Uzelf verplaatsen in huis

Wordt het lastig om uzelf te verplaatsen in huis? Dan bespreken we samen hoe we kunnen zorgen dat u de kamers in uw huis weer goed kunt bereiken.

Hoe werken wij?

U kunt een gesprek aanvragen met het wijkteam bij uw in de buurt. Dat doet u via het meldingsformulier. Vul het meldingsformulier in als u:

 • nog niet bekend bent bij het wijkteam;
 • al wel bekend bent bij het wijkteam, maar er iets is gewijzigd in uw situatie.

Het werkt als volgt:

 1. Een afspraak maken
  Na ontvangst van het meldingsformulier neemt het wijkteam contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Als u dat prettig vindt, kunt u een familielid, kennis of hulpverlener vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
 2. Oplossingen verkennen
  Tijdens het gesprek verkent u samen mogelijke oplossingen. Wij vragen eerst wat u zelf nog kunt of samen met familie, vrienden of buren. Daarna kijken we of er voorzieningen in de buurt zijn waarvan u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld vrijwilligers die u kunnen helpen. U krijgt tips over wat er allemaal mogelijk is. Heeft u daarnaast nog individuele hulp nodig? Dan vertelt de medewerker van het wijkteam wat de mogelijkheden zijn. Hij of zij noteert de afspraken die u samen tijdens het gesprek maakt.
 3. Brief over gesprek
  U krijgt een brief met de afspraken thuisgestuurd. Heeft u individuele hulp nodig, dan ontvangt u hiervoor een aanvraagformulier. 

Soms is er voor een aanvraag nader onderzoek nodig. Bijvoorbeeld als er aanpassingen in uw huis nodig zijn. Ook kan er een medisch onderzoek nodig zijn.

Naar boven

Eigen bijdrage

Als u een individuele voorziening krijgt, dan moet u in veel gevallen een deel zelf betalen. Meer daarover leest op op de pagina over de eigen bijdrage.

Naar boven