Skip to content

Mantelzorgwaardering

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. Een aanvraag indienen is op dit moment niet meer mogelijk. De nieuwe aanvraagperiode start op 1 juni 2020.

Heeft u de waardering 2019 aangevraagd voor 30 september? U krijgt uiterlijk 10 november 2019 via de gemeente schriftelijk bericht of u in aanmerking komt. 

Wat is mantelzorg?

De gemeente definieert mantelzorgers als mensen (4 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

Het gaat dus altijd om langdurige zorg voor iemand uit uw directe sociale omgeving. Dat maakt het anders dan vrijwilligerswerk. Dat kunt u ook doen voor iemand met wie u (nog) geen persoonlijke band heeft. 

Mantelzorg is ook anders dan de normale, dagelijkse zorg (gebruikelijke zorg) die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten aan elkaar geven. Bij die gebruikelijke zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp bij het eten en drinken, koken of schoonmaken.

Wat houdt de mantelzorgwaardering in?

Net als in eerdere jaren, bestaat de waardering in 2019 uit een gezellige activiteit voor jonge mantelzorgers (tot 18 jaar, peildatum 1 oktober 2019). De activiteit vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Voor volwassenen bestaat de mantelzorgwaardering uit een VVV-cadeaukaart. De waarde is afhankelijk van het aantal mantelzorgers dat in aanmerking komt voor de waardering. 

De gemeente Almere stelt de mantelzorgwaardering open voor alle mantelzorgers in Almere. Er is geen limiet aan het aantal mantelzorgwaarderingen dat wordt uitgegeven.

Zorgt u voor meer dan één persoon? Dan krijgt u slechts één keer de waardering.

Wanneer en hoe krijg ik de waardering?

Heeft u de waardering dit jaar aangevraagd? U krijgt uiterlijk 10 november 2019 via de gemeente schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering. 

Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) die in aanmerking komen voor de waardering krijgen een uitnodiging voor de activiteit met leeftijdsgenoten. De activiteit zelf vindt plaats in 2020.

Volwassen mantelzorgers die in aanmerking komen, krijgen een VVV-cadeaukaart. Hoe u deze kunt ophalen, staat in de brief die u uiterlijk 10 november krijgt. De informatie komt te zijner tijd ook op deze webpagina te staan.

Ik word 18. Kom ik in aanmerking voor het uitje of de VVV-cadeaukaart?

Dat ligt eraan wanneer je 18 wordt. Is dat voor 1 oktober 2019? Dan kom je - mits je aan de criteria voldoet - in aanmerking voor de VVV-Cadeaukaart. Is je verjaardag op of na 1 oktober 2019, dan kom je in aanmerking voor het uitje voor jongeren.

Heeft de waardering invloed op mijn bijstandsuitkering?

Nee, de mantelzorgwaardering heeft geen invloed op uw bijstandsuitkering.

Is er meer ondersteuning voor mantelzorgers?

Kijk voor meer informatie op het Mantelzorgplein Almere. Mantelzorgers en professionals vinden hier een overzicht van cursussen, trainingen, workshops en mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en in gesprek gaan.

Als u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering en als u toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen.