Mantelzorgwaardering

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. Een aanvraag indienen is op dit moment niet mogelijk. De nieuwe aanvraagperiode start in het voorjaar van 2018.

Heeft u in 2017 de mantelzorgwaardering gekregen? U ontvangt deze niet automatisch opnieuw. Dat geldt ook als u staat ingeschreven als mantelzorger bij de VMCA. Het is dus belangrijk dat u elk jaar een nieuwe aanvraag indient. De mantelzorgwaardering kan alleen aangevraagd worden door de mantelzorger zelf.

Wat is mantelzorg?

De gemeente definieert mantelzorgers als mensen (4 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

Het gaat dus altijd om langdurige zorg voor iemand uit uw directe sociale omgeving. Dat maakt het anders dan vrijwilligerswerk. Dat kunt u ook doen voor iemand met wie u (nog) geen persoonlijke band heeft. 

Mantelzorg is ook anders dan de normale, dagelijkse zorg (gebruikelijke zorg) die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten aan elkaar geven. Bij die gebruikelijke zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp bij het eten en drinken, koken of schoonmaken.

Wat houdt de mantelzorgwaardering in?

Net als in eerdere jaren, bestaat de waardering in 2017 uit een gezellige activiteit voor jonge mantelzorgers (tot 18 jaar, peildatum 1 oktober 2017). De activiteit voor jonge mantelzorgers van 4 tot 9 jaar is anders dan die voor de 10- tot 18-jarigen. Op die manier sluit de waardering zo goed mogelijk aan bij de interesses van de kinderen en jongeren. De activiteit vindt plaats in het voorjaar van 2018.

Voor volwassenen bestaat de mantelzorgwaardering uit VVV-bonnen. De bonnen hebben dit jaar een waarde van € 152,50 per persoon. De hoogte van het bedrag is bepaald door het aantal toegekende aanvragen. De gemeente verdeelt het beschikbare budget jaarlijks onder de ontvangers van de waardering.

Zorgt u voor meer dan één persoon? Dan krijgt u slechts één keer de waardering.

Wanneer en hoe krijg ik de waardering?

U krijgt heeft eind oktober 2017 via de gemeente schriftelijk bericht gekregen of uw aanvraag is toegekend. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) met een toekenning hebben een uitnodiging gekregen voor de activiteit met leeftijdsgenoten. De activiteit zelf vindt plaats in het voorjaar van 2018.

Volwassen mantelzorgers met een toekenning krijgen VVV-bonnen ter waarde van € 152,50. Heeft u deze nog niet gekregen? Dan worden ze per koeriersdienst bij u thuisbezorgd. Dat gebeurt tussen 18 december 2017 en 5 januari 2018. Bij bezorging heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig om de envelop in ontvangst te nemen. Het is mogelijk om iemand te machtigen om de envelop aan te nemen van de koerier. Vul hiervoor het machtigingsformulier in dat staat afgedrukt op de brief over de waardering. Daarnaast moet de gemachtigde aan de koerier ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs kunnen laten zien en zijn of haar eigen legitimatiebewijs. De koerier neemt het machtigingsformulier in.

Treft de koerier u niet thuis, dan neemt hij de waardering weer mee. U ontvangt dan een brief waarmee u  de VVV-bonnen tussen 15 en 31 januari 2018 kunt ophalen bij de balie sociaal domein in het Almeerse stadhuis. Hiervoor kunt u een afhaalnummer halen bij de digitale schermen in de hal. U kunt terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Heeft de waardering invloed op mijn bijstandsuitkering?

Nee, de mantelzorgwaardering heeft geen invloed op uw bijstandsuitkering.

Is er meer ondersteuning voor mantelzorgers?

Kijk voor meer informatie op de website van de VMCA. Deze organisatie biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers in Almere.

Als u een toekenning krijgt voor de mantelzorgwaardering en als u toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

De gemeente heeft de VMCA gevraagd om de beoordeling van alle aanvragen op zich te nemen. De VMCA gebruikt de gegevens op het aanvraagformulier om de gemeente te adviseren of de waardering kan worden toegekend. Mogelijk bellen zij u met aanvullende vragen. De gemeente kent uw aanvraag uiteindelijk toe of wijst deze af.

Als u een toekenning krijgt en als u zelf toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen. 

De gemeente gebruikt de naam- en adresgegevens van de mantelzorgers om u te informeren of u in aanmerking komt voor de waardering.