Bezwaar, beroep en klachten

Heeft uw kind individuele jeugdhulp of heeft u zelf Wmo-ondersteuning? Dan legt de gemeente dat vast in een besluit, ook wel een beschikking genoemd. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u mogelijk bezwaar aantekenen. Meer daarover leest u op de website van de gemeente.

Jeugdhulp via een andere verwijzer

Jeugdhulp kan ook via een andere verwijzer dan de gemeente worden ingezet, bijvoorbeeld door een huisarts of jeugdarts. In dat geval krijgt u alleen een beschikking als u daar om vraagt. Dat hoeft u alleen te doen als u het niet eens bent met de verwijzing. Maar omdat verwijzingen over het algemeen in samenspraak gedaan worden, komt dit bijna nooit voor.

Een klacht over uw hulp of zorg?

Dan kunt u een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder dient uw klacht zorgvuldig af te handelen.

Voor hulp bij het indienen een klacht over een jeugdhulpaanbieder kunt u terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp

Een klacht over de gemeente of het wijkteam?

U kunt uw klacht gemakkelijk en snel online indienen. Meer daarover leest u op de website van de gemeente. De gemeente neemt meestal eerst contact met u op om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Vervolgens wordt uw klacht behandeld. 

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke Ombudsman. De Ombudsman houdt gratis inloopspreekuur op de laatste donderdag van de maand tussen 16.00 en 18.00 uur in het Han Lammers-vergadercentrum in het stadhuis. Een afspraak is niet nodig. Tijdens het spreekuur kunt u uw klacht aan hem voorleggen. Neem alle informatie over uw klacht mee.