Bezwaar en beroep

Heeft uw kind individuele jeugdhulp of heeft u zelf Wmo-ondersteuning? Dan legt de gemeente dat vast in een besluit, ook wel een beschikking genoemd. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u mogelijk bezwaar aantekenen. Meer daarover leest u op de website van de gemeente.

Jeugdhulp via een andere verwijzer

Jeugdhulp kan ook via een andere verwijzer dan de gemeente worden ingezet, bijvoorbeeld door een huisarts of jeugdarts. In dat geval krijgt u alleen een beschikking als u daar om vraagt. Dat hoeft u alleen te doen als u het niet eens bent met de verwijzing. Maar omdat verwijzingen over het algemeen in samenspraak gedaan worden, komt dit bijna nooit voor.