Skip to content

Woonurgentie

De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als mantelzorger is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een urgentieverklaring te krijgen. Het aanvragen van zo'n verklaring verloopt via Het Vierde Huis. 

Vul de urgentiewijzer in om zelf in te schatten of u kans maakt op voorrang. U kunt ook een gratis adviesgesprek aanvragen bij Het Vierde Huis. U krijgt dan meer informatie over de procedure en over de documenten die u moet inleveren.

Start de urgentiewijzer

Plan een adviesgesprek

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring voor mantelzorgers moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent minimaal 18 jaar;
 • U bent minimaal twee jaar onafgebroken geregistreerd als inwoner van Almere;
 • U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
 • Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan 46.000 euro;
 • U heeft het afgelopen jaar geen sociale huurwoning geweigerd;
 • U heeft de afgelopen twee jaar geen urgentieverklaring ontvangen voor dezelfde situatie;
 • U heeft geen schulden of u kunt aantonen dat u uw schulden voldoende heeft geregeld;
 • U staat geregistreerd als mantelzorger bij de VMCA;
 • U woont op meer dan vijf kilometer afstand van de persoon voor wie u mantelzorger bent;
 • U verwacht zonder urgentie niet binnen één jaar een passende woning te kunnen vinden;
 • Er is sprake van langdurige zorg die waarschijnlijk nog een paar jaar voortduurt;
 • Dichterbij wonen is de enige mogelijkheid voor de persoon voor wie u zorgt om zelfstandig te blijven wonen.

Als u na het doorlopen van de urgentiewijzer of na het adviesgesprek denkt dat u kans maakt, dan kunt u een aanvraag indienen. Het aanvragen van een urgentie kost 50 euro.