Mantelzorgwaardering

De gemeente zet eens per jaar mantelzorgers in het zonnetje die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering.

Een aanvraag indienen is op dit moment niet mogelijk; de aanvraagperiode voor dit jaar sloot op 31 augustus 2021.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is meer dan alleen de dagelijkse zorg voor elkaar (gebruikelijke zorg) die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten aan elkaar geven. Bij die gebruikelijke zorg kun je bijvoorbeeld denken aan hulp bij het eten en drinken, koken, boodschappen doen of schoonmaken.

Mantelzorg is langdurige zorg voor iemand uit jouw directe sociale omgeving. Dat maakt het anders dan vrijwilligerswerk. Dat kun je ook doen voor iemand met wie je (nog) geen persoonlijke band hebt. 

Mantelzorgers zijn mensen (18 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

Jongeren van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin waarbij een familielid veel zorg nodig heeft, krijgen een cadeaubon voor een uitje.

Wat houdt de mantelzorgwaardering in?

Wij vinden het belangrijk om mantelzorgers van alle leeftijden te waarderen en ondersteunen. We spreken onze waardering onder andere uit door het geven van de mantelzorgwaardering. 

Net als in eerdere jaren bestaat de waardering uit:

  • een bon voor een gezellige activiteit voor jonge mantelzorgers (tot 18 jaar). Vul je het in voor jouw kind? Gebruik dan het aanvraagformulier voor mantelzorgers tot 18 jaar (hiervoor is geen DigiD nodig) en vul de gegevens in van de jonge mantelzorger.
  • Volwassenen kunnen kiezen uit een VVV E-card (daarvoor heb je een mailadres nodig) of een geldbedrag op hun rekening (daarvoor heb je een geldig rekeningnummer nodig).

Bij tussentijdse wijzigingen van je bankgegevens of e-mailadres verzoeken wij je om dit door te geven aan de gemeente Almere, team Mantelzorgwaardering, via telefoonnummer 14 036. Vanwege de privacywetgeving geven we wijzigingen bij andere afdelingen niet automatisch door aan het team Mantelzorgwaardering.

Van 1 juli tot en met 31 augustus kun je de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit geldt voor alle mantelzorgers in Almere.

Zorg je voor meer dan één persoon? Dan krijg je slechts één keer de waardering.

Wie kan de waardering aanvragen?

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die langer dan 3 maanden, meer dan 8 uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.
De mantelzorger kan de aanvraag indienen.

Criteria voor de mantelzorgwaardering:

  • Degene die de zorg krijgt, moet een inwoner zijn van Almere. De mantelzorger hoeft niet in Almere te wonen.
  • Een aanvraag doen voor de mantelzorgwaardering kan vanaf 1 juli 2021. Het is belangrijk dat jouw volledig ingevulde aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering uiterlijk 31 augustus 2021 binnen is bij de gemeente. 
  • Zorg je voor meer dan één persoon, bijvoorbeeld ouders en kind? Dan kun je slechts één keer de waardering aanvragen.
  • Zorg je met meerdere mantelzorgers voor dezelfde persoon, dan is er een maximum van 2 mantelzorgers per zorgvrager.
  • Krijg je zorg van iemand? Dan ben je een zorgvrager en kun je geen mantelzorgwaardering aanvragen. Je kunt jouw mantelzorger(s) vanaf 1 juli wel wijzen op het aanvraagformulier voor de waardering. Jouw mantelzorger kan het formulier invullen met zijn/haar gegevens door in te loggen met zijn/haar DigiD.
  • Jonge mantelzorgers kunnen zelf een aanvraag doen via het jongerenformulier. Daar is geen DigiD voor nodig.
  • Doe je als ouder/verzorger de mantelzorgaanvraag namens je kind? Vul dan het formulier “onder 18 jaar” in. Daar is geen DigiD voor nodig.

Je komt niet in aanmerking voor mantelzorgwaardering als je betaalde zorg levert (bijvoorbeeld PGB).

Wat als ik zelf niet in Almere woon?

Het is geen probleem als u als mantelzorger zelf niet in Almere woont. Je kunt de waardering aanvragen als degene voor wie je zorgt inwoner is van Almere en als je voldoet aan de overige criteria voor de waardering.

Woon je zelf in Almere, maar zorg je voor iemand buiten Almere, dan kun je de waardering niet aanvragen. De mantelzorgwaardering in Almere is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die woont in deze stad. Je kunt contact opnemen met de gemeente van de persoon voor wie je zorgt. Mogelijk kun je daar een mantelzorgwaardering aanvragen. 

Iedere gemeente is vrij om te bepalen in welke vorm ze de mantelzorgwaardering aanbieden. Dit kan dus anders zijn dan in Almere.

Heeft de waardering invloed op mijn bijstandsuitkering?

Nee, de mantelzorgwaardering heeft geen invloed op jouw bijstandsuitkering.

Is er meer ondersteuning voor mantelzorgers?

Kijk voor meer informatie op het Mantelzorgplein Almere. Mantelzorgers en professionals vinden hier een overzicht van cursussen, trainingen, workshops en mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en in gesprek gaan.

Daarnaast biedt de Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA) ook ondersteuning voor mantelzorgers in Almere. Zoals cursussen, praatgroepen en activiteiten voor mantelzorgers.

Op het aanvraagformulier kun je aankruisen of je graag meer informatie ontvangt van de VMCA. Je geeft de VMCA dan toestemming om gratis en vrijblijvend informatie over ondersteuning, die je als mantelzorger kunt krijgen, naar jou toe te sturen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de VMCA.