Inkomensondersteuning krijgen

Heeft u niet voldoende inkomen? Een bijstandsuitkering kan dan een tijdelijke oplossing zijn. Op werk.nl kunt u een verzoek doen om een bijstandsuitkering bij de gemeente Almere. U moet zich dan eerst inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Ook dit doet u op werk.nl.

Op de pagina's van Sociale zaken van gemeente Almere staat alles wat u verder moet weten over het aanvragen van een uitkering.