Direct naar paginainhoud

De Europese gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor inwoners met een langdurige beperking (langer dan zes maanden) die minder dan 100 meter zelfstandig (of met een loophulpmiddel) kunnen lopen. Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart heeft u toestemming om in heel Europa op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te parkeren. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt (zie ook de informatie van de Parkeerservice).

Let op: In andere gemeenten kunt u niet altijd parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Gaat u naar een andere plaats? Informeer dan bij de betreffende gemeente welke regels er gelden.

Parkeer gratis in Amsterdam

Heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart en komt u regelmatig in Amsterdam? Vraag dan een digitale parkeerjaarkaart voor gehandicapte bezoekers aan. U parkeert daarmee gratis in Amsterdam op alle parkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt.

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'.

Hoe werkt het:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de juiste bijlagen naar de gemeente. 
 • De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling. U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging met uitleg over de vervolgstappen.
 • U krijgt een oproep voor een medisch onderzoek.
 • Is het advies van de arts positief? Dan krijgt u een brief waarmee u de kaart kunt ophalen in het stadhuis (balie Sociaal Domein).
 • Als u de kaart komt ophalen, neem dan een recente pasfoto mee die voldoet aan de officiële eisen, een geldig legitimatiebewijs en (indien van toepassing) uw oude kaart.
 • Bij de balie kunt u met uw pinpas de kosten voor de kaart en het medisch onderzoek betalen. 
 • Er geldt geen maximale termijn waarbinnen u de kaart moet ophalen. Waar nodig kan de gemeente u wel bellen om u eraan te herinneren dat de kaart voor u klaarligt.

Is het advies van de arts negatief? Dan krijgt u een afwijzingsbrief en een kopie van het medisch advies. Ook bij een negatief advies moet u de kosten voor het medisch onderzoek betalen. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw wijkteam voor u de aanvraag indient.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een andere gemeente en verhuist u naar Almere? Dan hoeft u geen nieuwe kaart aan te vragen. U kunt de kaart uit de andere gemeente gebruiken zolang deze geldig is.

Ophalen

Heeft u een brief gekregen dat u uw gehandicaptenparkeerkaart kunt ophalen? Dan kunt u op de volgende tijden terecht bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis:

 • maandagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur
 • woensdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur

Neem bij het ophalen het volgende mee:

 • een geldig rijbewijs (als u een bestuurderskaart krijgt)
 • een recente pasfoto die voldoet aan de officiële eisen
 • een legitimatiebewijs

U betaalt in het stadhuis de kosten voor het medisch onderzoek en voor de kaart zelf. U zet verder een handtekening voor ontvangst van de kaart.

U mag iemand anders vragen om de kaart voor u op te halen. Hij of zij heeft dan een kopie nodig van uw rijbewijs (bij een bestuurderskaart) en uw legitimatiebewijs. Hij of zij moet ook een eigen legitimatiebewijs laten zien.

Kosten

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, is er een medisch onderzoek nodig. Voor het medisch onderzoek betaalt u € 59,60 (tarief 2021). Voor de gehandicaptenparkeerkaart zelf betaalt u € 60,60 (tarief 2021).

Heeft u een kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen? Dan krijgt u mogelijk een vrijstelling van de medische onderzoekskosten. Stuur een kopie van de kwijtschelding mee met het aanvraagformulier (zie de pagina 'Folders en formulieren'). U kunt de kopie van de kwijtschelding ook langs brengen bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis. Oude kwijtscheldingen van voorgaande jaren zijn niet geldig.

Verlengen

Wilt u een verlenging van uw kaart aanvragen? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. Zes tot acht weken voor de einddatum van uw kaart krijgt u een verlengingsbrief om de verlenging aan te vragen.

