Direct naar paginainhoud

De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte huurwoning. Alleen in heel bijzondere situaties kunnen mensen voorrang krijgen. Als mantelzorger kunt u onder bepaalde voorwaarden een urgentieverklaring krijgen. De aanvraag verloopt via Het Vierde Huis. 

Vul de urgentiewijzer in om zelf in te schatten of u kans maakt op voorrang. U kunt ook een gratis adviesgesprek aanvragen bij Het Vierde Huis. U krijgt dan meer informatie over de procedure en over de documenten die u moet inleveren.

Start de urgentiewijzer

Plan een adviesgesprek

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring voor mantelzorgers moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent minimaal twee jaar onafgebroken geregistreerd als inwoner van Almere.
 • U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod.
 • Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan 46.000 euro.
 • U heeft het afgelopen jaar geen sociale huurwoning geweigerd.
 • U heeft de afgelopen twee jaar geen urgentieverklaring ontvangen voor dezelfde situatie.
 • U heeft geen schulden of u kunt aantonen dat u uw schulden voldoende heeft geregeld.
 • U staat geregistreerd als mantelzorger bij de VMCA.
 • U woont op meer dan vijf kilometer afstand van de persoon voor wie u mantelzorger bent.
 • U verwacht zonder urgentie niet binnen één jaar een passende woning te kunnen vinden.
 • Er is sprake van langdurige zorg (minimaal vier dagen per week) die waarschijnlijk nog een paar jaar duurt.
 • Dichterbij wonen is de enige mogelijkheid voor de persoon voor wie u zorgt om zelfstandig te blijven wonen.

Als u na het doorlopen van de urgentiewijzer of na het adviesgesprek denkt dat u kans maakt, dan kunt u een aanvraag indienen. Het aanvragen van een urgentie kost 50 euro.