Eigen bijdrage

Je betaalt een eigen bijdrage als je ondersteuning en/of een hulpmiddel hebt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat om ondersteuning die de gemeente toekent. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding of een traplift. In het besluit (de beschikking) van de gemeente staat welke ondersteuning u krijgt.

Iedereen betaalt een vast bedrag van € 19 per maand (het abonnementstarief). Het bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. Het is ook niet afhankelijk van hoeveel ondersteuning je krijgt. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Dit gebeurt zolang jouw beschikking voor jouw ondersteuning en/of hulpmiddel loopt.

  Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

  Ben je getrouwd of heb je een partner? En heeft minimaal één van jullie de pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) nog niet bereikt? Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

   Vanaf welk moment betaal je de eigen bijdrage?

   In jouw beschikking van de gemeente staat de ingangsdatum van jouw ondersteuning en/of hulpmiddel. Wij geven deze datum door aan het CAK. Je betaalt vanaf de ingangsdatum het vaste bedrag van € 19 per maand. Dat is ook het geval als de ingangsdatum pas later in de maand is (bijvoorbeeld op de 10e van de maand in plaats van op de eerste dag). 

   Soms start jouw zorgaanbieder jouw ondersteuning op een later moment dan de ingansdatum in de beschikking. Jouw aanbieder meldt dit bij de gemeente. Je betaalt dan de eigen bijdrage vanaf de datum die jouw aanbieder doorgeeft. Je krijgt in dat geval meerdere brieven van het CAK:  

   • Een brief over de eigen bijdrage met de oorspronkelijke datum in de beschikking.
   • Een brief over de eigen bijdrage met de nieuwe datum die jouw aanbieder doorgeeft.
   • Facturen om de eigen bijdrage te betalen.

   Heb je al facturen betaald vanaf de oorspronkelijke datum in de beschikking? Dan corrigeert het CAK achteraf jouw betalingen naar de nieuwe startdatum.

   Het kan dat je meer dan één factuur van het CAK in één maand ontvangt. Je moet dan in één keer voor meerdere maanden betalen. Wil je de facturen liever in delen betalen? Dat is mogelijk. Neem contact op met het CAK zodra je de facturen hebt ontvangen. Je kunt dan gratis een betalingsregeling aanvragen. Let op: dit kan pas vanaf het moment dat je de facturen hebt gekregen.

   Tijdelijk uw ondersteuning stoppen vanwege corona?

   Wil je vanwege corona tijdelijk geen ondersteuning krijgen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 036. Wij bespreken met jou of jouw ondersteuning tijdelijk kan stoppen. Zo ja, dan krijg je een bevestigingsbrief en geven wij dit door aan het CAK. Je betaalt dan tijdelijk geen eigen bijdrage. Stopt jouw ondersteuning na de eerste dag van de maand? Dan betaal je die maand nog wel de eigen bijdrage.

   Wil je de ondersteuning weer opstarten? Neem dan weer contact op via telefoonnummer 14 036. Je krijgt een bevestigingsbrief over de herstart. Daarna kun je zelf jouw aanbieder informeren. Let op: mogelijk krijgt je jouw ondersteuning niet (direct) van jou eerdere vaste hulp. Hij of zij is mogelijk aan het werk bij andere inwoners.

   Eigen bijdrage opvang en begeleid wonen

   Verblijf je in de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang of woont je begeleid (niet zelfstandig)? Dan betaal je de maximale eigen bijdrage als je 18 jaar of ouder bent en langer dan 24 uur in de opvangvoorziening verblijft. De opvangvoorziening berekent en int in dit geval de eigen bijdrage. Het is de bedoeling dat je voldoende geld overhoudt voor zak- en kleedgeld, jouw ziektekostenpremie (met aftrek van de zorgtoeslag) en waar nodig eten en drinken. 

   Veelgestelde vragen eigen bijdrage

   Geldt de eigen bijdrage ook voor hulpmiddelen zoals een traplift of tillift?

   Ja, ook bij hulpmiddelen is de eigen bijdrage van toepassing. Je betaalt de eigen bijdrage zolang je gebruikmaakt van het hulpmiddel. Dat doe je totdat de kostprijs van het hulpmiddel is betaald.

   Let op: als je een hulpmiddel lang gebruikt, kan het dus zijn dat je via de eigen bijdrage uiteindelijk het volledige bedrag zelf betaalt. In sommige gevallen is het handiger om een hulpmiddel direct zelf te kopen of om er een te huren of lenen. Dat kan bijvoorbeeld bij Medipoint.

   Ik heb meerdere soorten ondersteuning. Wat betekent dit voor de eigen bijdrage?

   De eigen bijdrage is gebonden aan een maximumbedrag: €19 per maand. Het maakt niet uit hoeveel en welke vormen van ondersteuning je krijgt. Heb je bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een woningaanpassing, dan krijg je per periode maar één factuur.

   Ik maak nog geen gebruik van mijn persoonsgebonden budget, maar krijg al wel een factuur voor de eigen bijdrage. Klopt dat wel?

   Ja, dat klopt. Als je jouw persoonsgebonden budget (pgb) nog niet gebruikt, betaal je al wel een eigen bijdrage. De afrekening over het daadwerkelijk bestede bedrag vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende jaar.

   Wil je jouw ondersteuning stopzetten vanwege de eigen bijdrage? Vul dan het formulier 'Beëindigen voorziening' in. Deze vind je op de pagina 'Folders en formulieren'. Wanneer jouw ondersteuning is gestopt, zorgt het CAK voor een eindafrekening of verrekening van de betaalde eigen bijdrage.

   Hoe weet het CAK welke zorg/ondersteuning ik heb gehad?

   Jouw zorgaanbieder geeft door aan de gemeente Almere welke zorg/ondersteuning aan je is geleverd. De gemeente stuurt deze gegevens door naar het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent vervolgens de eigen bijdrage en stuurt jou een factuur. 

   Ik heb ondersteuning nodig, maar kan de eigen bijdrage niet betalen. Wat nu?

   Dit is een vervelende situatie. Op de website van het Centraal Administratiekantoor vind je meer informatie over betalingsregelingen en over verzoeken om aanpassing van uw eigen bijdrage

   Ben je hiermee niet geholpen? Het wijkteam kan je adviseren wat de mogelijkheden zijn voor een ander soort ondersteuning. 

   Ik ben het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage. Wat kan ik doen?

   In sommige gevallen kun je om een aanpassing van jouw eigen bijdrage vragen via het CAK.

   Je kunt bezwaar maken tegen een besluit dat is genomen. Bijvoorbeeld tegen de beschikking waarin jouw eigen bijdrage wordt vastgesteld. Of tegen een brief waarin een besluit wordt genomen.