Dyslexiezorg

Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en/of spellen. Bij dyslexie komen problemen met lezen en spellen meestal samen, maar soms ook los van elkaar voor.

In veel gevallen kan de basisschool voldoende hulp bieden als uw kind dyslexie heeft. Als de school lees- en/of spellingsproblemen signaleert, kan de hulp direct starten. Het kan gebeuren dat de begeleiding van de basisschool onvoldoende aanslaat. De school doet dan nader onderzoek, soms samen met een orthopedagoog of psycholoog. Na een gesprek met u als ouders/opvoeders kan uw kind worden doorverwezen naar een dyslexiezorgaanbieder.

De basisschool bespreekt met u bij welke dyslexiezorgaanbieders u terecht kunt. Hiervoor is geen schriftelijke verwijzing nodig van de gemeente. U kunt zelf direct een afspraak maken voor een intake. Daarnaast levert de school (met uw instemming) informatie over uw kind aan. De dyslexiezorgaanbieder geeft vervolgens aan of behandeling nodig of dat extra ondersteuning op school voldoende is.

Geen vergoeding voor leerlingen middelbare school

Alleen kinderen op de basisschool kunnen vergoeding krijgen voor dyslexiezorg. Zit uw kind op de middelbare school, dan is een vergoeding dus niet mogelijk. Heeft uw kind wel behoefte aan begeleiding? Neem dan contact op met de school over wat zij hierin kunnen betekenen.