Dyslexiezorg

Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en/of spellen. Bij dyslexie komen problemen met lezen en spellen meestal samen, maar soms ook los van elkaar voor.

In veel gevallen kan de basisschool voldoende hulp bieden als uw kind dyslexie heeft. Als de school lees- en/of spellingsproblemen signaleert, kan de hulp direct starten. Het kan gebeuren dat de begeleiding van de basisschool onvoldoende aanslaat. De school doet dan nader onderzoek, soms samen met een orthopedagoog of psycholoog. Na een gesprek met u als ouders/opvoeders kan uw kind worden doorverwezen naar een dyslexiezorgaanbieder.

De basisschool bespreekt met u bij welke dyslexiezorgaanbieders u terecht kunt. Hiervoor is geen schriftelijke verwijzing nodig van de gemeente. U kunt zelf direct een afspraak maken voor een intake. Daarnaast levert de school (met uw instemming) informatie over uw kind aan. De dyslexiezorgaanbieder geeft vervolgens aan of behandeling nodig of dat extra ondersteuning op school voldoende is.

Alleen kinderen op de basisschool komen in aanmerking voor dyslexiezorg.  Zit uw kind op het voortgezet onderwijs, dan is dit niet mogelijk. Heeft uw kind wel behoefte aan begeleiding? Neem dan contact op met de school over wat zij hierin kunnen betekenen.

Dyscalculie

Een kind met dyscalculie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met rekenen. Heeft u een vermoeden dat uw kind dyscalculie heeft? Dan kunt u samen met de school besluiten uw kind te laten testen. Scholen hebben hiervoor een (beperkt) budget. Vaak gaan zij met ouders in overleg over gedeeltelijke financiering van het onderzoek. Ook gespecialiseerde behandeling is op deze manier mogelijk. De school heeft geen verplichting om de behandeling te betalen.

Dyslexie in De nieuwe bibliotheek

Voor informatie over passend lezen kunt u contact opnemen met de nieuwe bibliotheek: anderslezen@denieuwebibliotheek.nl