Kortdurend verblijf

Aangepaste bereikbaarheid wijkteams

Heb je vragen over hulp en ondersteuning? Vanwege de coronamaatregelen houden de wijkteams de komende periode nog steeds telefonische spreekuren. Bel 14 036 of vraag online een telefoongesprek aan via het meldingsformulier van de wijkteams. Als je dat wilt, kan in overleg jouw afspraak plaatsvinden bij het wijkteam op kantoor. Hierbij houden we ons aan de coronarichtlijnen. In september hopen wij weer te kunnen starten met de inloopspreekuren.

Wacht niet als je iets wilt bespreken, de wijkteams zijn de hele zomer bereikbaar.

Zorgt een familielid of iemand anders voor u? Dan zijn er veel manieren waarop die persoon af en toe even op adem kan komen. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van dagbesteding. Of een vrijwilliger kan de zorgtaken af en toe overnemen. Meer over de mogelijkheden is te vinden op het Mantelzorgplein Almere.

Zijn deze mogelijkheden niet voldoende? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van kortdurend verblijf. Dit is logeren buiten uw eigen huis voor maximaal drie etmalen per week. Om in aanmerking te komen voor kortdurend verblijf moet er permanent toezicht nodig zijn. Ook moet het noodzakelijk zijn om uw mantelzorger te ontlasten.

Aanvraag

Stap 1: contact met het wijkteam

Heeft u kortdurend verblijf nodig? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt. Hiervoor kunt u het meldingsformulier invullen. U kunt ook langskomen bij een inloopspreekuur of u kunt bellen met telefoonnummer 14 036.

Stap 2: in gesprek over uw situatie

In de meeste gevallen volgt er een afspraak met een medewerker van het wijkteam. In het gesprek komt uw hele situatie ter sprake. Hoe ziet uw dagelijks leven eruit? En wat is uw hulpvraag? De wijkwerker bespreekt met u en uw mantelzorger wat mogelijke oplossingen zijn en wat u zelf kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, vertelt de wijkwerker u uit welke zorgaanbieders u kunt kiezen. Alle afspraken die u maakt met de wijkwerker komen te staan in een persoonlijk ondersteuningsplan (POP). 

Stap 3: akkoord op afspraken en start ondersteuning

De wijkwerker legt alle gemaakte afspraken vast in een officieel besluit (een beschikking). Deze krijgt u samen met uw persoonlijk ondersteuningsplan. De periode van het eerste contact totdat uw beschikking klaar is, duurt ongeveer acht weken. Als u akkoord bent en uw handtekening heeft gezet, kan de ondersteuning starten.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Bij zorg in natura heeft de gemeente een contract afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Daaruit kiest u wie u gaat ondersteunen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u uw ondersteuning ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb).

Om een pgb te beheren, moet u verschillende dingen weten en kunnen. Controleer met deze lijst van tien punten of u pgb-vaardig bent. U kunt ook een vragenlijst invullen. Die vragenlijst helpt u bij de keuze tussen zorg in natura of een pgb. U krijgt u direct een persoonlijk advies en tips op uw scherm.

De keuze tussen zorg in natura en een pgb komt aan de orde in uw contact met het wijkteam. Wilt u een pgb gaan gebruiken? Dan moet de gemeente hier toestemming voor geven. Hiervoor voert u een bewuste-keuze-gesprek. De medewerker van het wijkteam kan u vertellen hoe dit werkt.

Heeft u nu al zorg in natura en wilt u overstappen op een pgb? Of heeft u een pgb en wilt u overstappen op zorg in natura? Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

Kosten: eigen bijdrage

Voor ondersteuning via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. In 2021 is die eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. De eigen bijdrage voor de Wmo in niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent jonger dan 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen).
  • U bent getrouwd of heeft een partner. Minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK .  

Verlengen

Loopt uw kortdurend verblijf bijna af en heeft u nog steeds ondersteuning nodig? Dan kunt u een verlenging van uw ondersteuning aanvragen. Doe dit minimaal acht weken voor de einddatum op uw beschikking. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij u in de buurt.

Overstappen naar een andere zorgaanbieder

Bent u niet tevreden met uw zorgaanbieder? Of wilt u om een andere reden overstappen op een andere zorgaanbieder? Op deze pagina ziet u welke zorgaanbieders er beschikbaar zijn in Almere. Geef uw keuze door aan het wijkteam. Gebruik hiervoor het formulier 'Wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning' op de pagina 'Folders en formulieren'. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij u in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken en met een opzegtermijn bij uw huidige aanbieder.