Skip to content

Mantelzorgwaardering

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. De aanvraagperiode voor dit jaar is inmiddels gesloten. U krijgt uiterlijk 10 november 2018 via de gemeente schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor de waardering. 

Wat is mantelzorg?

De gemeente definieert mantelzorgers als mensen (4 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

Het gaat dus altijd om langdurige zorg voor iemand uit uw directe sociale omgeving. Dat maakt het anders dan vrijwilligerswerk. Dat kunt u ook doen voor iemand met wie u (nog) geen persoonlijke band heeft. 

Mantelzorg is ook anders dan de normale, dagelijkse zorg (gebruikelijke zorg) die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten aan elkaar geven. Bij die gebruikelijke zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp bij het eten en drinken, koken of schoonmaken.

Wat houdt de mantelzorgwaardering in?

Net als in eerdere jaren, bestaat de waardering in 2018 uit een gezellige activiteit voor jonge mantelzorgers (tot 18 jaar, peildatum 1 oktober 2018). De activiteit voor jonge mantelzorgers van 4 tot 12 jaar is anders dan die voor de 12- tot 18-jarigen. Op die manier sluit de waardering zo goed mogelijk aan bij de interesses van de kinderen en jongeren. De activiteit vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Voor volwassenen bestaat de mantelzorgwaardering uit een VVV-cadeaukaart. De waarde is afhankelijk van het aantal mantelzorgers dat in aanmerking komt voor de waardering. 

De gemeente Almere stelt de mantelzorgwaardering open voor alle mantelzorgers in Almere. Er is geen limiet aan het aantal mantelzorgwaarderingen dat wordt uitgegeven.

Zorgt u voor meer dan één persoon? Dan krijgt u slechts één keer de waardering.

Wanneer en hoe krijg ik de mantelzorgwaardering?

U krijgt uiterlijk half november 2018 via de gemeente schriftelijk bericht over uw aanvraag. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) die in aanmerking komen voor de waardering, krijgen een uitnodiging voor de activiteit met leeftijdsgenoten. De activiteit zelf vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Volwassen mantelzorgers die in aanmerking komen voor de waardering krijgen een VVV-cadeaukaart. Deze kunt u ophalen bij de VVV-winkel aan De Diagonaal 199 in Almere Centrum.

Begint uw achternaam met de letter A t/m H?
Dan kunt u uw cadeaukaart ophalen in de week van 12 t/m 18 november 2018.
Achternamen met beginletter I t/m O: 19 november t/m 25 november 2018.
Achternamen met beginletter P t/m Z: 26 november t/m 2 december 2018.  

Lukt het u niet om uw waardering in de genoemde periode op te halen? Dan kunt u dat alsnog doen bij VVV Almere tussen 3 en 9 december 2018. 

Het is mogelijk om een ander te machtigen om de VVV-cadeaukaart voor u af te halen. Bij de brief over de waardering zit een machtigingsformulier. Daarnaast moet de gemachtigde bij de VVV-winkel ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs kunnen laten zien en zijn of haar eigen legitimatiebewijs. De medewerker van de VVV neemt het machtigingsformulier in.

De cadeaukaarten die niet bij de VVV worden opgehaald, gaan terug naar de gemeente. Vanuit het stadhuis bezorgt een koerier deze aan huis tussen 18 december 2018 en 5 januari 2019. Als de koerier bij u aan de deur komt om uw waardering af te leveren, moet u een geldig legitimatiebewijs tonen en tekent u voor ontvangst.

Heeft de waardering invloed op mijn bijstandsuitkering?

Nee, de mantelzorgwaardering heeft geen invloed op uw bijstandsuitkering.

Is er meer ondersteuning voor mantelzorgers?

Kijk voor meer informatie op het Mantelzorgplein Almere. Mantelzorgers en professionals vinden hier een overzicht van cursussen, trainingen, workshops en mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en in gesprek gaan.

Als u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering en als u toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

De gemeente heeft de VMCA gevraagd om advies te geven over alle aanvragen voor de mantelzorgwaardering. In de aanvraag wordt u gevraagd toestemming te geven om uw gegevens uit de aanvraag door te geven aan de VMCA. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om een advies aan de gemeente uit te brengen over uw aanvraag. Wanneer u toestemming geeft uw gegevens door te geven, kan de aanvraag in behandeling genomen worden. 

Mogelijk benadert de VMCA naar aanleiding van uw aanvraag u met aanvullende vragen. De gemeente gebruikt het advies van de VMCA om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de waardering. U krijgt hierover bericht.

Als u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering en als u zelf hiervoor toestemming geeft, schrijft de VMCA u in als mantelzorger. U ontvangt dan gratis en vrijblijvend informatie en advies over ondersteuning die u als mantelzorger kunt krijgen.