Skip to content

Mijn huishouden doen

Lukt het niet meer om zelf het huishouden te doen? Dan kijken wij samen met u waar u problemen bij ondervindt en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning of praktische hulp.

Hoe werken wij?

U kunt een gesprek aanvragen met het wijkteam bij uw in de buurt. Dat doet u via het meldingsformulier. Vul het meldingsformulier in als u:

 • nog niet bekend bent bij het wijkteam;
 • al wel bekend bent bij het wijkteam, maar er iets is gewijzigd in uw situatie.

Het werkt als volgt:

 1. Een afspraak maken
  Na ontvangst van het meldingsformulier neemt het wijkteam contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Als u dat prettig vindt, kunt u een familielid, kennis of hulpverlener vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
 2. Oplossingen verkennen
  Tijdens het gesprek verkent u samen mogelijke oplossingen. Wij vragen eerst wat u zelf nog kunt of samen met familie, vrienden of buren. Daarna kijken we of er voorzieningen in de buurt zijn waarvan u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld vrijwilligers die u kunnen helpen. U krijgt tips over wat er allemaal mogelijk is. Heeft u daarnaast nog individuele hulp nodig? Dan vertelt de medewerker van het wijkteam wat de mogelijkheden zijn. Hij of zij noteert de afspraken die u samen tijdens het gesprek maakt.
 3. Brief over gesprek
  U krijgt een brief met de afspraken thuisgestuurd. Heeft u individuele hulp nodig, dan ontvangt u hiervoor een aanvraagformulier. 

Naar boven

Wijzigingen doorgeven

Heeft u al hulp bij het huishouden en is er niets veranderd in uw situatie? Dan kunt u uw hulp bij het huishouden gemakkelijk verlengen. Gebruik daarvoor het wijzigingsformulier hulp bij het huishouden. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. U kunt het wijzigingformulier ook gebruiken om:

 • over te stappen naar een andere thuiszorgaanbieder;
 • over te stappen van zorg in natura op een persoonsgebonden budget;
 • over te stappen van een persoonsgebonden budget op zorg in natura.

Naar boven

Eigen bijdrage

Als u een individuele voorziening krijgt, dan moet u in veel gevallen een deel zelf betalen. Meer daarover leest op op de pagina over de eigen bijdrage.

Naar boven

Persoonsgebonden budget of zorg in natura

Als blijkt dat hulp bij het huishouden een goede oplossing voor u is, kunt u zelf kiezen hoe u deze ondersteuning wilt ontvangen. U regelt uw hulp zelf via een persoonsgebonden budget (pgb) of de hulp wordt voor u geregeld via zorg in natura (ZIN). 

U regelt uw hulp zelf (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget kiest u zelf uw hulp uit. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Meer daarover leest u op de pagina over persoonsgebonden budgetten.  

De hulp wordt voor u georganiseerd (zorg in natura)

Als u een thuiszorgaanbieder uw ondersteuning laat regelen, heet dit ‘zorg in natura’. Uw hulp wordt betaald door zijn of haar werkgever en is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Als uw vaste hulp ziek is, regelt de zorgaanbieder een vervanger. Bij zorg in natura kunt u alleen hulp krijgen van een van de aanbieders die onder contract staan bij de gemeente.

Naar boven

Vanaf 2018:

Vanaf halverwege 2018 gaat er een nieuwe werkwijze gelden voor huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding. Meer daarover leest u elders op deze website.