Skip to content

Ondersteuningsarrangementen

Heeft u individuele begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke hulp nodig? Dan krijgt u te maken met een 'ondersteuningsarrangement'. Daarbij krijgt u één centrale contactpersoon. En de ondersteuning is tussentijds flexibel aan te passen, zonder dat u terug hoeft naar het wijkteam. Wilt u meer weten? Bekijk dan het filmpje en de veelgestelde vragen hieronder.

Waarom ondersteuningsarrangementen?

Ondersteuningsarrangementen bieden de mogelijkheid om verschillende soorten ondersteuning met elkaar te combineren. Er is veel ruimte voor maatwerk. Dit betekent dat:

  • inwoners met een hulpvraag één contactpersoon hebben voor de ondersteuning binnen de arrangementen. Aanbieders werken (waar nodig) samen om individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp gecombineerd te kunnen bieden;
  • de ondersteuning is afgestemd op hoe uw situatie nú is. Samen met uw aanbieder heeft u namelijk de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met uw ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoeft u tussentijds niet terug naar het wijkteam.

Door dit alles is er voor iedereen minder papierwerk. En het helpt om de kwaliteit van hulp te verbeteren.

Wat is individuele begeleiding?

Is het voor u lastig om zelfstandig mee te doen in de stad? Dan kunt u daar begeleiding bij krijgen. Individuele begeleiding betekent dat u van een zorgverlener tips en adviezen krijgt. Bijvoorbeeld over:

  • uw dagindeling
  • activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen
  • sociale contacten
  • uw administratie en geldzaken

Wat is dagbesteding?

Er zijn twee soorten dagbesteding: arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding.

Bij arbeidsmatige dagbesteding werkt u met veel begeleiding in een groep. Bijvoorbeeld in een kantine of in een timmerwerkplaats. Arbeidsmatige dagbesteding is geschikt voor u: 

  • als u (nog) niet in een gewone baan kunt werken.
  • als u veel begeleiding nodig heeft tijdens het werk.

Niet-arbeidsmatige dagbesteding helpt u om uw dag op een fijne manier in te vullen. En u heeft er contact met andere mensen. De activiteiten passen zo goed mogelijk bij wat u kunt en wat u leuk vindt om te doen.

Wat is huishoudelijke hulp?

Heeft u huishoudelijke hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Dan kan een zorgverlener u hierbij helpen. Zo iemand kan bijvoorbeeld helpen om uw huis schoon te maken, om de was te doen of op te ruimen. Hij of zij kan u ook tips en adviezen geven, zodat u leert om bepaalde werkzaamheden weer zelf te doen.

Hoe verloopt de werkwijze?

In gesprek met het wijkteam komt uw hele situatie ter sprake. Wat zijn de kenmerken van uw hulpvraag? En welke resultaten wilt u behalen? De wijkwerker bespreekt met u wie kan helpen bij het behalen van deze resultaten en wat u zelf kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, dan helpt de wijkwerker om een zorgaanbieder te kiezen. Na de keuze voor een aanbieder krijgt u daar een contactpersoon. 

Met de contactpersoon maakt u duidelijke afspraken over welk hulp u krijgt, hoeveel en wanneer. De gemiddeld in te zetten ondersteuning komt op papier te staan. De wijkwerker kijkt mee met de afspraken en doet daarna een stapje opzij. Het kan natuurlijk dat er na een tijdje iets verandert in uw situatie. Samen met uw contactpersoon kunt u hier flexibel mee omgaan. Hiervoor hoeft u niet terug naar het wijkteam. 

Wat als ik er niet uit kom samen met de wijkwerker?

In dat geval kijkt een tweede wijkwerker mee. Als dit geen overeenstemming geeft, stelt de wijkwerker een besluit (beschikking) op. Hierop kunt u een bezwaar indienen.  

Wat als ik er niet uit kom samen met de aanbieder?

In dat geval kunt u contact opnemen met het wijkteam. De wijkwerker onderzoekt de situatie. Hij of zij gaat in gesprek met u en met de aanbieder om tot een passende oplossing te komen. Dit kan ertoe leiden dat u een andere aanbieder kiest. Het kan ook zijn dat het nodig is om uw beschikking aan te passen.

Wat als de ondersteuning niet meer passend is?

U kunt uw ondersteuning flexibel aanpassen samen met uw aanbieder. Is er een grote verandering in uw situatie, waardoor uw aanbieder u niet kan helpen binnen de huidige afspraken? Dan gaat u opnieuw in gesprek met het wijkteam. 

Faillissement Roebia Zorg

Op 21 januari 2020 is Roebia Zorg failliet verklaard. Deze aanbieder levert huishoudelijke hulp. Krijgt u huishoudelijke hulp van Roebia Zorg? Dan krijgt u een brief van de gemeente. Hieronder leest u antwoord op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Roebia Zorg

Blijf ik mijn huishoudelijke hulp krijgen?

Roebia Zorg blijft uw huishoudelijke hulp de komende weken nog zo veel mogelijk uitvoeren. Vanaf 24 februari neemt Woonzorg Flevoland de activiteiten van Roebia Zorg over. Woonzorg Flevoland neemt de medewerker(s) over die u had bij Roebia Zorg, als de medewerker(s) dit zelf ook wil(len). Woonzorg Flevoland kan ook de afspraken overnemen die u met Roebia Zorg had over u huishoudelijke hulp. Op die manier verandert en voor u zo weinig mogelijk.

De curator heeft u gevraagd om toestemming te geven voor de overstap naar Woonzorg Flevoland. Dit kunt u doen met het formulier dat de curator u heeft gestuurd. Geeft u toestemming, dan neemt Woonzorg Flevoland contact met u op om een kennismakingsgesprek met u in te plannen. U krijgt bij de kennismaking ook uw nieuwe zorgmap.

Liever een andere aanbieder?

Wilt u liever niet overstappen naar Woonzorg Flevoland? Dan is het uiteraard altijd mogelijk om een andere aanbieder te kiezen. Via het formulier van de curator kunt u laten weten dat u geen toestemming geeft voor de overstap. Vervolgens kunt u via telefoonnummer 14 036 doorgeven welke andere aanbieder u wilt kiezen. In deze bijlage ziet u welke aanbieders van huishoudelijke hulp er zijn in Almere.

Wat als ik na de overstap niet tevreden ben?

Bent u na de overstap niet tevreden bij uw nieuwe aanbieder? Neem contact op met uw aanbieder en bespreek waar u niet tevreden over bent. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 036. Een medewerker kijkt met u wat er mogelijk is. Misschien zijn er nog verbeteringen mogelijk bij uw aanbieder. Zo niet, dan kan de medewerker u helpen met overstappen naar een andere aanbieder.

Gecontracteerde aanbieders

Bekijk het overzicht van alle beschikbare aanbieders voor de arrangementen.