Gesprek aanvragen

Direct een gesprek aanvragen via het

Meldingsformulier Wijkteams

Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u extra ondersteuning nodig. Voor hulp in de huishouding bijvoorbeeld. Of begeleiding in uw dagelijks leven. Of bij de opvoeding of de zorg voor uw kind. Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het wijkteam bij u in de buurt.

keukentafelgesprek

In gesprek met het wijkteam

Inwoners die om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig hebben, kunnen bij het wijkteam terecht. In een keukentafelgesprek bespreekt u samen uw situatie, vraag of probleem en kijkt u naar mogelijkheden en oplossingen.Wilt u dat er iemand meegaat of dat iemand het gesprek met u voorbereidt? U kunt hiervoor ook gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE inschakelen. Lees hier verder.

Wat is een wijkteam?

Een wijkteam zoekt samen met bewoners in de wijk naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën voor de wijk. U kunt met allerlei vragen bij het wijkteam terecht, bijvoorbeeld over gezondheid, zorg, geldzaken, opvoeding, relaties, sociale contacten en vrijwilligerswerk. 

Waarom een keukentafelgesprek?

Het keukentafelgesprek is een gesprek dat u heeft met een wijkwerker van het wijkteam in uw wijk. Het doel van het gesprek is om in kaart te brengen wat er aan de hand is en welke praktische oplossingen bij u passen. In uw eigen omgeving of daarbuiten. Samen kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u zelf wilt doen, welke stappen u kunt nemen en wie u daarbij kan helpen. Afhankelijk van uw vraag kan de wijkwerker u doorverwijzen of in contact brengen met de juiste persoon die u verder kan helpen. Het is namelijk ook mogelijk dat u tijdelijk ondersteund wordt vanuit maatschappelijk werk of MEE.

Waar vindt het keukentafelgesprek plaats?

Het keukentafelgesprek vindt bij voorkeur bij u thuis aan de keukentafel plaats, maar het kan ook ergens anders zijn. Het gaat erom dat het gesprek op een plek plaatsvindt die u prettig vindt.

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie wordt er een afspraak gemaakt voor één gesprek, maar het is mogelijk dat er meerdere gesprekken volgen. Hiervoor worden na het eerste gesprek afspraken gemaakt.

Hoelang duurt het gesprek?

Er is geen vaste tijdsduur voor het keukentafelgesprek, maar meestal duurt het gesprek 1 a 1,5 uur. Hierover maakt u met de wijkwerker vooraf afspraken.

Hoe bereidt u zich voor?

U kunt zich voorbereiden op het keukentafelgesprek door uw melding of vraag te vertellen en daarbij uw persoonlijke situatie te omschrijven. Hiervoor kunt u iemand uit uw eigen omgeving of een (kosteloze) onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. De cliëntondersteuning van MEE bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning (bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek). Indien u graag een cliëntondersteuning van MEE bij het gesprek wilt, dan kunt u dat aangeven bij het wijkteam of u kunt MEE bellen op tel: 088 633 0 633. Zij kunnen u ook helpen bij de vervolgstappen die u wilt zetten.

Wilt u tijdens het gesprek uw eigen bijdrage bekijken? Dan is het belangrijk dat u uw verzamelinkomen beschikbaar heeft. Is er ook andere (aanvullende)informatie van belang voor het gesprek? Neem dat dan mee naar het keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld oude en/of nog lopende indicaties.

Ondersteuning nodig? Daarna een plan

Als uit het gesprek blijkt dat u verdere ondersteuning nodig heeft, legt de wijkwerker dit samen met u vast in een verslag of plan. Alle hulpverleners en professionals die bij uw situatie betrokken worden, werken (samen) volgens dat plan. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Hoe gaat het wijkteam om met uw privacy?

Het wijkteam gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen, zodat u de juiste ondersteuning krijgt. U bepaalt zelf met wie informatie gedeeld mag worden. Er wordt geen informatie opgevraagd of doorgegeven zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van speciale omstandigheden. U kunt altijd op verzoek uw gegevens inzien.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)