Kortdurend verblijf

Zorgt een familielid of iemand anders voor jou? Dan zijn er veel manieren waarop die persoon af en toe even op adem kan komen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van dagbesteding. Of een vrijwilliger kan de zorgtaken af en toe overnemen. Meer over de mogelijkheden is te vinden op het Mantelzorgplein Almere.

Zijn deze mogelijkheden niet voldoende? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van kortdurend verblijf. Dit is logeren buiten je eigen huis voor maximaal drie etmalen per week. Om in aanmerking te komen voor kortdurend verblijf moet er permanent toezicht nodig zijn. Ook moet het noodzakelijk zijn om jouw mantelzorger te ontlasten.

Aanvraag

Stap 1: contact met het wijkteam

Heb je kortdurend verblijf nodig? Neem dan contact op met het wijkteam bij jou in de buurt. Hiervoor ku je het meldingsformulier invullen.  Je kunt ook langskomen bij een inloopspreekuur of bellen met telefoonnummer 14 036.

Stap 2: in gesprek over jouw situatie

In de meeste gevallen volgt er een afspraak met een medewerker van het wijkteam. In het gesprek komt je hele situatie ter sprake. Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? En wat is je hulpvraag? De wijkwerker bespreekt met jou en je mantelzorger wat mogelijke oplossingen zijn en wat je zelf kunt doen. Heb je professionele ondersteuning nodig, dan vertelt de wijkwerker je uit welke zorgaanbieders je kunt kiezen. Alle afspraken die je maakt met de wijkwerker komen te staan in een persoonlijk ondersteuningsplan (POP). 

Stap 3: akkoord op afspraken en start ondersteuning

De wijkwerker legt alle gemaakte afspraken vast in een officieel besluit (een beschikking). Deze krijg je samen met jouw persoonlijk ondersteuningsplan. De periode van het eerste contact totdat jouw beschikking klaar is, duurt ongeveer acht weken. Als je akkoord bent en je handtekening hebt gezet, kan de ondersteuning starten.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Bij zorg in natura heeft de gemeente een contract afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Daaruit kies je wie jou gaat ondersteunen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je jouw ondersteuning ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb).

Om een pgb te beheren, moet je verschillende dingen weten en kunnen. Controleer met deze lijst van tien punten of je pgb-vaardig bent. Je kunt ook een vragenlijst invullen. Die vragenlijst helpt je bij de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Je krijgt direct een persoonlijk advies en tips op je scherm.

De keuze tussen zorg in natura en een pgb komt aan de orde in jouw contact met het wijkteam. Wil je een pgb gaan gebruiken? Dan moet de gemeente hier toestemming voor geven. Hiervoor voer je een bewuste-keuze-gesprek. De medewerker van het wijkteam kan je vertellen hoe dit werkt.

Heb je nu al zorg in natura en wil je overstappen op een pgb? Of heb je een pgb en wil je overstappen op zorg in natura? Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

Kosten: eigen bijdrage

Voor ondersteuning via de Wmo betaal je een eigen bijdrage. In 2022 is die eigen bijdrage maximaal € 19 per maand. De eigen bijdrage voor de Wmo is niet afhankelijk van je inkomen of vermogen. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • Je bent jonger dan 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen).
  • Je bent getrouwd of hebt een partner. Minimaal één van jullie heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Je betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Meer informatie over de eigen bijdrage kun je vinden op de website van het CAK.

Verlengen

Loopt jouw kortdurend verblijf bijna af en heb je nog steeds ondersteuning nodig? Dan kun je een verlenging van je ondersteuning aanvragen. Doe dit minimaal acht weken voor de einddatum op uw beschikking. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt.

Overstappen naar een andere zorgaanbieder

Ben je niet tevreden met jouw zorgaanbieder? Of wil je om een andere reden overstappen op een andere zorgaanbieder? Op deze pagina zie je welke zorgaanbieders er beschikbaar zijn in Almere. Geef jouw keuze door aan het wijkteam. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken en met een opzegtermijn bij je huidige aanbieder.