Direct naar paginainhoud

U betaalt een eigen bijdrage als u ondersteuning en/of een hulpmiddel heeft via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat om ondersteuning die de gemeente toekent. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding of een traplift. In het besluit (de beschikking) van de gemeente staat welke ondersteuning u krijgt.

Iedereen betaalt een vast bedrag van € 19 per maand (het abonnementstarief). Het bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. Het is ook niet afhankelijk van hoeveel ondersteuning u krijgt. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Dit gebeurt zolang uw beschikking voor uw ondersteuning en/of hulpmiddel loopt.

  Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

  Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) nog niet bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

   Vanaf welk moment betaalt u de eigen bijdrage?

   In uw beschikking van de gemeente staat de ingangsdatum van uw ondersteuning en/of hulpmiddel. Wij geven deze datum door aan het CAK. U betaalt vanaf de ingangsdatum het vaste bedrag van € 19 per maand. Dat is ook het geval als de ingangsdatum pas later in de maand is (bijvoorbeeld op de 10e van de maand in plaats van op de eerste dag). 

   Soms start uw zorgaanbieder uw ondersteuning op een later moment dan de ingansdatum in de beschikking. Uw aanbieder meldt dit bij de gemeente. U betaalt dan de eigen bijdrage vanaf de datum die uw aanbieder doorgeeft. U krijgt in dat geval meerdere brieven van het CAK:  

   • Een brief over de eigen bijdrage met de oorspronkelijke datum in de beschikking.
   • Een brief over de eigen bijdrage met de nieuwe datum die uw aanbieder doorgeeft.
   • Facturen om de eigen bijdrage te betalen.

   Heeft u al facturen betaald vanaf de oorspronkelijke datum in de beschikking? Dan corrigeert het CAK achteraf uw betalingen naar de nieuwe startdatum.

   Het kan dat u meer dan één factuur van het CAK in één maand ontvangt. U moet dan in één keer voor meerdere maanden betalen. Wilt u de facturen liever in delen betalen? Dat is mogelijk. Neem contact op met het CAK zodra u de facturen heeft ontvangen. U kunt dan gratis een betalingsregeling aanvragen. Let op: dit kan pas vanaf het moment dat u de facturen heeft gekregen.

   Tijdelijk uw ondersteuning stoppen vanwege corona?

   Wilt u vanwege corona tijdelijk geen ondersteuning krijgen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 036. Wij bespreken met u of uw ondersteuning tijdelijk kan stoppen. Zo ja, dan krijgt u een bevestigingsbrief en geven wij dit door aan het CAK. U betaalt dan tijdelijk geen eigen bijdrage. Stopt uw ondersteuning na de eerste dag van de maand? Dan betaalt u die maand nog wel de eigen bijdrage.

   Wilt u de ondersteuning weer opstarten? Neem dan weer contact op via telefoonnummer 14 036. U krijgt een bevestigingsbrief over de herstart. Daarna kunt u zelf uw aanbieder informeren. Let op: mogelijk krijgt u uw ondersteuning niet (direct) van uw eerdere vaste hulp. Hij of zij is mogelijk aan het werk bij andere inwoners.

   Eigen bijdrage opvang en begeleid wonen

   Verblijft u in de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang of woont u begeleid (niet zelfstandig)? Dan betaalt u de maximale eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent en langer dan 24 uur in de opvangvoorziening verblijft. De opvangvoorziening berekent en int in dit geval de eigen bijdrage. Het is de bedoeling dat u voldoende geld overhoudt voor zak- en kleedgeld, uw ziektekostenpremie (met aftrek van de zorgtoeslag) en waar nodig eten en drinken. 

   Veelgestelde vragen eigen bijdrage

   Geldt de eigen bijdrage ook voor hulpmiddelen zoals een traplift of tillift?

   Ja, ook bij hulpmiddelen is de eigen bijdrage van toepassing. U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruikmaakt van het hulpmiddel. Dat doet u totdat de kostprijs van het hulpmiddel is betaald.

   Let op: als u een hulpmiddel lang gebruikt, kan het dus zijn dat u via de eigen bijdrage uiteindelijk het volledige bedrag zelf betaalt. In sommige gevallen is het handiger om een hulpmiddel direct zelf te kopen of om er een te huren of lenen. Dat kan bijvoorbeeld bij Medipoint.

   Ik heb meerdere soorten ondersteuning. Wat betekent dit voor de eigen bijdrage?

   De eigen bijdrage is gebonden aan een maximumbedrag: €19 per maand. Het maakt niet uit hoeveel en welke vormen van ondersteuning u krijgt. Heeft u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een woningaanpassing, dan krijgt u per periode maar één factuur.

   Ik maak nog geen gebruik van mijn persoonsgebonden budget, maar krijg al wel een factuur voor de eigen bijdrage. Klopt dat wel?

   Ja, dat klopt. Als u uw persoonsgebonden budget (pgb) nog niet gebruikt, betaalt u al wel een eigen bijdrage. De afrekening over het daadwerkelijk bestede bedrag vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende jaar.

   Wilt u uw ondersteuning stopzetten vanwege de eigen bijdrage? Vul dan het formulier 'Beëindigen voorziening' in. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. Wanneer uw ondersteuning is gestopt, zorgt het CAK voor een eindafrekening of verrekening van de betaalde eigen bijdrage.

   Hoe weet het CAK welke zorg/ondersteuning ik heb gehad?

   Uw zorgaanbieder geeft door aan de gemeente Almere welke zorg/ondersteuning aan u is geleverd. De gemeente stuurt deze gegevens door naar het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent vervolgens de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. 

   Ik heb ondersteuning nodig, maar kan de eigen bijdrage niet betalen. Wat nu?

   Dit is een vervelende situatie. Op de website van het Centraal Administratiekantoor vindt u meer informatie over betalingsregelingen en over verzoeken om aanpassing van uw eigen bijdrage

   Bent u hiermee niet geholpen? Het wijkteam kan u adviseren wat de mogelijkheden zijn voor een ander soort ondersteuning. 

   Ik ben het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage. Wat kan ik doen?

   In sommige gevallen kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen via het CAK.

   U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat is genomen. Bijvoorbeeld tegen de beschikking waarin uw eigen bijdrage wordt vastgesteld. Of tegen een brief waarin een besluit wordt genomen. 

   Hoge zorgkosten?

   Misschien komt u in aanmerking voor belastingvoordelen of andere soorten compensatie. Meer informatie vindt u op www.meerkosten.nl.