Wmo

Veranderingen binnen de Wmo

Krijg je individuele begeleiding of dagbesteding via de gemeente? Dan maak je gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf 2023 komen er verschillende veranderingen. Voor jou verandert er voorlopig niets. Je ondersteuning blijft voorlopig doorgaan zoals je gewend bent. In 2023 nodigen we je uit voor een gesprek met een Wmo-consulent en je begeleider. De Wmo-consulent van de gemeente neemt telefonisch contact met je op voor het maken van een afspraak.

Krijg je huishoudelijke ondersteuning via de gemeente? Ook dan maak je gebruik van de Wmo en verandert er in de meeste gevallen weinig tot niets. Sommige aanbieders, die geen contract hebben met de gemeente, worden overgenomen door een organisatie die wel op de lijst staat. Dat kan betekenen dat je huishoudelijke ondersteuner voor een andere organisatie gaat werken, maar wel bij jou blijft. De gemeente overlegt met de zorgaanbieders die niet op de lijst staan. Als het nodig is dat je een andere ondersteuner krijgt, overleggen we met je wat de beste keuze is. Samen met de aanbieder gaan we zorgen voor een soepele overgang naar een andere zorgaanbieder als dat nodig is. In de meeste gevallen blijft je ondersteuner gewoon bij je.

Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen alvast op een rij. Je krijgt hier pas mee te maken na je gesprek met de gemeente en jouw zorgaanbieder(s).

We kijken nog beter naar jouw situatie

Iedere Almeerder is anders en heeft andere dingen nodig. Sommige inwoners hebben maar kort ondersteuning nodig. Andere mensen jarenlang. We gaan nog beter letten op dit soort verschillen, zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij jouw ontwikkeling en mogelijkheden. Hierbij letten we ook nog beter op wat jouw mantelzorger nodig heeft.

Zorgaanbieders individuele begeleiding en dagbesteding

De gemeente maakt op dit moment nieuwe afspraken met zorgaanbieders. We kiezen voor de zorgaanbieders die het beste aansluiten bij de nieuwe werkwijze. Almeerders kunnen vanaf 2023 gebruikmaken van individuele begeleiding en dagbesteding bij deze zorgaanbieders:

Zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning

Almeerders kunnen vanaf 2023 gebruikmaken van huishoudelijke ondersteuning bij deze contracteerde zorgaanbieders:

Voor de meeste Almeerders verandert er weinig tot niks. Sommige aanbieders die geen contract hebben met de gemeente worden overgenomen door een organisatie die wel op de lijst staat. Dat kan betekenen dat je huishoudelijke ondersteuner voor een andere organisatie gaat werken, maar wel bij jou blijft. De gemeente overlegt op dit moment met de zorgaanbieders die niet op de lijst staan. Als het nodig is dat je een andere ondersteuner krijgt, overleggen we met je wat de beste keuze is. Samen met de aanbieder gaan we zorgen voor een soepele overgang naar een andere zorgaanbieder als dat nodig is. In de meeste gevallen blijft je ondersteuner gewoon bij je.

Je weet beter welke ondersteuning je krijgt

Je krijgt nu jouw ondersteuning nog in een arrangement. Dit betekent soms een combinatie van individuele begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke ondersteuning. Hierbij hoort een gemiddeld aantal uren.

We vinden het belangrijk dat je beter weet waar je aan toe bent. In het besluit van de gemeente (de beschikking) staat vanaf 2023 precies hoeveel uur begeleiding of dagbesteding je krijgt. In overleg met je zorgaanbieder kun je wel de ene week meer en de andere week minder ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld als het even wat minder goed gaat of juist beter gaat.

Bij de huishoudelijke ondersteuning spreek je met jouw zorgaanbieder af welke activiteiten nodig zijn in huis. Je spreekt ook af hoe vaak die activiteiten nodig zijn. Dit leggen jullie samen vast in een huishoudplan. Dit blijft zo de komende jaren. Wel testen we hoe zorgaanbieders een grotere rol kunnen krijgen in het onderzoeken welke ondersteuning Almeerders nodig hebben.

