Dagbesteding

In Almere zijn veel activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld bij verenigingen en op plekken in uw eigen buurt of wijk. Veel van de activiteiten zijn vrij toegankelijk. Soms betaalt u een kleine vergoeding. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van De Schoor of van Diligence Almere.

Heeft u dagbesteding onder professionele begeleiding nodig? Dat kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze dagbesteding is gericht op het bijhouden en ontwikkelen van vaardigheden. Het kan er ook voor zorgen dat uw mantelzorger wat meer tijd voor zichzelf heeft. Er zijn twee soorten dagbesteding: arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding.

Bij arbeidsmatige dagbesteding werkt u met veel begeleiding in een groep. Bijvoorbeeld in een kantine of in een timmerwerkplaats. Arbeidsmatige dagbesteding is geschikt voor u:

  • als u (nog) niet in een gewone baan kunt werken.
  • als u veel begeleiding nodig heeft tijdens het werk.

Niet-arbeidsmatige dagbesteding helpt u om uw dag op een fijne manier in te vullen. En u heeft er contact met andere mensen. De activiteiten passen zo goed mogelijk bij wat u kunt en wat u leuk vindt om te doen.

Dagbesteding is in Almere onderdeel van de ondersteuningsarrangementen Wmo (bekijk een filmpje met uitleg). Dat geldt als u alleen individuele begeleiding nodig heeft. Of als u ook gebruikmaakt van huishoudelijke hulp en/of individuele begeleiding. In alle gevallen heeft u één zorgaanbieder met één contactpersoon.

Aanvraag

Stap 1: contact met het wijkteam

Heeft u ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt. Hiervoor kunt u het meldingsformulier invullen. U kunt ook langskomen bij een inloopspreekuur of u kunt bellen met telefoonnummer 14 036.

Stap 2: in gesprek over uw situatie

In de meeste gevallen volgt er een afspraak met een medewerker van het wijkteam. In het gesprek komt uw hele situatie ter sprake. Hoe ziet uw dagelijks leven eruit? En wat is uw hulpvraag? De wijkwerker bespreekt met u wat mogelijke oplossingen zijn en wat u zelf kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, vertelt de wijkwerker u uit welke zorgaanbieders u kunt kiezen. Alle afspraken die u maakt met de wijkwerker komen te staan in een persoonlijk ondersteuningsplan (POP). De periode van het eerste contact totdat uw persoonlijk ondersteuningsplan klaar is, duurt ongeveer vier weken.

Stap 3: afspraken maken met uw zorgaanbieder

Heeft u een zorgaanbieder gekozen? Dan krijgt u daar een contactpersoon. Met de contactpersoon maakt u duidelijke afspraken over welk hulp u krijgt, hoeveel en wanneer. De gemiddeld in te zetten ondersteuning komt op papier te staan in deel twee van uw persoonlijk ondersteuningsplan. Dit duurt ongeveer twee weken.

Stap 4: akkoord op afspraken en start ondersteuning

De wijkwerker kijkt mee met de afspraken die u maakt met de zorgaanbieder. Hij of zij legt alle gemaakte afspraken vast in een officieel besluit (een beschikking). Deze krijgt u samen met deel één en deel twee van uw persoonlijk ondersteuningsplan. Dit duurt ongeveer twee weken. Als u akkoord bent en uw handtekening heeft gezet, kan de ondersteuning starten. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen nadat uw beschikking definitief is.

Vervoer naar dagbesteding

Lukt het niet om zelf naar de locatie van uw dagbesteding te reizen? En is er ook niemand in uw omgeving die u kan halen en brengen? Dan kan het wijkteam vervoer naar de dagbesteding voor u regelen via uw zorgaanbieder. U bespreekt dit in het gesprek met de medewerker van het wijkteam.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Bij zorg in natura heeft de gemeente een contract afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Daaruit kiest u wie u gaat ondersteunen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u uw ondersteuning ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb).

Om een pgb te beheren, moet u verschillende dingen weten en kunnen. Controleer met deze lijst van tien punten of u pgb-vaardig bent. U kunt ook een vragenlijst invullen. Die vragenlijst helpt u bij de keuze tussen zorg in natura of een pgb. U krijgt u direct een persoonlijk advies en tips op uw scherm.

De keuze tussen zorg in natura en een pgb komt aan de orde in uw contact met het wijkteam. Wilt u een pgb gaan gebruiken? Dan moet de gemeente hier toestemming voor geven. Hiervoor voert u een bewuste-keuze-gesprek. De medewerker van het wijkteam kan u vertellen hoe dit werkt.

Heeft u nu al zorg in natura en wilt u overstappen op een pgb? Of heeft u een pgb en wilt u overstappen op zorg in natura? Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

Kosten: eigen bijdrage

Voor ondersteuning via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. In 2021 is die eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. De eigen bijdrage voor de Wmo in niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent jonger dan 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen).
  • U bent getrouwd of heeft een partner. Minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

Veranderingen in uw situatie

Samen met uw zorgaanbieder heeft u de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met uw ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoeft u tussentijds niet terug naar het wijkteam. Dit is alleen nodig bij grote veranderingen in uw situatie die langere tijd duren.

Verlengen

Loopt uw dagbesteding bijna af en heeft u nog steeds ondersteuning nodig? Minimaal acht weken voor de einddatum van uw ondersteuning vult uw zorgaanbieder een evaluatie met u in. U bespreekt samen wat de resultaten zijn van de ondersteuning en of u tevreden bent. Heeft uw zorgaanbieder de evaluatie naar het wijkteam gestuurd? Dan kunt u een verlenging van uw ondersteuning aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij u in de buurt.

Overstappen naar een andere zorgaanbieder

Bent u niet tevreden met uw zorgaanbieder? Of wilt u om een andere reden overstappen op een andere zorgaanbieder? Op deze pagina ziet u welke zorgaanbieders er beschikbaar zijn in Almere. Geef uw keuze door aan het wijkteam. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij u in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken en met een opzegtermijn bij uw huidige aanbieder.