Wmo

Veranderingen binnen de Wmo: Almere wil ondersteuning bieden die echt werkt

Krijg je individuele begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke ondersteuning via de gemeente? Dan maak je gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook wel de Wmo genoemd. Wij vinden de kwaliteit van jouw ondersteuning erg belangrijk. En we willen dat je ondersteuning krijgt die echt werkt voor jou en je netwerk. Stap voor stap maken we de Wmo in Almere beter. Vanaf 2023 komen er verschillende veranderingen. Voor jou verandert er voorlopig nog niets. Je ondersteuning blijft voorlopig doorgaan zoals je gewend bent. Vanaf december 2022 nodigen we je uit voor een gesprek met de gemeente en je zorgaanbieder(s). Je krijgt de uitnodiging ruim van tevoren.
Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen alvast op een rij. Je krijgt hier pas mee te maken na je gesprek met de gemeente en jouw zorgaanbieder(s).

We kijken nog beter naar jouw situatie

Iedere Almeerder is anders en heeft andere dingen nodig. Sommige inwoners hebben maar kort ondersteuning nodig. Andere mensen jarenlang. We gaan nog beter letten op dit soort verschillen, zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij jouw ontwikkeling en mogelijkheden. Hierbij letten we ook nog beter op wat jouw mantelzorger nodig heeft.

We kiezen de beste zorgaanbieders

De gemeente maakt op dit moment nieuwe afspraken met zorgaanbieders. Net als in 2018 kiezen we de zorgaanbieders die op dit moment het beste aansluiten bij de nieuwe werkwijze. Dit betekent dat sommige zorgaanbieders die er nu zijn gaan stoppen en dat je naar een andere zorgaanbieder moet. Je mag zelf kiezen uit de nieuwe zorgaanbieders. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de huidige zorgaanbieders om de overgang zorgvuldig te laten verlopen. Zolang je nog niet bent geïnformeerd door de gemeente blijft je huidige zorgaanbieder jouw zorg leveren.

Je weet beter welke ondersteuning je krijgt

Je krijgt nu jouw ondersteuning nog in een arrangement. Dit betekent een combinatie van individuele begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke ondersteuning. Hierbij hoort een gemiddeld aantal uren.

We vinden het belangrijk dat je beter weet waar je aan toe bent. In het besluit van de gemeente (de beschikking) staat vanaf 2023 precies hoeveel uur begeleiding of dagbesteding je krijgt. In overleg met je zorgaanbieder kun je wel de ene week meer en de andere week minder ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld als het even wat minder goed gaat of juist beter gaat.

Bij de huishoudelijke ondersteuning spreek je met jouw zorgaanbieder af welke activiteiten nodig zijn in huis. Je spreekt ook af hoe vaak die activiteiten nodig zijn. Dit leggen jullie samen vast in een huishoudplan. Dit blijft zo de komende jaren. Wel testen we hoe zorgaanbieders een grotere rol kunnen krijgen in het onderzoeken welke ondersteuning Almeerders nodig hebben.

Je ondersteuning past zich aan op wat je nodig hebt. En heb je meer dan één zorgaanbieder, dan werkt iedereen zo goed mogelijk samen.

Er is meer samenwerking met organisaties in jouw wijk

In jouw wijk zijn er veel mogelijkheden voor activiteiten met buurtgenoten. Er zijn buurtcentra en wijkteams. En er zijn veel vrijwilligers die je met van alles kunnen helpen. Jouw zorgaanbieder gaat meer samenwerken met organisaties en vrijwilligers in jouw wijk. Ze kijken samen met jou hoe ze jou het beste kunnen ondersteunen. Misschien heb je jouw zorgaanbieder na een tijdje minder nodig, omdat het wijkteam of een vrijwilliger je helpt. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met jou.

Veel gestelde vragen inwoners

Wanneer merk ik iets van de veranderingen?

Voorlopig blijft jouw ondersteuning zoals je dat gewend bent. Je krijgt een gesprek met de gemeente en jouw zorgaanbieder(s). Dit gebeurt als de ondersteuning die je nu hebt bijna afloopt. Of in ieder geval voor 1 januari 2024. We vertellen je ruim van tevoren wanneer je dit gesprek krijgt. Je krijgt dan alle uitleg die je nodig hebt. Tot die tijd hoef je niets te doen.