Je ondersteuning past zich aan op wat jij nodig hebt. En heb je meer dan één zorgaanbieder, dan werkt iedereen zo goed mogelijk samen.

Er is meer samenwerking met organisaties in jouw wijk

In jouw wijk zijn er veel mogelijkheden voor activiteiten met buurtgenoten. Er zijn buurtcentra en wijkteams. En er zijn veel vrijwilligers die je met van alles kunnen helpen. Jouw zorgaanbieder gaat meer samenwerken met organisaties en vrijwilligers in jouw wijk. Ze kijken samen met jou hoe ze jou het beste kunnen ondersteunen. Misschien heb je jouw zorgaanbieder na een tijdje minder nodig, omdat het wijkteam of een vrijwilliger je helpt. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met jou.

Veel gestelde vragen inwoners

Wanneer merk ik iets van de veranderingen?

Voorlopig blijft jouw ondersteuning zoals je dat gewend bent. Je krijgt een gesprek met de gemeente en jouw zorgaanbieder(s). Dit gebeurt als de ondersteuning die je nu hebt bijna afloopt. Of in ieder geval voor 1 januari 2024. We vertellen je ruim van tevoren wanneer je dit gesprek krijgt. Je krijgt dan alle uitleg die je nodig hebt. Tot die tijd hoef je niets te doen.

Hoe ziet de planning van de veranderingen eruit?

Voor jou is vooral het volgende belangrijk: je houdt de ondersteuning die je nu hebt tot de einddatum of tot maximaal 1 januari 2024. Tot die tijd hoef je niets te doen.

De gemeente heeft in september besloten met welke zorgaanbieders voor individuele begeleiding en dagbesteding we contracten afsluiten.

Voor de huishoudelijke ondersteuning is dit waarschijnlijk eind november 2022 bekend. Alle zorgaanbieders die er nu zijn, blijven in ieder geval in heel 2023 nog werken in Almere.

Ik hoor dat mijn zorgaanbieder gaat stoppen in Almere. Klopt dit?

Krijgt jouw zorgaanbieder geen nieuw contract, dan neemt de gemeente op tijd contact met je op. Samen bespreek je welke ondersteuningsvraag je (nog) hebt. Blijft er ondersteuning nodig? Dan bekijk je samen welke doelen je wilt bereiken. Vervolgens bespreken we welke zorgaanbieder hier het beste bij past. Daarna zorgen we voor een goede overgang naar je nieuwe zorgaanbieder.

Tot het gesprek met de gemeente en je zorgaanbieder(s) hoef je niets te doen. Je blijft voorlopig de ondersteuning houden die je gewend bent.

Almeerders kunnen vanaf 2023 gebruikmaken van huishoudelijke ondersteuning bij deze gecontracteerde zorgaanbieders: 

 • Alfa & Zorg
 • Curae Zorg
 • Nicon Care, dit bedrijf gaat samenwerken met Tender Hands  
 • Tzorg
 • Woonzorg Flevoland 
 • Zonzorg!

Voor de meeste Almeerders veranderd er weinig tot niks. Als het toch nodig is dat je een andere ondersteuner krijgt, overleggen we met je wat de beste keuze is. Samen met de aanbieder gaan we zorgen voor een soepele overgang naar een andere zorgaanbieder als dat nodig is. In de meeste gevallen blijft je ondersteuner gewoon bij je. 

Wanneer hoor ik of mijn zorgaanbieder een nieuw contract krijgt?

Voor veel inwoners blijft alles hetzelfde. Het kan zijn dat je van zorgaanbieder moet wisselen, omdat je zorgaanbieder geen nieuw contract sluit met de gemeente. Goed om te weten: als je van zorgaanbieder moet wisselen, houd je jouw zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint. De gemeente neemt hiervoor ruim van tevoren contract met je op. Je hoeft dus niet opeens snel te wisselen.

