Gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor inwoners met een langdurige beperking die minder dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen. Met een gehandicaptenparkeerkaart heeft u toestemming om (ook in andere gemeenten) op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te parkeren. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt.

Passagierskaart
Passagiers van een motorvoertuig (auto, brommobiel) kunnen ook in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. De passagierskaart is -  net als de gehandicaptenparkeerkaart - bedoeld voor inwoners met een langdurige beperking die minder dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen. Daarnaast moet u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Bijvoorbeeld omdat u rolstoel gebonden bent.

Kosten

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, is er een medisch onderzoek nodig. Voor het medisch onderzoek betaalt u € 54,90 (tarief 2017). Voor de gehandicaptenparkeerkaart zelf betaalt u € 55,90 (tarief 2017).

Heeft u een kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen? Dan krijgt u mogelijk een vrijstelling van de medische onderzoekskosten. Stuur een kopie van de kwijtschelding met het aanvraagformulier (zie de pagina 'Folders en formulieren') mee. Oude kwijtscheldingen van voorgaande jaren zijn niet geldig.

Hoe kan ik de kaart aanvragen?

Wanneer u het aanvraagformulier (zie de pagina 'Folders en formulieren') voor een gehandicaptenparkeerkaart volledig ingevuld opstuurt, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Vervolgens krijgt u een oproep voor het medisch onderzoek. Is het advies van de arts positief, dan krijgt u een brief Toekenning Gehandicaptenkaart. U kunt dan uw gehandicaptenparkeerkaart ophalen in het stadhuis bij de balie Sociaal Domein. Als u de kaart komt ophalen, neem dan een recente pasfoto mee die voldoet aan de officiële eisen, een geldig legitimatiebewijs en (indien van toepassing) uw oude gehandicaptenkaart. Bij de balie kunt u met uw pinpas de kosten voor de kaart en het medisch onderzoek betalen.

Is het advies negatief, dan krijgt u een afwijzingsbrief. Ook bij een negatief advies moet u de kosten voor medisch onderzoek betalen.

Wat moet ik doen als mijn kaart kwijt is?

U heeft geen bewijs van vermissing of een proces-verbaal nodig voor het vervangen van uw gehandicaptenparkeerkaart. U kunt een nieuw aanvraagformulier invullen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. Geef op het formulier aan dat het gaat om een vermissing. 

Stuurt u het formulier per post toe, dat wordt de aanvraag binnen vijf werkdagen na ontvangst afgehandeld. U kunt het aanvraagformulier ook meenemen naar de balie Sociaal Domein in het stadhuis. Waar mogelijk neemt een van de medewerkers uw aanvraag dan meteen in behandeling. 

U betaalt 55,40 euro voor het laten maken van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.

Landelijke registratie

Alle gehandicaptenparkeerkaarten staan in een landelijk register van de RDW. Het register is bedoeld om diefstal en misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten te voorkomen. In het register staan ook de gehandicaptenparkeerkaarten van tientallen andere gemeenten. Zo kunnen we in Almere van alle landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze niet gestolen of ongeldig zijn. We voorkomen ook dat gehandicaptenparkeerkaarten die in een andere stad zijn gestolen in Almere worden gebruikt. Zo blijven de parkeerfaciliteiten beschikbaar voor de mensen die het nodig hebben.

Een eigen gehandicaptenparkeerplaats

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats, dient u een geldige gehandicaptenparkeerkaart te hebben. Als u kunt parkeren op uw eigen terrein of in uw garage, komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.

Passagiers kunnen meestal voor de deur worden afgezet en komen daarom alleen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats. Bijvoorbeeld als er sprake is van een onveilige verkeerssituatie of als de passagier niet alleen gelaten kan worden.

Een gehandicaptenparkeerplaats kunt u aanvragen via het aanvraagformulier (zie de pagina 'Folders en formulieren'). Er zijn geen kosten verbonden aan de parkeerplaats. U betaalt ook geen eigen bijdrage. Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats, dan kunt u eenvoudig het kenteken laten wijzigen of de parkeerplaats laten opheffen (zie de pagina 'Folders en formulieren').

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Verhuist u binnen Almere? Laat de gehandicaptenparkeerplaats bij uw oude huis opheffen via het formulier 'Opheffen parkeerplaats'. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. Voor bij uw nieuwe huis vraagt u een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aan. Gebruik daarvoor het 'Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats' (te vinden via de eerdergenoemde pagina). De gemeente doet onderzoek of u bij uw nieuwe huis opnieuw in aanmerking komt voor een parkeerplaats. 

Verhuist u buiten Almere? Dan hoeft u alleen uw huidige parkeerplaats te laten opheffen via het formulier 'Opheffen parkeerplaats'. Informeer bij uw nieuwe gemeente naar de mogelijkheden om een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen.