Europese gehandicaptenparkeerkaart

De Europese gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor inwoners met een langdurige beperking (langer dan zes maanden) die minder dan 100 meter zelfstandig (of met een loophulpmiddel) kunnen lopen. Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart heb je toestemming om in heel Europa op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te parkeren. Verder mag je onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt (zie ook de informatie over Parkeren voor gehandicapten).

Let op: In andere gemeenten kun je niet altijd parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Ga je naar een andere plaats? Informeer dan bij de betreffende gemeente welke regels er gelden.

Parkeer gratis in Amsterdam

Heb je een Europese gehandicaptenparkeerkaart en kom je regelmatig in Amsterdam? Vraag dan een digitale parkeerjaarkaart voor gehandicapte bezoekers aan. Je parkeert daarmee gratis in Amsterdam op alle parkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt.

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart vind je op de pagina 'Folders en formulieren'.

Hoe werkt het:

 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de juiste bijlagen naar de gemeente. 
 • De gemeente neemt jouw aanvraag in behandeling. Je krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging met uitleg over de vervolgstappen.
 • Je krijgt een oproep voor een medisch onderzoek.
 • Is het advies van de arts positief? Dan krijg je een brief waarmee je de kaart kunt ophalen in het stadhuis (balie Sociaal Domein).
 • Als je de kaart komt ophalen, neem dan een recente pasfoto mee die voldoet aan de officiële eisen, een geldig legitimatiebewijs en (indien van toepassing) jouw oude kaart.
 • Er geldt geen maximale termijn waarbinnen je de kaart moet ophalen. Waar nodig kan de gemeente je wel bellen om je eraan te herinneren dat de kaart voor je klaarligt.

Is het advies van de arts negatief? Ook bij een negatief advies moet je de kosten voor het medisch onderzoek betalen. Neem voor inzage van jouw rapportage contact op met JPH Consult via info@jph-consult.nl

Heb je een gehandicaptenparkeerkaart uit een andere gemeente en verhuis je naar Almere? Dan hoef je geen nieuwe kaart aan te vragen. Je kunt de kaart uit de andere gemeente gebruiken zolang deze geldig is.

Ophalen

Je krijgt een brief met een toekenning waarin staat welk bedrag je moet overmaken en op welke rekening. Nadat de betaling is ontvangen, volgt een afspraak voor het ophalen van de kaart.

Neem bij het ophalen het volgende mee:

 • een geldig rijbewijs (als je een bestuurderskaart krijgt)
 • een recente pasfoto die voldoet aan de officiële eisen
 • een legitimatiebewijs

Je zet verder een handtekening voor ontvangst van de kaart.

Kosten

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, is er een medisch onderzoek nodig. Voor het medisch onderzoek betaal je € 66,20. Voor de gehandicaptenparkeerkaart zelf betaal je € 67,30.

Heb je een kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen? Dan krijg je mogelijk een vrijstelling van de medische onderzoekskosten. Stuur een kopie van de kwijtschelding mee met het aanvraagformulier (zie de pagina 'Folders en formulieren'). Je kunt de kopie van de kwijtschelding ook langs brengen bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis. Oude kwijtscheldingen van voorgaande jaren zijn niet geldig.

Verlengen

Wil je een verlenging van jouw kaart aanvragen? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze vind je op de pagina 'Folders en formulieren'. Zes tot acht weken voor de einddatum van jouw kaart krijg je een verlengingsbrief om de verlenging aan te vragen.

Hoe werkt het:

 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de juiste bijlagen naar de gemeente. 
 • De gemeente neemt jouw aanvraag in behandeling. Je krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging met uitleg over de vervolgstappen.
 • Afhankelijk van jouw situatie krijg je een oproep voor een medisch onderzoek. Bij een verlenging is een medisch onderzoek niet altijd nodig.
 • Is het advies van de arts positief of heb je geen medisch onderzoek nodig? Dan krijg je een brief waarmee je de kaart kunt ophalen in het stadhuis (balie Sociaal Domein).
 • Als je de kaart komt ophalen, neem dan een recente pasfoto mee die voldoet aan de officiële eisen, een geldig legitimatiebewijs en (indien van toepassing) jouw oude kaart.
 • Er geldt geen maximale termijn waarbinnen je de kaart moet ophalen. Waar nodig kan de gemeente je wel bellen om je eraan te herinneren dat de kaart voor je klaarligt.

