Filmwijk

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Filmwijk staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

Dinsdag
9.00 - 10.00 uur
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76


Donderdag
9.00 - 10.00 uur
Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om iets op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het administratief spreekuur.

Dag: Dinsdag
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: het Filmwijkcentrum (Walt Disneyplantsoen 76)

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Scheidingsspreekuur

Bij scheiden komt veel kijken. Heeft u vragen op juridisch, praktisch, emotioneel of opvoedkundig gebied? Kom dan langs op het scheidingsspreekuur. Tijdens het spreekuur zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig voor uw vragen. Het spreekuur is bedoeld voor bewoners van Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk & Waterwijk en Almere Poort.

Dag: Donderdag
Tijd: 9.00 – 10.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Parkwijk (Watercipresstraat 1).

Tuinteam

Voor mensen die het werk in de eigen tuin korte of lange tijd niet aankunnen is er een tuinteam. Wijkvrijwilligers helpen bewoners die geen eigen familie- of vriendennetwerk (meer) hebben bij het tuinonderhoud. Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het opruimen van uw tuin, het snoeien van de heg of het plaatsen van een schutting? Neem dan contact op met het Wijkteam. Bij u thuis bespreken we vervolgens welke hulp u precies nodig heeft en wat het team voor u kan betekenen.

Burenhulp Filmwijk voor Filmwijk

U bent ziek en uw hond moet uitgelaten worden. De fiets van een van de kinderen is kapot. Of u zoekt een vismaatje. Elke hulpvraag die licht en niet structureel van aard is proberen wij via onze facebookpagina Burenhulp Filmwijk voor Filmwijk, in te vullen. Wij kunnen uw individuele verzoek gratis op de facebookpagina plaatsen, zodat bewoners kunnen reageren. Voor u hulpvraag kunt u contact opnemen met het Wijkteam. Wilt u buurtbewoners helpen? Meld u dan aan via de facebookpagina: www.facebook.com/filmwijkvoorfilmwijk

Activiteitenoverzicht Filmwijk

Wijkteam Filmwijk ondersteunt allerlei activiteiten in de wijk. Niet alleen om buurtnetwerken te versterken, maar ook om ontmoeting, sociale contacten, creativiteit, muziek, dans en beweging te bevorderen. Een aantal activiteiten wordt mede mogelijk gemaakt door het Filmwijkcentrum. Wilt u meer weten over activiteiten in de wijk of wilt u zelf iets organiseren, eenmalig of structureel? Neem dan contact op met het Wijkteam.

Klik hier voor een overzicht van activiteiten. Het activiteiten boekje kunt u ook downloaden.

Kent u het Samen Sterk Budget?

Heeft u een goed idee om iets voor een ander te kunnen doen? Of om samen met anderen in de wijk iets op te zetten waardoor u en uw buren elkaar leren kennen en helpen? Of heeft u een creatieve oplossing voor een probleem waar meerdere mensen in uw omgeving mee zitten? Of een goed voorstel waardoor zorg of ondersteuning voor uzelf of anderen overbodig wordt. En heeft u wat geld nodig om het uit te kunnen voeren? Denkt u dan eens aan het Samen Sterk Budget. 

Het Samen Sterk Budget is er voor initiatieven voor en door iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken of een ander een steuntje in de rug wil geven. U hoeft dus niet groot te denken. Het gaat juist om de kleine, dagelijkse dingen. Waarmee u het leven voor u zelf of voor een andere net even prettiger kunt maken. Wilt u bijvoorbeeld één keer in de week samen koken of samen breien? Wilt u een leesclubje oprichten of een koffieochtend organiseren? Wilt u bijvoorbeeld eens op stap met iemand die anders niet buiten komt? Het initiatief moet vanuit u komen en ook door uzelf met of voor andere bewoners worden uitgevoerd. Natuurlijk kunnen professionals daarbij ondersteunen. Want Samen Sterk! 

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76
1325 SX Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw Wijkwerkers

  • Cle Burgers 
  • Peter Brekelmans
  • Suzanne van Tricht
  • Ania Kudlinska 
  • Evelyn Post