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Hoe gaat het wijkteam om met jouw privacy?

Het wijkteam gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen, zodat je de juiste ondersteuning krijgt. Je bepaalt zelf met wie informatie gedeeld mag worden. Er wordt geen informatie opgevraagd of doorgegeven zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van speciale omstandigheden. Je kunt altijd op verzoek jouw gegevens inzien.