Huishoudelijke ondersteuning

Kun je door je leeftijd, ziekte of handicap je huishouden niet meer zelfstandig doen? En lukt het ook niet (volledig) om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kun je mogelijk huishoudelijke ondersteuning krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iemand komt je dan helpen bij bijvoorbeeld schoonmaken, de was of het verschonen van je bed. De medewerker kan jou ook tips en adviezen geven, zodat je leert om bepaalde werkzaamheden weer zelf te doen.

Huishoudelijke ondersteuning is in Almere onderdeel van de ondersteuningsarrangementen Wmo (bekijk een filmpje met uitleg). Dat geldt als je alleen huishoudelijke ondersteuning nodig hebt. Of als je ook gebruikmaakt van individuele begeleiding en/of dagbesteding. In alle gevallen heb je één zorgaanbieder met één contactpersoon.

Aanvraag

Stap 1: contact met het wijkteam

Heb je ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen? Neem dan contact op met het wijkteam bij jou in de buurt. Hiervoor kun je het meldingsformulier invullen. Je kunt ook langskomen bij een inloopspreekuur of je kunt bellen met telefoonnummer 14 036.

Stap 2: in gesprek over jouw situatie

In de meeste gevallen volgt er een afspraak met een medewerker van het wijkteam. In het gesprek komt jouw hele situatie ter sprake. Hoe ziet je dagelijks leven eruit? En wat is je hulpvraag? De wijkwerker bespreekt met jou wat mogelijke oplossingen zijn en wat je zelf kunt doen. Heb je professionele ondersteuning nodig, dan vertelt de wijkwerker je uit welke zorgaanbieders je kunt kiezen. Alle afspraken die je maakt met de wijkwerker komen te staan in een persoonlijk ondersteuningsplan (POP).

Stap 3: afspraken maken met jouw zorgaanbieder

Heb je een zorgaanbieder gekozen? Dan krijg je daar een contactpersoon. Met de contactpersoon maak je duidelijke afspraken over welke werkzaamheden nodig zijn in huis. Hiervoor vul je samen stap voor stap een huishoudplan in. Dit duurt ongeveer twee weken.

Stap 4: akkoord op afspraken en start ondersteuning

De wijkwerker kijkt mee met de afspraken die je maakt met de zorgaanbieder. Hij of zij legt alle gemaakte afspraken vast in een officieel besluit (een beschikking). Deze krijg jij samen met jouw persoonlijk ondersteuningsplan en huishoudplan. Dit duurt ongeveer twee weken. Als je akkoord bent en je handtekening hebt gezet, kan de ondersteuning starten. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen nadat je beschikking definitief is.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Bij zorg in natura heeft de gemeente een contract afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Daaruit kies jij wie jou gaat ondersteunen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je jouw ondersteuning ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb).

Om een pgb te beheren, moet je verschillende dingen weten en kunnen. Controleer met deze lijst van tien punten of je pgb-vaardig bent. Je kunt ook een vragenlijst invullen. Die vragenlijst helpt je bij de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Je krijgt direct een persoonlijk advies en tips op je scherm.

De keuze tussen zorg in natura en een pgb komt aan de orde in jouw contact met het wijkteam. Wil je een pgb gaan gebruiken? Dan moet de gemeente hier toestemming voor geven. Hiervoor voer jij een bewuste-keuze-gesprek. De medewerker van het wijkteam kan je vertellen hoe dit werkt.

Heb je nu al zorg in natura en wil je overstappen op een pgb? Of heb je een pgb en wil je overstappen op zorg in natura? Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

Kosten: eigen bijdrage

Voor ondersteuning via de Wmo betaal je een eigen bijdrage van €19,00 per maand. De eigen bijdrage voor de Wmo in niet afhankelijk van jouw inkomen of vermogen. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • Je bent jonger dan 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen).
  • Je bent getrouwd of hebt een partner. Minimaal één van jullie heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Je betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Meer informatie over de eigen bijdrage kun je vinden op de website van het CAK.

Veranderingen in jouw situatie

Samen met jouw zorgaanbieder heb je de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met jouw ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoef je tussentijds niet terug naar het wijkteam. Dit is alleen nodig bij grote veranderingen in jouw situatie die langere tijd duren.

Verlengen

Loopt jouw huishoudelijke hulp bijna af en heb je nog steeds ondersteuning nodig? Minimaal acht weken voor de einddatum van jouw ondersteuning vult je zorgaanbieder een evaluatie met jou in. Je bespreekt samen wat de resultaten zijn van de ondersteuning en of je tevreden bent. Heeft jouw zorgaanbieder de evaluatie naar het wijkteam gestuurd? Dan kun je een verlenging van jouw ondersteuning aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt.

Overstappen naar een andere zorgaanbieder

Ben je niet tevreden met jouw zorgaanbieder? Of wil je om een andere reden overstappen op een andere zorgaanbieder? Bekijk de beschikbare zorgaanbieders in Almere en geef jouw keuze door aan het wijkteam. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken en met een opzegtermijn bij jouw huidige aanbieder.