Beschermd wonen

Beschermd wonen (indicatie zzp-ggz-C of toekenning door GGD Flevoland) is bedoeld voor mensen met psychische problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening, autisme of een hersenbeschadiging. Soms is er sprake van een verslaving. Het gaat om mensen die niet in een ggz-instelling verblijven, maar die ook (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Een begeleider geeft regelmatig ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het invullen en structureren van de week.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). In Flevoland werken de gemeenten samen en treedt de gemeente Almere op als coƶrdinator voor beschermd wonen. GGD Flevoland verstrekt in opdracht van de gemeenten toekenningsbepalingen voor beschermd wonen. 

Meer informatie is te vinden op: www.beschermdwonenflevoland.nl.