Hoe werkt het:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de juiste bijlagen naar de gemeente. 
 • De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling. U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging met uitleg over de vervolgstappen.
 • Afhankelijk van uw situatie krijgt u een oproep voor een medisch onderzoek. Bij een verlenging is een medisch onderzoek niet altijd nodig.
 • Is het advies van de arts positief of heeft u geen medisch onderzoek nodig? Dan krijgt u een brief waarmee u de kaart kunt ophalen in het stadhuis (balie Sociaal Domein).
 • Als u de kaart komt ophalen, neem dan een recente pasfoto mee die voldoet aan de officiële eisen, een geldig legitimatiebewijs en (indien van toepassing) uw oude kaart.
 • Bij de balie kunt u met uw pinpas de kosten betalen. 
 • Er geldt geen maximale termijn waarbinnen u de kaart moet ophalen. Waar nodig kan de gemeente u wel bellen om u eraan te herinneren dat de kaart voor u klaarligt.

Is het advies van de arts negatief? Dan krijgt u een afwijzingsbrief en een kopie van het medisch advies. Ook bij een negatief advies moet u de kosten voor het medisch onderzoek betalen.

Passagierskaart

De passagierskaart is - net als de bestuurderskaart - bedoeld voor inwoners met een langdurige beperking (langer dan zes maanden) die minder dan 100 meter zelfstandig (of met een loophulpmiddel) kunnen lopen. Daarnaast moet u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Bijvoorbeeld omdat u volledig rolstoelgebonden bent. Of omdat u om een andere reden niet zittend kunt wachten totdat de bestuurder de auto elders heeft geparkeerd. Een medisch adviseur beoordeelt dit.

Kaart voor instelling

Het bestuur van een instelling waar gehandicapten verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiervoor is geen medisch onderzoek nodig. Hoeveel kaarten het bestuur kan aanvragen, hangt af van het aantal bewoners van de instelling. En van het aantal voertuigen dat de instelling gebruikt om de bewoners te vervoeren. Op een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling staan:

 • een hoofdletter I
 • de naam van de instelling
 • de naam van de directeur
 • de handtekening van de directeur

Een bewoner van een instelling kan ook een eigen gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Bijvoorbeeld voor vervoer door familie. Bovendien kan het voorkomen dat bewoners al een kaart hebben en dan in een instelling gaan wonen. Dit is geen probleem.

Parkeren voor hulpverleners

Het is mogelijk om een zorgvergunning aan te vragen om zorgtaken te kunnen uitvoeren in een gebied waar betaald parkeren geldt. Kijk voor meer informatie op de website van de Parkeerservice.

Kaart kwijt of gestolen?

U heeft geen bewijs van vermissing of een proces-verbaal nodig voor het vervangen van uw gehandicaptenparkeerkaart. U kunt een nieuw aanvraagformulier invullen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. Geef op het formulier aan dat het gaat om een vermissing. 

De gemeente handelt uw aanvraag binnen vijf dagen na ontvangst af. De vervangende kaart krijgt dezelfde einddatum als de kaart die u bent kwijtgeraakt. U betaalt 58,20 euro (tarief 2019) voor het laten maken van de nieuwe kaart.

Kaarthouder overleden?

Is de houder van de gehandicaptenparkeerkaart overleden? Dan kunt u als nabestaande de kaart terugsturen naar de gemeente. Dit kan naar: gemeente Almere, afdeling Zorg & Welzijn, Antwoordnummer 600, 1300 VB Almere. Een postzegel is niet nodig.

Landelijke registratie

Alle gehandicaptenparkeerkaarten staan in een landelijk register van de RDW. Het register is bedoeld om diefstal en misbruik van kaarten te voorkomen. In het register staan ook de gehandicaptenparkeerkaarten van andere gemeenten. Zo kunnen we in Almere van alle landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze niet gestolen of ongeldig zijn. We voorkomen ook dat gehandicaptenparkeerkaarten die in een andere stad zijn gestolen in Almere worden gebruikt. Zo blijven de parkeerfaciliteiten beschikbaar voor de mensen die het nodig hebben.

Binnen Almere controleert het Stadstoezicht het gebruik van de kaart. Spreekt een handhaver u aan, dan kunt u de vraag krijgen of uw kaart nog geldig is. De handhaver kan ook controleren of u de eigenaar bent van de gehandicaptenparkeerkaart.

Handige links

Lees ook meer over het aanvragen van een gehandicapten-parkeerplaats.