Mantelzorgwaardering

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. Een aanvraag indienen voor 2017 is niet meer mogelijk. De nieuwe aanvraagperiode start in het voorjaar van 2018.

Heeft u vorig jaar de mantelzorgwaardering gekregen? U ontvangt deze niet automatisch opnieuw. Dat geldt ook als u staat ingeschreven als mantelzorger bij de VMCA. Het is dus belangrijk dat u elk jaar een nieuwe aanvraag indient. De mantelzorgwaardering kan alleen aangevraagd worden door de mantelzorger zelf.

Wat is mantelzorg?

De gemeente definieert mantelzorgers als mensen (4 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

Het gaat dus altijd om langdurige zorg voor iemand uit uw directe sociale omgeving. Dat maakt het anders dan vrijwilligerswerk. Dat kunt u ook doen voor iemand met wie u (nog) geen persoonlijke band heeft. 

Mantelzorg is ook anders dan de normale, dagelijkse zorg (gebruikelijke zorg) die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten aan elkaar geven. Bij die gebruikelijke zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp bij het eten en drinken, koken of schoonmaken.

Wat is de mantelzorgwaardering?

Net als in eerdere jaren, bestaat de waardering in 2017 uit een gezellige activiteit voor jonge mantelzorgers (tot 18 jaar). De activiteit voor jonge mantelzorgers van 4 tot 12 jaar is anders dan die voor de 12- tot 18-jarigen. Op die manier sluit de waardering zo goed mogelijk aan bij de interesses van de kinderen en jongeren. De activiteit vindt plaats in 2018.

Voor volwassenen bestaat de mantelzorgwaardering uit VVV-bonnen. De bonnen hebben een maximale waarde van 200 euro. De daadwerkelijke waarde is afhankelijk van het aantal mantelzorgers dat in aanmerking komt voor de waardering. Zijn er veel toekenningen, dan kan de waarde lager uitvallen.

Wordt u voor 1 oktober 18 jaar? Dan komt u - mits u aan de criteria voldoet - in aanmerking voor de VVV-bonnen. Is uw verjaardag op of na 1 oktober 2017, dan komt u in aanmerking voor het uitje voor jongeren.

De gemeente Almere stelt de mantelzorgwaardering open voor alle mantelzorgers in Almere. Er is geen limiet aan het aantal mantelzorgwaarderingen dat wordt uitgegeven.

Wanneer en hoe krijg ik de waardering?

U krijgt uiterlijk eind oktober 2017 via de gemeente schriftelijk bericht of uw aanvraag is toegekend. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) met een toekenning krijgen daarna in november een uitnodiging voor de activiteit met leeftijdsgenoten. De activiteit zelf vindt plaats in 2018.

Volwassen mantelzorgers met een toekenning krijgen VVV-bonnen. Deze kunt u ophalen bij de VVV-winkel aan De Diagonaal 199 in Almere Centrum. Dat kan:

  • van 6 tot en met 12 november voor achternamen die beginnen met de letter A tot en met M;
  • van 13 tot en met 19 november voor achternamen die beginnen met de letter N tot en met Z;
  • van 20 november tot en met 3 december als u de bonnen niet eerder kunt afhalen.

Bij het afhalen heeft u de brief van de gemeente nodig met de toekenning. U moet ook een geldig legitimatiebewijs laten zien. 

Het is mogelijk om een ander te machtigen om de VVV-bonnen voor u af te halen. Op de brief over de waardering staat een machtigingsformulier afgedrukt. Daarnaast moet de gemachtigde bij de VVV-winkel ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs kunnen laten zien en zijn of haar eigen legitimatiebewijs. De medewerker van de VVV neemt het machtigingsformulier in.

Lukt het niet om de bonnen uiterlijk 3 december af te halen? Dan worden ze per koeriersdienst bij u thuisbezorgd. Dat gebeurt tussen 18 december 2017 en 5 januari 2018. Bij bezorging heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig om de envelop in ontvangst te nemen. Het is mogelijk om iemand te machtigen om de envelop aan te nemen van de koerier. Vul hiervoor het machtigingsformulier in dat staat afgedrukt op de brief over de waardering. Daarnaast moet de gemachtigde aan de koerier ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs kunnen laten zien en zijn of haar eigen legitimatiebewijs. De koerier neemt het machtigingsformulier in.

Verhuist u naar een ander adres nadat u de mantelzorgwaardering heeft aangevraagd? Geef uw verhuizing digitaal door aan de gemeente en u krijgt alle post over de waardering op uw nieuwe adres.

Heeft de waardering invloed op mijn bijstandsuitkering?

Nee, de mantelzorgwaardering heeft geen invloed op uw bijstandsuitkering.

Is er meer ondersteuning voor mantelzorgers?

Kijk voor meer informatie op de website van de VMCA. Deze organisatie biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers in Almere.

Als u een toekenning krijgt voor de mantelzorgwaardering en als u toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

De gemeente heeft de VMCA gevraagd om de beoordeling van alle aanvragen op zich te nemen. De VMCA gebruikt de gegevens op het aanvraagformulier om de gemeente te adviseren of de waardering kan worden toegekend. Mogelijk bellen zij u met aanvullende vragen. De gemeente kent uw aanvraag uiteindelijk toe of wijst deze af.

Als u een toekenning krijgt en als u zelf toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen. 

De gemeente gebruikt de naam- en adresgegevens van de mantelzorgers om u te informeren of u in aanmerking komt voor de waardering.