Vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol en talloze mensen doen het met veel betrokkenheid en plezier. In Almere is maar liefst 35% van de inwoners actief als vrijwilliger. Gemiddeld zetten ze zich bijna zes uur per week in voor een vereniging, de eigen buurt of andere initiatieven. 

Hoe word ik vrijwilliger?

Wilt u zich oriënteren op de mogelijkheden om u in te zetten als vrijwilliger? Dan kunt u terecht bij het wijkteam in uw buurt, of bij organisaties als  Humanitas, De Schoor, de VMCA en De Zonnebloem. Door vrijwilligerswerk leert u een hoop nieuwe mensen kennen. Bovendien is het enorm dankbaar werk. Almere heeft ook een Vrijwilligersacademie. Hier kunt u als vrijwilliger trainingen volgen.

Een vrijwilliger inschakelen

Het kan natuurlijk ook dat u zelf op zoek bent naar ondersteuning van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld voor klussen in huis, om samen boodschappen te doen of om even op adem te komen als u zorgt voor iemand in uw omgeving. Ook dan kunt u contact opnemen met het wijkteam of de hierboven genoemde organisaties.

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Alle vrijwilligers en mantelzorgers in Almere zijn automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen tijdens uw inzet als vrijwilliger of mantelzorger. U hoeft daarvoor niets te doen. Behalve bij schade.

De verzekering is voor iedere vrijwilliger en mantelzorger die in Almere woont en is ingeschreven (met uitzondering van de vrijwillige brandweer en politie). De verzekering geldt: 

  • ongeacht uw leeftijd;
  • ook bij eenmalige activiteiten (er geldt geen minimum aantal uren);
  • ook bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen.

Meer over de verzekering leest u op de website van de VMCA