Individuele begeleiding

Bereikbaarheid wijkteams

Heb je vragen over hulp en ondersteuning? Kom langs op het inloopspreekuur of bel 14 036. Het adres en de spreekuren van het wijkteam in jouw buurt vind je op de pagina Overzicht wijkteams Almere. Je bent van harte welkom!

Je kunt je vraag ook online stellen met het meldingsformulier van de wijkteams. 

Wacht niet als je iets wilt bespreken, we helpen je graag!

Is het voor jou lastig om zelfstandig mee te doen in de stad? En kunnen familieleden, vrienden of buren je hier niet voldoende bij helpen? Dan kun je begeleiding krijgen. Individuele begeleiding betekent dat je van een zorgverlener tips en adviezen krijgt. Bijvoorbeeld over:

  • jouw dagindeling
  • activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen
  • sociale contacten
  • jouw administratie en geldzaken

De zorgverlener kan jou ook helpen om bepaalde dingen (weer) zelf te leren doen. 

Individuele begeleiding is in Almere onderdeel van de ondersteuningsarrangementen Wmo (bekijk een filmpje met uitleg). Dat geldt als je alleen individuele begeleiding nodig hebt. Of als je ook gebruikmaakt van huishoudelijke hulp en/of dagbesteding. In alle gevallen heb je één zorgaanbieder met één contactpersoon.

Aanvraag

Stap 1: contact met het wijkteam

Heb je ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen? Neem dan contact op met het wijkteam bij jou in de buurt. Hiervoor kun je het meldingsformulier invullen. Je kunt ook langskomen bij een inloopspreekuur of je kunt bellen met telefoonnummer 14 036.

Stap 2: in gesprek over uw situatie

In de meeste gevallen volgt er een afspraak met een medewerker van het wijkteam. In het gesprek komt jouw hele situatie ter sprake. Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? En wat is jouw hulpvraag? De wijkwerker bespreekt met je wat mogelijke oplossingen zijn en wat je zelf kunt doen. Heb je professionele ondersteuning nodig, vertelt de wijkwerker jou uit welke zorgaanbieders je kunt kiezen. Alle afspraken die je maakt met de wijkwerker komen te staan in een persoonlijk ondersteuningsplan (POP). De periode van het eerste contact totdat jouw persoonlijk ondersteuningsplan klaar is, duurt ongeveer vier weken.

Stap 3: afspraken maken met uw zorgaanbieder

Heb je een zorgaanbieder gekozen? Dan krijg je daar een contactpersoon. Met de contactpersoon maak je duidelijke afspraken over welk hulp je krijgt, hoeveel en wanneer. De gemiddeld in te zetten ondersteuning komt op papier te staan in deel twee van uw persoonlijk ondersteuningsplan. Dit duurt ongeveer twee weken.

Stap 4: akkoord op afspraken en start ondersteuning

De wijkwerker kijkt mee met de afspraken die je maakt met de zorgaanbieder. Hij of zij legt alle gemaakte afspraken vast in een officieel besluit (een beschikking). Deze krijg je samen met deel één en deel twee van jouw persoonlijk ondersteuningsplan. Dit duurt ongeveer twee weken. Als je akkoord bent en jouw handtekening hebt gezet, kan de ondersteuning starten. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen nadat jouw beschikking definitief is.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Bij zorg in natura heeft de gemeente een contract afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Daaruit kies je wie jou gaat ondersteunen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je jouw ondersteuning ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb).

Om een pgb te beheren, moet je verschillende dingen weten en kunnen. Controleer met deze lijst van tien punten of u pgb-vaardig bent. Je kunt ook een vragenlijst invullen. Die vragenlijst help jou bij de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Je krijgt u direct een persoonlijk advies en tips op jouw scherm.

De keuze tussen zorg in natura en een pgb komt aan de orde in jouw contact met het wijkteam. Wil je een pgb gaan gebruiken? Dan moet de gemeente hier toestemming voor geven. Hiervoor voer je een bewuste-keuze-gesprek. De medewerker van het wijkteam kan je vertellen hoe dit werkt.

Heb je nu al zorg in natura en wil je overstappen op een pgb? Of heb je een pgb en wil je overstappen op zorg in natura? Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

Kosten: eigen bijdrage

Voor ondersteuning via de Wmo betaal je een eigen bijdrage. In 2021 is die eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. De eigen bijdrage voor de Wmo in niet afhankelijk van jouw inkomen of vermogen. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • Je bent jonger dan 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen).
  • Je bent getrouwd of hebt een partner. Minimaal één van jullie heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Je betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Meer informatie over de eigen bijdrage kun je vinden op de website van het CAK.

Veranderingen in jouw situatie

Samen met jouw zorgaanbieder heb je de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met jouw ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoef je tussentijds niet terug naar het wijkteam. Dit is alleen nodig bij grote veranderingen in jouw situatie die langere tijd duren.

Verlengen

Loopt jouw individuele begeleiding bijna af en heb je nog steeds ondersteuning nodig? Minimaal acht weken voor de einddatum van jouw ondersteuning vult jouw zorgaanbieder een evaluatie met je in. Je bespreekt samen wat de resultaten zijn van de ondersteuning en of je tevreden bent. Heeft jouw zorgaanbieder de evaluatie naar het wijkteam gestuurd? Dan kun je een verlenging van jouw ondersteuning aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt.

Overstappen naar een andere zorgaanbieder

Ben je niet tevreden met jouw zorgaanbieder? Of wil je om een andere reden overstappen op een andere zorgaanbieder? Op de pagina aanbieders volwassenen zie je welke zorgaanbieders er beschikbaar zijn in Almere. Geef je keuze door aan het wijkteam. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken en met een opzegtermijn bij je huidige aanbieder.