Is het advies van de arts negatief? Ook bij een negatief advies moet je de kosten voor het medisch onderzoek betalen. Neem voor inzage in jouw rapportage contact op met JPH Consult via info@jph-consult.nl

Passagierskaart

De passagierskaart is - net als de bestuurderskaart - bedoeld voor inwoners met een langdurige beperking (langer dan zes maanden) die minder dan 100 meter zelfstandig (of met een loophulpmiddel) kunnen lopen. Daarnaast moet je voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Bijvoorbeeld omdat je volledig rolstoelgebonden bent. Of omdat je om een andere reden niet zittend kunt wachten totdat de bestuurder de auto elders heeft geparkeerd. Een medisch adviseur beoordeelt dit.

Kaart voor instelling

Het bestuur van een instelling waar gehandicapten verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiervoor is geen medisch onderzoek nodig. Hoeveel kaarten het bestuur kan aanvragen, hangt af van het aantal bewoners van de instelling. En van het aantal voertuigen dat de instelling gebruikt om de bewoners te vervoeren. Op een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling staan:

 • een hoofdletter I
 • de naam van de instelling
 • de naam van de directeur
 • de handtekening van de directeur

Een bewoner van een instelling kan ook een eigen gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Bijvoorbeeld voor vervoer door familie. Bovendien kan het voorkomen dat bewoners al een kaart hebben en dan in een instelling gaan wonen. Dit is geen probleem.

Parkeren voor hulpverleners

Het is mogelijk om een zorgvergunning aan te vragen om zorgtaken te kunnen uitvoeren in een gebied waar betaald parkeren geldt. Kijk voor meer informatie op de website van de Parkeerservice.

Kaart kwijt of gestolen?

Je hebt geen bewijs van vermissing of een proces-verbaal nodig voor het vervangen van jouw gehandicaptenparkeerkaart. Je kunt een nieuw aanvraagformulier invullen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze vind je op de pagina 'Folders en formulieren'. Geef op het formulier aan dat het gaat om een vermissing. 

De gemeente handelt jouw aanvraag zo spoedig mogelijk af. De vervangende kaart krijgt dezelfde einddatum als de kaart die je bent kwijtgeraakt. Je betaalt € 67,30 voor het laten maken van de nieuwe kaart.

Auto verkocht of kaarthouder overleden?

Wanneer je geen auto meer hebt of je wilt geen gebruik meer maken van de gehandicaptenparkeerkaart, vul dan het formulier beëindiging voorziening in. In het formulier staat ook wat je verder moet doen.

Kaarthouder overleden

Is de houder van de gehandicaptenparkeerkaart overleden? Dan kun je als nabestaande de kaart terugsturen naar de gemeente. Dit kan naar: gemeente Almere, afdeling Zorg & Welzijn, Antwoordnummer 600, 1300 VB Almere. Een postzegel is niet nodig.

Landelijke registratie

Alle gehandicaptenparkeerkaarten staan in een landelijk register van de RDW. Het register is bedoeld om diefstal en misbruik van kaarten te voorkomen. In het register staan ook de gehandicaptenparkeerkaarten van andere gemeenten. Zo kunnen we in Almere van alle landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze niet gestolen of ongeldig zijn. We voorkomen ook dat gehandicaptenparkeerkaarten die in een andere stad zijn gestolen in Almere worden gebruikt. Zo blijven de parkeerfaciliteiten beschikbaar voor de mensen die het nodig hebben.

Binnen Almere controleert het Stadstoezicht het gebruik van de kaart. Spreekt een handhaver je aan, dan kun je de vraag krijgen of jouw kaart nog geldig is. De handhaver kan ook controleren of je de eigenaar bent van de gehandicaptenparkeerkaart.