Skip to content

Eigen bijdrage

Krijgt u individuele ondersteuning (bijvoorbeeld een hulpmiddel, hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding) via de Wet maatschappelijke ondersteuning? Of woont u beschermd? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). U ontvangt hiervoor elke vier weken een factuur. U betaalt geen eigen bijdrage voor: 

  • rolstoelen;
  • hulp voor kinderen onder de 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.

Op de website van het CAK kunt u berekenen wat u ongeveer gaat betalen. Voor de berekening en voor andere vragen kunt u het CAK ook gratis bellen via telefoonnummer 0800-1925.

Eigen bijdrage opvang en begeleid wonen

Verblijft u in de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang of woont u begeleid (niet zelfstandig)? Dan betaalt u de maximale eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent en langer dan 24 uur in de opvangvoorziening verblijft. De opvangvoorziening berekent en int in dit geval de eigen bijdrage. Het is de bedoeling dat u voldoende geld voor zak- en kleedgeld, uw ziektekostenpremie (met aftrek van de zorgtoeslag) en waar nodig eten en drinken. 

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen eigen bijdrage
Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kunt u berekenen wat u ongeveer gaat betalen. Voor de berekening en voor andere vragen kunt u het CAK ook gratis bellen via telefoonnummer 0800-1925.

Kan in de eigen bijdrage terugkrijgen via de zorgverzekering?

De gemeente Almere biedt mensen met een laag inkomen een speciale zorgverzekering aan, in samenwerking met Menzis. Deelnemers aan deze verzekering (met aanvullend pakket) kunnen de eigen bijdrage voor ondersteuning terugkrijgen (tot een maximum van 400 euro per huishouden per jaar). Overstappen op deze verzekering is weer mogelijk per 1 januari 2018. Meer informatie vindt u op www.almere.nl/zorgverzekering.

Geldt de eigen bijdrage ook voor hulpmiddelen zoals een traplift of tillift?

Ja, ook bij hulpmiddelen is de eigen bijdrage van toepassing. U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruikmaakt van het hulpmiddel. Dat doet u totdat de kostprijs van het hulpmiddel is betaald.

Let op: als u een hulpmiddel lang gebruikt, kan het dus zijn dat u via de eigen bijdrage uiteindelijk het volledige bedrag zelf betaalt. In sommige gevallen is het handiger om een hulpmiddel direct zelf te kopen of om er een te huren of lenen. Dat kan bijvoorbeeld bij Welzorg

Ik heb meerdere soorten ondersteuning. Wat betekent dit voor de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is gebonden aan een maximumbedrag per vier weken. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent dat bedrag op basis van uw inkomen, uw eventuele vermogen, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Het maakt niet uit hoeveel en welke vormen van ondersteuning u krijgt. Heeft u bijvoorbeeld hulp bij het huishouden en dagbesteding, dan krijgt u per periode maar één factuur.

Is mijn eigen bijdrage dit jaar hoger dan vorig jaar?

Dat is afhankelijk van uw situatie en het type ondersteuning of hulpmiddel dat u heeft. Op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kunt u berekenen wat u ongeveer gaat betalen. Voor de berekening en voor andere vragen kunt u het CAK ook gratis bellen via telefoonnummer 0800-1925.

Het Rijk heeft een aantal besluiten genomen om de eigen bijdrage in 2017 iets te verlagen. Op de website van het CAK leest u hier meer over.

Is de eigen bijdrage aan een maximum verbonden?

Ja, op basis van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd en uw huishouden stelt het Centraal Administratiekantoor (CAK) uw maximale periodebijdrage vast. Per periode van vier weken betaalt u nooit meer dan dit bedrag. Meer hierover leest u op de website van het CAK

U betaalt ook nooit meer dan de kostprijs voor uw ondersteuning of hulpmiddel. Deze prijs of dit tarief staat in uw beschikking (besluit) van de gemeente. 

Naast de maximale periodebijdrage hanteert het CAK ook een minimumbedrag. Lager dan dit bedrag wordt de eigen bijdrage niet, ook al levert de berekening met uw gegevens een lager bedrag op.

Ik maak nog geen gebruik van mijn persoonsgebonden budget, maar krijg al wel een factuur voor de eigen bijdrage. Klopt dat wel?

Ja, dat klopt. Als u uw persoonsgebonden budget (pgb) nog niet gebruikt, betaalt u al wel een eigen bijdrage. De afrekening over het daadwerkelijk bestede bedrag vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende jaar.

Wilt u uw ondersteuning stopzetten vanwege de eigen bijdrage? Vul dan het formulier 'Beëindigen voorziening' in. Deze vindt u op de pagina 'Folders en formulieren'. Wanneer uw ondersteuning is gestopt, zorgt het CAK voor een eindafrekening of verrekening van de betaalde eigen bijdrage.

Hoe weet het CAK welke zorg/ondersteuning ik heb gehad?

Uw zorgaanbieder geeft door aan de gemeente Almere welke zorg/ondersteuning aan u is geleverd. De gemeente stuurt deze gegevens door naar het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent vervolgens de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. 

Ik heb ondersteuning nodig, maar kan de eigen bijdrage niet betalen. Wat nu?

Dit is een vervelende situatie. Op de website van het Centraal Administratiekantoor vindt u meer informatie over betalingsregelingen en over verzoeken om aanpassing van uw eigen bijdrage

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan kan de collectieve zorgverzekering van de gemeente en Menzis interessant voor u zijn. De aanvullende verzekering biedt een vergoeding voor de eigen bijdrage van ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Overstappen naar deze zorgverzekering is weer mogelijk met ingang van 1 januari 2018.

Bent u hiermee niet geholpen? Het wijkteam kan u adviseren wat de mogelijkheden zijn voor een ander soort ondersteuning. 

Ik ben het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage. Wat kan ik doen?

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage met uw inkomen en uw eventuele vermogen van twee jaar geleden. Is dit (veel) lager geworden? Dan kunt u misschien om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen via het CAK.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat is genomen. Bijvoorbeeld tegen de beschikking waarin uw eigen bijdrage wordt vastgesteld. Of tegen een brief waarin een besluit wordt genomen. 

Hoge zorgkosten?

Misschien komt u in aanmerking voor belastingvoordelen of andere soorten compensatie. Meer informatie vindt u op www.meerkosten.nl.  

Heeft een een laag inkomen? De gemeente biedt een speciale zorgverzekering aan in samenwerking met Menzis. Deelnemers aan deze verzekering (met aanvullend pakket) kunnen een vergoeding krijgen voor (een deel van) de eigen bijdrage voor ondersteuning. Overstappen kan weer per 1 januari 2018.