Skip to content

Ondersteuningsarrangementen

Heeft u individuele begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke hulp nodig? Dan krijgt u te maken met een 'ondersteuningsarrangement'. Daarbij krijgt u één centrale contactpersoon. En de ondersteuning is tussentijds flexibel aan te passen, zonder dat u terug hoeft naar het wijkteam. Wilt u meer weten? Bekijk dan het filmpje en de veelgestelde vragen hieronder.

Waarom ondersteuningsarrangementen?

Ondersteuningsarrangementen bieden de mogelijkheid om verschillende soorten ondersteuning met elkaar te combineren. Er is veel ruimte voor maatwerk. Dit betekent dat:

  • inwoners met een hulpvraag één contactpersoon hebben voor de ondersteuning binnen de arrangementen. Aanbieders werken (waar nodig) samen om individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp gecombineerd te kunnen bieden;
  • de ondersteuning is afgestemd op hoe uw situatie nú is. Samen met uw aanbieder heeft u namelijk de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met uw ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoeft u tussentijds niet terug naar het wijkteam.

Door dit alles is er voor iedereen minder papierwerk. En het helpt om de kwaliteit van hulp te verbeteren.

Wat verandert er voor mij?

Heeft u nu al individuele begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke hulp? De nieuwe werkwijze gaat voor u gelden op het moment dat u in gesprek gaat met het wijkteam over verlenging/voortzetting van uw ondersteuning (herindicatie). U krijgt ruim van tevoren bericht wanneer dit voor u aan de orde is.

De nieuwe werkwijze gaat alleen over individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Heeft u nog andere vormen van ondersteuning? Hiervoor blijft de werkwijze zoals u nu al gewend bent.

Hoe verloopt de nieuwe werkwijze?

In gesprek met het wijkteam komt uw hele situatie ter sprake. Wat zijn de kenmerken van uw hulpvraag? En welke resultaten wilt u behalen? De wijkwerker bespreekt met u wie kan helpen bij het behalen van deze resultaten en wat u zelf kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, dan helpt de wijkwerker om een zorgaanbieder te kiezen. Na de keuze voor een aanbieder krijgt u daar een contactpersoon. 

Met de contactpersoon maakt u duidelijke afspraken over welk hulp u krijgt, hoeveel en wanneer. De gemiddeld in te zetten ondersteuning komt op papier te staan. De wijkwerker kijkt mee met de afspraken en doet daarna een stapje opzij. Het kan natuurlijk dat er na een tijdje iets verandert in uw situatie. Samen met uw contactpersoon kunt u hier flexibel mee omgaan. Hiervoor hoeft u niet terug naar het wijkteam. 

Wat als ik er niet uit kom samen met de wijkwerker?

In dat geval kijkt een tweede wijkwerker mee. Als dit geen overeenstemming geeft, stelt de wijkwerker een besluit (beschikking) op. Hierop kunt u een bezwaar indienen.  

Wat als ik er niet uit kom samen met de aanbieder?

In dat geval kunt u contact opnemen met het wijkteam. De wijkwerker onderzoekt de situatie. Hij of zij gaat in gesprek met u en met de aanbieder om tot een passende oplossing te komen. Dit kan ertoe leiden dat u een andere aanbieder kiest. Het kan ook zijn dat het nodig is om uw beschikking aan te passen.

Wat als de ondersteuning niet meer passend is?

U kunt uw ondersteuning flexibel aanpassen samen met uw aanbieder. Is er een grote verandering in uw situatie, waardoor uw aanbieder u niet kan helpen binnen de huidige afspraken? Dan gaat u opnieuw in gesprek met het wijkteam. 

Kan ik bij mijn huidige aanbieder blijven?

Voor een overzicht van beschikbare aanbieders zie deze pagina. De meeste aanbieders werken samen met anderen om zowel individuele begeleiding, dagbesteding als huishoudelijke hulp te kunnen leveren. Soms betekent dit dat u uw eigen hulpverlener(s) kunt houden. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld bij uw eigen begeleider kunt blijven, maar dat een nieuw persoon uw huishoudelijke hulp uitvoert. In het gesprek met het wijkteam praat u over de mogelijkheden. Is het nodig om te wisselen van hulpverlener? Dan gebeurt dit natuurlijk zorgvuldig.

Gecontracteerde aanbieders

Bekijk het overzicht van alle beschikbare aanbieders voor de arrangementen.