Waterwijk-Verzetswijk

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Waterwijk-Verzetswijk staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

In de zomerperiode van 22 juli t/m 3 september 2017 gelden deze tijden en locaties voor het inloopspreekuur:

Dinsdag
9.00 - 11.00 uur
Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10


Donderdag
9.30 - 11.30 uur 
Gezondheidscentrum Parkwijk
Watercipresstraat 1

 

 

Samen doen: kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Administratief spreekuur

Dag: Dinsdag
Tijd: 09.00 - 11.00 uur
Locatie: het Huis van Waterwijk (Slufterplantsoen 10)

Scheidingsspreekuur

Bij scheiden komt veel kijken. Heeft u vragen op juridisch, praktisch, emotioneel of opvoedkundig gebied? Kom dan langs op het scheidingsspreekuur. Tijdens het spreekuur zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig voor uw vragen. Het spreekuur is bedoeld voor bewoners van Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk & Waterwijk en Almere Poort.

Dag: Donderdag
Tijd: 9.00 – 10.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Parkwijk (Watercipresstraat 1).


Klik hier: activiteiten Waterwijk, Verzetswijk en Parkwijk

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Poort? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Poort te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug 

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals van het wijkteam bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, zij doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Voormalig basisschool
't Kofschip
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

 • Joost Foget
 • Khalid Chaara
 • Kimberley Mulder
 • Brian Schonewille
 • Annelies Rietkerk
 • Monique van der Veen
 • Richarda Westervoorde
 • Laura Letteboer
 • Tess Klaassen
 • Louellen Palm
 • Gabriel Fintelman
 • Thomas Verdaasdonk
 • Sanne van der Velde