Hoe ziet de planning van de veranderingen eruit?

Voor jou is vooral het volgende belangrijk: je houdt de ondersteuning die je nu hebt tot de einddatum of tot maximaal 1 januari 2024. Tot die tijd hoef je niets te doen.

Eind augustus of begin september 2022 is bekend welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen voor individuele begeleiding en dagbesteding. Voor de huishoudelijke ondersteuning is dit waarschijnlijk bekend in november 2022. Alle zorgaanbieders die er nu zijn, blijven in ieder geval in heel 2023 nog werken in Almere.

Ik hoor dat mijn zorgaanbieder gaat stoppen in Almere. Klopt dit?

De gemeente maakt op dit moment nieuwe afspraken met zorgaanbieders. Het is nog niet zeker met welke aanbieders de gemeente contracten gaat sluiten. Voor jou verandert er voorlopig niets. Je hoeft nu dan ook niets te doen. 

Krijgt jouw zorgaanbieder geen nieuw contract, dan neemt de gemeente op tijd contact met je op. Samen bespreek je welke ondersteuningsvraag je (nog) hebt. Blijft er ondersteuning nodig? Dan bekijk je samen welke doelen je wilt bereiken. Vervolgens bespreken we welke zorgaanbieder hier het beste bij past. Daarna zorgen we voor een goede overgang naar je nieuwe zorgaanbieder.

Wanneer hoor ik of mijn zorgaanbieder een nieuw contract krijgt?

Voor veel inwoners blijft alles hetzelfde. Het kan zijn dat je van zorgaanbieder moet wisselen, omdat je zorgaanbieder geen nieuw contract sluit met de gemeente. Goed om te weten: als je van zorgaanbieder moet wisselen, houd je jouw zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint. De gemeente neemt hiervoor ruim van tevoren contract met je op. Je hoeft dus niet opeens snel te wisselen.

Als mijn zorgaanbieder stopt, krijg ik dan een nieuwe aanbieder vanaf 1 januari 2023?
Dat kan, maar dat hoeft niet. Voor de overgang naar een nieuwe zorgaanbieder nemen we ruim de tijd. De datum van 1 januari 2023 is de datum waarop de nieuwe contracten met zorgaanbieders ingaan. Voor jou geldt de datum die je afspreekt met de gemeente, de zorgaanbieder die je nu hebt en je nieuwe zorgaanbieder.

Veel gestelde vragen medewerkers van zorgaanbieders

Ik ben medewerker van een organisatie die nu actief is in binnen de ondersteuningsarrangementen. Wat betekenen deze veranderingen voor mij?

Je kunt deze vraag het beste stellen binnen jouw eigen organisatie. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de positie die jouw organisatie inneemt bij het afsluiten van de contracten voor 2023 en verder.

Kan ik als medewerker meedenken over de veranderingen?

Over de veranderingen zelf zijn de afgelopen anderhalf jaar al veel gesprekken geweest met zorgaanbieders en cliëntorganisaties. Daar kun je niet meer over meedenken. Er vinden de komende tijd wel veel gesprekken plaats over hoe we de veranderingen het beste in de praktijk kunnen brengen. En de gemeente blijft in gesprek met zorgaanbieders en cliëntorganisaties over grotere ontwikkelingen in de Wmo en het sociaal domein in Almere. Heb je hier ideeën over, geef deze dan vooral mee aan de mensen die vanuit jouw organisatie meedoen aan de gesprekken.

Waar kan ik vragen stellen over de inkoopprocedure?

Alle communicatie over de inkoopprocedure verloopt via aanbestedingswebsite TenderNed. Het is niet toegestaan om op een andere manier met de gemeente hierover te communiceren. Veel van de documenten die horen bij de inkoop kun je zelf bekijken op TenderNed. Voor overige vragen raden we je aan om contact op te nemen met de personen in jouw organisatie die zich met de inkoopprocedure bezighouden.

De aanmelding van mijn organisatie is afgewezen. Hoe kan dit?

De gemeente heeft in een brief en eventueel een mondelinge toelichting aan jouw organisatie een toelichting gegeven op de redenen voor de afwijzing. In de brief staat hoe jouw organisatie gebruik kan maken en welke termijnen hiervoor gelden. Buiten die officiële procedure kan de gemeente geen contact met je hebben over het besluit.