Als mijn zorgaanbieder stopt, krijg ik dan een nieuwe aanbieder vanaf 1 januari 2023?

Dat kan, maar dat hoeft niet. Voor de overgang naar een nieuwe zorgaanbieder nemen we ruim de tijd. De datum van 1 januari 2023 is de datum waarop de nieuwe contracten met zorgaanbieders ingaan. Voor jou geldt de datum die je afspreekt met de gemeente, de zorgaanbieder die je nu hebt en je nieuwe zorgaanbieder.

Veel gestelde vragen medewerkers van zorgaanbieders

Met welke zorgaanbieders voor individuele begeleiding en dagbesteding heeft de gemeente een contract afgesloten?

Almeerders kunnen vanaf 2023 gebruikmaken van individuele begeleiding en dagbesteding bij deze zorgaanbieders:

 • Ambulante Hulpverlening Midden Nederland             
 • Coöperatie Boer & Zorg           
 • Het Kompass  
 • InteraktContour             
 • Jan Arends       
 • Kwintes              
 • Omega Groep 
 • Pi-groep
 • Philadelphia
 • Sensa Zorg
 • Triade-Vitree
 • Woonzorg Flevoland
 • Zorggroep Almere

14 van de bestaande aanbieders krijgen geen nieuw contract. Het is mogelijk dat een deel van deze organisaties doorgaat als onderaannemer. Of dat voor jou organisatie geldt kun je het beste vragen binnen jouw eigen organisatie.

Almeerders kunnen vanaf 2023 gebruikmaken van huishoudelijke ondersteuning bij deze gecontracteerde zorgaanbieders: 

 • Alfa & Zorg
 • Curae Zorg
 • Nicon Care, dit bedrijf gaat samenwerken met Tender Hands  
 • Tzorg
 • Woonzorg Flevoland 
 • Zonzorg!

Ik ben medewerker van een organisatie die nu actief is in binnen de ondersteuningsarrangementen. Wat betekenen deze veranderingen voor mij?

Je kunt deze vraag het beste stellen binnen jouw eigen organisatie. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de positie die jouw organisatie inneemt bij het afsluiten van de contracten voor 2023 en verder.

Kan ik als medewerker meedenken over de veranderingen?

Over de veranderingen zelf zijn de afgelopen anderhalf jaar al veel gesprekken geweest met zorgaanbieders en cliëntorganisaties. Daar kun je niet meer over meedenken. Er vinden de komende tijd wel veel gesprekken plaats over hoe we de veranderingen het beste in de praktijk kunnen brengen. En de gemeente blijft in gesprek met zorgaanbieders en cliëntorganisaties over grotere ontwikkelingen in de Wmo en het sociaal domein in Almere. Heb je hier ideeën over, geef deze dan vooral mee aan de mensen die vanuit jouw organisatie meedoen aan de gesprekken.

Waar kan ik vragen stellen over de inkoopprocedure?

Alle communicatie over de inkoopprocedure verloopt via aanbestedingswebsite TenderNed. Het is niet toegestaan om op een andere manier met de gemeente hierover te communiceren. Veel van de documenten die horen bij de inkoop kun je zelf bekijken op TenderNed. Voor overige vragen raden we je aan om contact op te nemen met de personen in jouw organisatie die zich met de inkoopprocedure bezighouden.

De aanmelding van mijn organisatie is afgewezen. Hoe kan dit?

De gemeente heeft in een brief en eventueel een mondelinge toelichting aan jouw organisatie een toelichting gegeven op de redenen voor de afwijzing. In de brief staat hoe jouw organisatie gebruik kan maken en welke termijnen hiervoor gelden. Buiten die officiële procedure kan de gemeente geen contact met je hebben over het besluit.