Skip to content

Mantelzorgwaardering

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. De aanvraagperiode voor dit jaar loopt tot en met 30 september 2020.

Gebruik onderstaande formulier (DigiD verplicht) als u op 1 oktober 2020 ouder dan 18 jaar bent.

Aanvraagformulier volwassen mantelzorgers

Gebruik onderstaande formulier (zonder DigiD) als je op 1 oktober 2020 jonger dan 18 jaar bent.

Aanvraagformulier jonge mantelzorgers

Wat is mantelzorg?

De gemeente definieert mantelzorgers als mensen (4 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

Het gaat dus altijd om langdurige zorg voor iemand uit uw directe sociale omgeving. Dat maakt het anders dan vrijwilligerswerk. Dat kunt u ook doen voor iemand met wie u (nog) geen persoonlijke band heeft. 

Mantelzorg is ook anders dan de normale, dagelijkse zorg (gebruikelijke zorg) die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten aan elkaar geven. Bij die gebruikelijke zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp bij het eten en drinken, koken of schoonmaken.

Wat houdt de mantelzorgwaardering in?

De gemeente Almere vindt het belangrijk om mantelzorgers van alle leeftijden te waarderen en te ondersteunen. De gemeente spreekt haar waardering onder andere uit door het geven van de mantelzorgwaardering. 

Net als in eerdere jaren, bestaat de waardering in 2020 uit een gezellige activiteit voor jonge mantelzorgers (tot 18 jaar). De activiteit voor jonge mantelzorgers van 4 tot 12 jaar is anders dan die voor de 12- tot 18-jarigen. Op die manier sluit de waardering zo goed mogelijk aan bij de interesses van de kinderen en jongeren. De activiteit vindt plaats in het voorjaar van 2021.

Volwassenen kunnen dit jaar kiezen uit een VVV-cadeaukaart of een geldbedrag op hun rekening. De waarde van de cadeaukaart en het geldbedrag is gelijk. In beide gevallen is de waarde afhankelijk van het aantal mantelzorgers dat in aanmerking komt voor de waardering.

De gemeente Almere stelt de mantelzorgwaardering open voor alle mantelzorgers in Almere. Er is geen limiet aan het aantal mantelzorgwaarderingen dat wordt uitgegeven.

Zorgt u voor meer dan één persoon? Dan krijgt u slechts één keer de waardering.

Wie kan de waardering aanvragen?

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor mensen (4 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen. Degene die de zorg krijgt, moet een inwoner zijn van Almere. De mantelzorger hoeft niet in Almere te wonen. Het is belangrijk dat uw volledig ingevulde aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering uiterlijk 30 september 2020 binnen is bij de gemeente. 

Zorgt u voor meer dan één persoon? Dan kunt u slechts één keer de waardering aanvragen.

Krijgt u zorg van iemand? Dan kunt u uw mantelzorger(s) wijzen op het aanvraagformulier voor de waardering. Uw mantelzorger kan het formulier invullen met zijn/haar gegevens door in te loggen met zijn/haar DigiD.

Hoe kan ik de waardering aanvragen?

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen via het digitale aanvraagformulier op deze pagina (DigiD verplicht voor aanvragers boven de 18 jaar). Zorg ervoor dat u dit uiterlijk 30 september 2020 doet.

Let op: Krijgt u mantelzorg van een naaste? Wijs hem of haar dan op het digitale aanvraagformulier. Vul het formulier in met de gegevens van de mantelzorger, niet met uw eigen gegevens.

Heeft u geen computer? Ook dan kunt u de waardering aanvragen. Mogelijk dat een familielid, vriend of buur u kan helpen om de aanvraag via de computer te doen. Als u 18 jaar of ouder bent, heeft wel een eigen DigiD nodig. U kunt met uw DigiD ook op afspraak langsgaan bij het administratief spreekuur van uw wijkteam.

Heeft u geen computer en ook geen DigiD? Dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 036. U krijgt dan een aanvraagformulier thuisgestuurd. Nadat u dit formulier hebt teruggestuurd, ontvangt u per post een ontvangstbevestiging.

Heeft u een aanvraag ingediend, maar geen ontvangstbevestiging ontvangen? Mogelijk is de e-mail in de map met ongewenste berichten terechtgekomen. Of mogelijk heeft u uw e-mailadres verkeerd ingevuld op het aanvraagformulier. Het juiste e-mailadres kunt u doorgeven via telefoonnummer 14 036. U ontvangt dan binnen drie werkdagen alsnog de ontvangstbevestiging met uw referentienummer.

Wanneer en hoe krijg ik de waardering?

Heeft u de waardering dit jaar aangevraagd? U krijgt uiterlijk 10 november 2020 via de gemeente schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering. 

Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) die in aanmerking komen voor de waardering krijgen een uitnodiging voor de activiteit met leeftijdsgenoten. De activiteit zelf vindt plaats in 2021.

Volwassen mantelzorgers die in aanmerking komen, krijgen (afhankelijk van hun keuze) een VVV-cadeaukaart of een bedrag op hun rekening. Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat in de brief die u uiterlijk 10 november krijgt. De informatie komt te zijner tijd ook op deze webpagina te staan.

Ik word 18. Kom ik in aanmerking voor het uitje, de VVV-cadeaukaart of het geldbedrag?

Dat ligt eraan wanneer je 18 wordt. Is dat voor 1 oktober 2020? Dan kom je - mits je aan de criteria voldoet - in aanmerking voor de VVV-cadeaukaart of het geldbedrag op je rekening. Is je verjaardag op of na 1 oktober 2020, dan kom je in aanmerking voor het uitje voor jongeren.

Wat als ik zelf niet in Almere woon?

Het is geen probleem als u als mantelzorger zelf niet in Almere woont. U kunt de waardering aanvragen als degene voor wie u zorgt inwoner is van Almere en als u voldoet aan de overige criteria voor de waardering.

Woont u zelf in Almere, maar zorgt u voor iemand buiten Almere, dan kunt u de waardering niet aanvragen. De mantelzorgwaardering in Almere is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die woont in deze stad. U kunt contact opnemen met de gemeente van de persoon voor wie u zorgt. Mogelijk kunt u daar een mantelzorgwaardering aanvragen. 

Iedere gemeente is vrij om te bepalen in welke vorm ze de mantelzorgwaardering aanbieden. Dit kan dus anders zijn dan in Almere.

Heeft de waardering invloed op mijn bijstandsuitkering?

Nee, de mantelzorgwaardering heeft geen invloed op uw bijstandsuitkering.

Is er meer ondersteuning voor mantelzorgers?

Kijk voor meer informatie op het Mantelzorgplein Almere. Mantelzorgers en professionals vinden hier een overzicht van cursussen, trainingen, workshops en mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en in gesprek gaan.

Als u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering en als u toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

De gemeente heeft de VMCA gevraagd om advies te geven over alle aanvragen voor de mantelzorgwaardering. In de aanvraag wordt u gevraagd toestemming te geven om uw gegevens uit de aanvraag door te geven aan de VMCA. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om een advies aan de gemeente uit te brengen over uw aanvraag. Wanneer u toestemming geeft uw gegevens door te geven, kan de aanvraag in behandeling genomen worden. 

Mogelijk benadert de VMCA naar aanleiding van uw aanvraag u met aanvullende vragen. De gemeente gebruikt het advies van de VMCA om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de waardering. U krijgt hierover bericht.

Als u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering en als u zelf hiervoor toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie en advies over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen.