Woonurgentie

De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte huurwoning. Alleen in heel bijzondere situaties kunnen mensen voorrang krijgen. Als mantelzorger kun je onder bepaalde voorwaarden een urgentieverklaring krijgen. De aanvraag verloopt via Het Vierde Huis. 

Vul de urgentiewijzer in om zelf in te schatten of je kans maakt op voorrang. Je kunt ook een gratis adviesgesprek aanvragen bij Het Vierde Huis. Je krijgt dan meer informatie over de procedure en over de documenten die u moet inleveren.

Start de urgentiewijzer

Plan een adviesgesprek

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring voor mantelzorgers moet je minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Je bent minimaal twee jaar onafgebroken geregistreerd als inwoner van Almere.
 • Je hebt een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod.
 • Jouw belastbaar gezinsinkomen is lager dan 46.000 euro.
 • Je hebt het afgelopen jaar geen sociale huurwoning geweigerd.
 • Je hebt de afgelopen twee jaar geen urgentieverklaring ontvangen voor dezelfde situatie.
 • Je hebt geen schulden of je kunt aantonen dat je jouw schulden voldoende hebt geregeld.
 • Je staat geregistreerd als mantelzorger bij de VMCA.
 • Je woont op meer dan vijf kilometer afstand van de persoon voor wie jij mantelzorger bent.
 • Je verwacht zonder urgentie niet binnen één jaar een passende woning te kunnen vinden.
 • Er is sprake van langdurige zorg (minimaal vier dagen per week) die waarschijnlijk nog een paar jaar duurt.
 • Dichterbij wonen is de enige mogelijkheid voor de persoon voor wie je zorgt om zelfstandig te blijven wonen.

Als je na het doorlopen van de urgentiewijzer of na het adviesgesprek denkt dat je kans maakt, dan kun je een aanvraag indienen. Het aanvragen van een urgentie kost 50 euro.