Direct naar paginainhoud

Aangepaste bereikbaarheid wijkteams

Heeft u vragen over hulp en ondersteuning? Vanwege de coronamaatregelen houden de wijkteams de komende periode nog steeds telefonische spreekuren. Bel 14 036 of vraag online een telefoongesprek aan via het meldingsformulier van de wijkteams. Als u dat wilt, kan in overleg uw afspraak plaatsvinden bij het wijkteam op kantoor. Hierbij houden we ons aan de coronarichtlijnen. In september hopen wij weer te kunnen starten met de inloopspreekuren.

Wacht niet als u iets wilt bespreken, de wijkteams zijn de hele zomer bereikbaar.

Kunt u door uw leeftijd, ziekte of handicap uw huishouden niet meer zelfstandig doen? En lukt het ook niet om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kunt u mogelijk huishoudelijke hulp krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iemand komt u dan helpen bij bijvoorbeeld schoonmaken, de was of het verschonen van uw bed. De huishoudelijke hulp kan u ook tips en adviezen geven, zodat u leert om bepaalde werkzaamheden weer zelf te doen.

Huishoudelijke hulp is in Almere onderdeel van de ondersteuningsarrangementen Wmo (bekijk een filmpje met uitleg). Dat geldt als u alleen huishoudelijke hulp nodig heeft. Of als u ook gebruikmaakt van individuele begeleiding en/of dagbesteding. In alle gevallen heeft u één zorgaanbieder met één contactpersoon.

Aanvraag

Stap 1: contact met het wijkteam

Heeft u ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt. Hiervoor kunt u het meldingsformulier invullen. U kunt ook langskomen bij een inloopspreekuur of u kunt bellen met telefoonnummer 14 036.

Stap 2: in gesprek over uw situatie

In de meeste gevallen volgt er een afspraak met een medewerker van het wijkteam. In het gesprek komt uw hele situatie ter sprake. Hoe ziet uw dagelijks leven eruit? En wat is uw hulpvraag? De wijkwerker bespreekt met u wat mogelijke oplossingen zijn en wat u zelf kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, vertelt de wijkwerker u uit welke zorgaanbieders u kunt kiezen. Alle afspraken die u maakt met de wijkwerker komen te staan in een persoonlijk ondersteuningsplan (POP). De periode van het eerste contact totdat uw persoonlijk ondersteuningsplan klaar is, duurt ongeveer vier weken.

Stap 3: afspraken maken met uw zorgaanbieder

Heeft u een zorgaanbieder gekozen? Dan krijgt u daar een contactpersoon. Met de contactpersoon maakt u duidelijke afspraken over welk hulp u krijgt, hoeveel en wanneer. De gemiddeld in te zetten ondersteuning komt op papier te staan in deel twee van uw persoonlijk ondersteuningsplan. Dit duurt ongeveer twee weken.

Stap 4: akkoord op afspraken en start ondersteuning

De wijkwerker kijkt mee met de afspraken die u maakt met de zorgaanbieder. Hij of zij legt alle gemaakte afspraken vast in een officieel besluit (een beschikking). Deze krijgt u samen met deel één en deel twee van uw persoonlijk ondersteuningsplan. Dit duurt ongeveer twee weken. Als u akkoord bent en uw handtekening heeft gezet, kan de ondersteuning starten. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen nadat uw beschikking definitief is.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Bij zorg in natura heeft de gemeente een contract afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Daaruit kiest u wie u gaat ondersteunen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u uw ondersteuning ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb).

Om een pgb te beheren, moet u verschillende dingen weten en kunnen. Controleer met deze lijst van tien punten of u pgb-vaardig bent. U kunt ook een vragenlijst invullen. Die vragenlijst helpt u bij de keuze tussen zorg in natura of een pgb. U krijgt u direct een persoonlijk advies en tips op uw scherm.

De keuze tussen zorg in natura en een pgb komt aan de orde in uw contact met het wijkteam. Wilt u een pgb gaan gebruiken? Dan moet de gemeente hier toestemming voor geven. Hiervoor voert u een bewuste-keuze-gesprek. De medewerker van het wijkteam kan u vertellen hoe dit werkt.

Heeft u nu al zorg in natura en wilt u overstappen op een pgb? Of heeft u een pgb en wilt u overstappen op zorg in natura? Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

Tijdelijke huishoudelijke hulp na een operatie

Heeft u voor korte tijd huishoudelijke hulp nodig na een operatie? En vindt uw operatie plaats in het Flevoziekenhuis? Dan kan de transferverpleegkundige van het Flevoziekenhuis de huishoudelijke hulp voor u aanvragen.

Vindt uw operatie plaats in een ander ziekenhuis? Volg dan de normale stappen voor het aanvragen van huishoudelijke hulp die beschreven staan op deze pagina.

Kosten: eigen bijdrage

Voor ondersteuning via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. In 2020 is die eigen bijdrage € 19,00 per maand. De eigen bijdrage voor de Wmo in niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent jonger dan 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen).
  • U bent getrouwd of heeft een partner. Minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

Vanwege de coronacrisis int het CAK geen eigen bijdragen in april en mei 2020 voor mensen die gebruikmaken van individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Veranderingen in uw situatie

Samen met uw zorgaanbieder heeft u de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met uw ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoeft u tussentijds niet terug naar het wijkteam. Dit is alleen nodig bij grote veranderingen in uw situatie die langere tijd duren.

Verlengen

Loopt uw huishoudelijke hulp bijna af en heeft u nog steeds ondersteuning nodig? Minimaal acht weken voor de einddatum van uw ondersteuning vult uw zorgaanbieder een evaluatie met u in. U bespreekt samen wat de resultaten zijn van de ondersteuning en of u tevreden bent. Heeft uw zorgaanbieder de evaluatie naar het wijkteam gestuurd? Dan kunt u een verlenging van uw ondersteuning aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij u in de buurt.

Overstappen naar een andere zorgaanbieder

Bent u niet tevreden met uw zorgaanbieder? Of wilt u om een andere reden overstappen op een andere zorgaanbieder? Op deze pagina ziet u welke zorgaanbieders er beschikbaar zijn in Almere. Geef uw keuze door aan het wijkteam. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij u in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken en met een opzegtermijn bij uw huidige aanbieder.