Nieuws

Netwerk 1216: laagdrempelig en dicht bij de wijkbewoners

8 maart 2017

Verbinding met de bewoners, dat is het doel van het Netwerk 1216 in de Hilversumse wijk Kerkelanden. Vijftien professionals houden bij toerbeurt twee keer per week spreekuur in het wijkwinkelcentrum. Het netwerk is inmiddels ruim een half jaar...

Lees meer...

“Huiselijk geweld kan vele vormen hebben en komt in alle milieus en alle lagen van de bevolking voor”.

7 maart 2017

Wijkagent Pieter Roeters is in Almere Poort een bekend gezicht. En dat is ook precies de bedoeling. “Ik kom veel in de wijk en maak met iedereen een praatje. Dit maakt ons heel laagdrempelig en het helpt ons om dingen te signaleren. We zien tijdens...

Lees meer...

“Ik ging door een diep dal, maar ik wist dat ik in het blijfhuis veilig en in goede handen was”

7 maart 2017

Maria uit Almere vertelt vijf jaar later over haar ervaring om als slachtoffer van huiselijk geweld de stap te nemen om met haar kinderen de deur achter zich dicht te trekken en opnieuw te beginnen. “In het diepste punt van mijn leven bevond ik...

Lees meer...

“Ik kan niet begrijpen dat huiselijk geweld in de media maar zo weinig aandacht krijgt”.

7 maart 2017

Froukje de Jonge, wethouder van Almere, met onder meer coördinatie huiselijk geweld en vrouwenopvang in haar portefeuille, heeft zich hard gemaakt voor de komst van een Oranje Huis in de regio. Voordat zij wethouder werd, werkte zij als manager...

Lees meer...

Beweging naar nieuw jeugdhulpstelsel komt voorzichtig op gang

1 maart 2017

Almere zet stappen om het jeugdhulpstelsel in de stad eenvoudiger en effectiever te organiseren. Dit is in de eerste plaats in het belang van kinderen en gezinnen. Daarnaast is het nodig om het spanningsveld op te lossen tussen de vraag naar hulp en...

Lees meer...